Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

Teemme uraauurtavaa työtä laatimalla kotimaisesta kirjallisuudesta kriittisiä editioita, jotka koostuvat teoksen tarkoin kriteerein valikoidusta ja toimitetusta tekstistä sekä sitä täydentävästä kommentaariosiosta. Edith on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus- ja julkaisuyksikkö. Tutustu työhömme!

Julkaisemme kriittiset editiot sekä perinteisinä kirjoina että vapaasti saatavina verkkojulkaisuina

Työmme tähän asti

Aloitimme tekstikriittisen työmme Aleksis Kiven tuotannolla. Editiomme Nummisuutarit-komediasta ilmestyi painettuna kirjana 2010 ja kaikille avoimena digitaalisena editiona 2011. Nummisuutarien jälkeen Edith on toimittanut seuraavat kriittiset Kivi-editiot:

Lisäksi digitaalisena ovat ilmestyneet Lea (2020), Yö ja päivä (2021) sekä Leo ja Liina (2022).

Tällä hetkellä Aleksis Kivi- editiosarjassa työn alla ovat Seitsemän veljestä sekä Kiven runot ja lyhyet proosakertomukset.


Rinnakkain Kiven kanssa olemme myös editoineet Zacharias Topeliuksen suomenkielisiä lukukirjoja. Topeliuksen Maamme kirja on saatavilla sekä digitaalisena editiona että kaksikielisenä painettuna editiona Boken om Vårt Land. En tvåspråkig kommenterad utgåva – Maamme kirja. Kommentoitu kaksikielinen editio (SKS & SLS 2019).

Olemme julkaisseet Aleksis Kiven koko tuotannon myös sähköisenä korpuksena

Mitä pidempi aika teosten julkaisusta on kulunut, sitä suurempi merkitys kriittisillä editioilla on.

Olennaista perustutkimusta

Edithin editioihin sisältyvät artikkelit valottavat muun muassa teoksen julkaisuhistoriaa, vastaanottoa, tutkimustraditiota sekä laji- ja kielipiirteitä. Yksityiskohtaiset viitteet muun muassa avaavat lukijalle esimerkiksi sanojen ja käsitteiden merkityksiä ja selittävät kaunokirjallisia viittauksia. Kirjallisuuden harrastajille kriittiset editiot tarjoavat arvokasta tietoa, joka rikastaa teosten lukemista.


Monista teoksista on myös julkaistu useita eri versioita, jotka kartoitamme ja joiden välisistä eroista otamme selkoa editointiprosessin yhteydessä. Lisäksi avoimesti verkossa julkaistut digitaaliset editiot mahdollistavat kirjallisuuden lähestymisen aivan uusista näkökulmista. Kriittisten editioiden avulla voimme rakentaa perustaa uudelle tutkimukselle.

Edithin julkaisut

Kivi, Aleksis, Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1491. Helsinki: SKS 2023.

URN:NBN:fi-fe20231130150430

Kivi, Aleksis, Olviretki Schleusingenissä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1490. Helsinki: SKS 2023.

URN:NBN:fi-fe20231130150429

Kivi, Aleksis, Karkurit. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1486. Helsinki: SKS 2022.

URN:NBN:fi-fe2022091959513

Kivi, Aleksis, Leo ja Liina. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1484. Helsinki: SKS 2022.

URN: NBN:fi-fe2022051635717

Kivi, Aleksis, Kullervo. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1477. Helsinki: SKS 2021.

URN: NBN:fi-fe2021082444113

Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. [On-line.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473. Helsinki: SKS 2021.

URN:NBN:fi-fe2021051229814

Kivi, Aleksis, Lea. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. [On-line.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1466. Helsinki: SKS 2020.

URN: urn:nbn:fi:sks-202010161000

Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011.

URN: NBN:fi:sks-201105261000

Kivi, Aleksis, Canzio. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1447. Helsinki: SKS 2019. (400 s.)

Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019 (365 s.).

