Årsmötet är SKS högsta beslutande organ. Föreningens styrelse, som väljs av delegationen, har ansvar för SKS verksamhet. Generalsekreteraren leder SKS verksamhet. Delegationer och utskott bistår styrelsen med expertis. SKS är uppdelat i sex avdelningar efter sällskapets uppgifter.