Suomalaisia Svirstroin työleirillä vuonna 1934. Stalinin vainojen muistot -keruu, SKS KRA.

SKS:n arkisto järjesti muistitietokeruun Stalinin vainoista keväällä 2020, pian sen jälkeen, kun aihe oli noussut julkiseen keskusteluun. Muistitietokeruuseen osallistui 134 vastaajaa Suomesta, Yhdysvalloista, Venäjältä ja Ruotsista. Erikielisiä muistelukirjoituksia ja erilaisia oheisaineistoja, kuten asiakirjoja, lehtileikkeitä ja kirjeitä, saapui keruuseen yhteensä yli 1 100 sivua. Kuvia vastaanotettiin keruun yhteydessä 144 kappaletta.

Keruuaineiston keskiössä ovat Stalinin vainojen uhrien – kadonneiden, kuolleiden ja hengissä selvinneiden – elämäntarinat. Vastaukset valottavat sekä Neuvostoliiton alueella asuneiden inkeriläisten, muurmannin- ja pietarinsuomalaisten että Neuvostoliittoon Suomesta, Kanadasta ja Yhdysvalloista lähteneiden suomalaisten kohtaloita. Kirjoittajat kuvaavat Neuvostoliittoon lähdön taustoja, elämää Neuvostoliitossa ennen vainojen alkamista sekä tapahtumia vainojen aikana ja niiden jälkeen.

Jatkona keruulle syntyi Stalinin vainojen muistot -hanke (2021–2022), jossa haastateltiin Stalinin vainot kokeneiden suomalaisten ja karjalaisten jälkeläisiä. Haastateltavia asui niin Suomessa, Ruotsissa kuin Yhdysvalloissakin ja haastatteluja tehtiin 105 henkilölle suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi. Etähaastattelut mahdollistivat haastattelut ulkomaille. Vainouhrien jälkipolvien muistoja ja kokemuksia ei ole aiemmin kerätty näin laajasti.

Lisäksi hankkeen aikana vastaanotettiin yhteensä noin 60 erillistä luovutuserää, jotka sisälsivät niin teksti-, kuva-, ääni- kuin videoaineistojakin. SKS:n arkistoon saatiin mm. asiakirjoja, kirjeitä, haastattelunauhoituksia, muistelmia, valokuvia ja videoita.

Suurin osa aineistoista tallennettiin arkistoon digitaalisessa muodossa ja alkuperäisaineistot palautettiin omistajille lainan jälkeen.

Tutustu myös hankkeen aikana laadittuun

Stalinin vainojen muistot -verkkojulkaisuun!


Kuva: Suomalaisia Svirstroin työleirillä vuonna 1934. Stalinin vainojen muistot -keruu, SKS KRA.