Kivi, Aleksis, Olviretki Schleusingenissä. Näytelmällinen osotelma neljässä osassa. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1440. Helsinki: SKS 2018 (262 s.).

Kivi, Aleksis, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS 2017 (303 s.).


Kivi, Aleksis, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. Helsinki: SKS 2015 (364 s.).

Kivi, Aleksis, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1397. Helsinki: SKS 2014 (366 s.).


Kivi, Aleksis, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS 2012 (426 s.).

Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS 2010 (330 s.).

Topelius, Zacharias, Boken om Vårt Land. En tvåspråkig kommenterad utgåva | Maamme kirja. Kommentoitu kaksikielinen editio. Red. | Toim. Sakari Katajamäki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1448. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 831. Helsingfors | Helsinki: SKS & SLS 2019 (452 + 452 s.).

Topelius, Zacharias, Maamme kirja. Digitaalinen editio. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 836. Helsinki: SKS ja SLS 2018.

URN: NBN:fi:sls-6608-1523551504

Haapaniemi, Riku, Laura Ivaska ja Sakari Katajamäki (toim.), Tekstit ympärillämme. Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä. Tampere Studies in Language, Translation and Literature B8. Tampere: Tampereen yliopisto 2024. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3465-9

Katajamäki, Sakari & Veijo Pulkkinen (eds.) Genetic Criticism in Motion. New Perspectives on Manuscript Studies. Associate editor Tommi Dunderlin. Studia Fennica Litteraria 14. Helsinki: SKS 2023. (186 s.) Saatavissa: DOI: https://doi.org/10.21435/sflit.14

Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. (144 s.)

Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Eds. Karina Lukin, Frog and Sakari Katajamäki. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.).


Aleksis Kivi -korpus (SKS). Toim. Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Elina Kela. FIN-CLARIN: Finnish Language Resource Infrastructure / CSC – Tieteen tekniikan keskus: Kielipankki 2013. Saatavissa täällä

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). Toim. Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg) (111 s.). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf


Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001

Toimituksen henkilökunta

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö

Tutkimusosasto

+358 400 908 056

Lue lisää Sakarista

Kirsi-Maria Nummila

suomen kielen tutkija

Tutkimusosasto

Lue lisää Kirsi-Mariasta

Edithin toimitusneuvosto ja toimituskunnat

Professori Riikka Rossi, puheenjohtaja, Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori Olli Löytty, varapuheenjohtaja, Turun yliopisto

Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, sihteeri, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith

Arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto

Professori Mikko Keskinen, Jyväskylän yliopisto

Kehitysvastaava Sebastian Köhler, Svenska litteratursällskapet i Finland

Pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Professori Hanna Suutela, Tampereen Työväen Teatteri

Dosentti Tanja Toropainen, Turun yliopisto

Professori Kati Launis, puheenjohtaja
Itä-Suomen yliopisto

Professori Marja Jalava
Tampereen yliopisto

Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, sihteeri
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith

Professori Hanna Korsberg
Helsingin yliopisto

Professori emerita Päivi Lappalainen
Turun yliopisto

Tutkija Kirsi-Maria Nummila
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith

Professori emeritus Jyrki Nummi, puheenjohtaja
Nummisuutarien, Kullervon, Olviretki Schleusingenissä -näytelmän ja Seitsemän veljeksen editioiden päätoimittaja
Helsingin yliopisto


Professori emeritus Juhani Niemi, varapuheenjohtaja
Kiven kirjeiden edition ja Canzio-edition päätoimittaja
Tampereen yliopisto

Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, sihteeri
Kiven runojen ja lyhyiden proosakertomusten edition päätoimittaja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith


Erityisasiantuntija Petri Lauerma
Kotimaisten kielten keskus

Tutkija Kirsi-Maria Nummila
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith


Dosentti Pentti Paavolainen
Kihlaus – Leo ja Liina – Selman juonet -edition sekä Yö ja päivä – Lea – Margareta – Alma -edition päätoimittaja

Lisätietoja

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö

Tutkimusosasto

+358 400 908 056

Lue lisää Sakarista