Tietosuoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) käyttää henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, luottamustehtävien hoitamiseen, apurahojen myöntämiseen liittyviin prosesseihin, kirjojen kustantamiseen, kulttuuriperintöaineistojen käsittelyyn, tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Evästeet

Evästeetön kävijäseuranta www.finlit.fi-verkkosivuilla

Sivustollamme on käytössä Matomo Analytics -kävijäseuranta, jolla kerätään anonyymiä dataa kävijöistä. Matomo toimii ilman evästeitä ja sinne tallentuu tietoa vierailluista sivuista, liikenteen lähteistä ja määrästä. Dataa ei voida yhdistää yksittäiseen kävijään. Matomoa käytetään, jotta saamme luotettavaa tietoa siitä, mitkä sivustomme sisällöt kiinnostavat kävijöitä ja minkä sisältöjen ja osioiden kehittämiseen meidän on perusteltua panostaa. Näemme tämäntyyppisen tiedonkeruun välttämättömänä, jotta voimme kehittää mittavaa sivustokokonaisuuttamme mielekkäällä tavalla.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toiminnan yhteydessä käsitellään henkilötietoja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rekistereihin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuran päätöksentekoprosesseissa, jäsenyyden, luottamustehtävien ja asiakassuhteiden hoitamisessa, apurahojen myöntämiseen liittyvissä prosesseissa, arkistotoiminnassa, kirjastotoimessa, tutkimuksessa sekä kääntäjäohjelman ja työsuhteen hoitamisessa, rekrytoinnissa ja tilojen turvajärjestelyissä.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille, toimittajille ja muille henkilötietojen käsittelijöille niiltä osin kuin on tarpeen SKS:n ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttamiseksi, SKS:n sääntöjen ja yleisen edun mukaisen tehtävän tai SKS:n oikeudellisen vastuun vuoksi. SKS voi luovuttaa ja ottaa vastaan henkilötietoja, kun se tekee yhteistyötä apurahoja ja tukea jakavien organisaatioiden kanssa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen mukaan tarpeellista.

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn oikeuksissa on rajoituksia, kun henkilötiedot on tallennettu arkistokäyttöön.

Tarkastus- ja poistopyynnöt Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Voit tilata Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta useita uutiskirjeitä. Uutiskirjeen postituslistalta voit poistua jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä. Uutiskirjeen postituslistalta voit poistua jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
Postiosoite:                         PL 259, 00171 Helsinki
Puhelin:                              0201 131 231
Sähköpostiosoite:               tietosuoja@finlit.fi
Yhteyshenkilö:                   Ulla Heiskanen, p. 040 730 1853