Finlands litteratursällskap har fem fonder som delar ut stipendier och pris för forskning om folkminne, litteratur och finska språket och främjande av folklore, litteratur och finska. FILI delar dessutom ut stipendier för översättning av finsk, finlandssvensk och samisk litteratur.

Finlands litteratursällskaps fonder:

  • Aleksis Kivi-fondens pris delas i regel ut vart tredje år (nästa gång år 2026) till en förtjänstfull finländsk författare. Författarens hela produktion beaktas då man fattar beslut om priset.
  • Från Elias Lönnrots fond utdelas i regel vartannat år (nästa gång år 2024) stipendier till forskare inom finländsk kultur och finskt kulturarv – särskilt språk, folklore och litteratur.
  • Martti Haavios och Aale Tynnis fond beviljar i regel vartannat år (nästa gång 2025) stipendier främst till en ung forskare inom folklore eller litteratur.
  • Pentti och Eeva Lylys fond beviljar i regel vartannat år (nästa gång 2025) stipendier för forskning i finsk litteratur till unga forskare som har en examen förutom i finsk litteratur också i finska språket.
  • Samuli Paulaharjus fond beviljar i regel vartannat år (nästa gång 2024) pris och stipendier till folkminnesinsamlare och fältforskning.

Hösten 2023 kan du ansöka om stipendium från Elias Lönnrots och Samuli Paulaharjus fonder. Besluten publiceras vid SKS:s årsmöte i mars 2024.