Äänitelaitteistoa. Kuva: Gary Wornell.

Kirjailijahaastattelut ja tapahtumatallenteet

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian äänitekokoelma sisältää yli 600 kirjailijahaastattelua, muiden kulttuurikentällä toimivien henkilöiden haastatteluita sekä seminaarien ja tilaisuuksien tallenteita.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmassa on noin 7000 tuntia ääntä. Kirjailijahaastatteluita on tehty aktiivisesti 1970-luvulta lähtien erilaisissa tutkimus- ja keruuhankkeissa. Viime vuosina on haastateltu nykykirjailijoita, myös muilla kuin Suomen virallisilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita, sekä kustannustoimittajia.

SKS:n arkiston omassa Puhuva kirjailija – kertova arkisto -hankkeessa (2012–2015) tehtiin yli 60 suomalaisen nykykirjailijan haastattelut. Niissä käsitellään kirjailijantyön todellisuutta ja kirjallisuuden kentän muutoksia 2000-luvun Suomessa.

Äänitekokoelmassamme on myös erilaisten kirjallisuustapahtumien ja seminaarien tallenteita sekä kirjailijoiden ja kulttuuritoimijoiden henkilöarkistojen osana tulleita äänitteitä. Kirjallisuustapahtumista Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen puheenvuorot on äänitetty aina vuodesta 1983 alkaen.

Kuinka pääsen kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman ääniteaineistojen äärelle?

  • Tiedustele ääniteaineistoja SKS:n arkiston asiakaspalvelusta. Voit silmäillä osaa haastatteluista kirjailijahaastatteluluettelosta.
  • Osa kirjailijahaastatteluista on myös litteroitu. Litteraatioiden avulla voit tutustua aineiston sisältöön, mutta ne eivät välttämättä vastaa äänitettä sellaisenaan. Tutkimuksen lähdeaineistona sinun kannattaa käyttää aina alkuperäistä äänitettä.  
  • Tilaisuuksia on aikanaan tallennettu aktiivisesti, mutta samalla sattumanvaraisesti, joten aineistomme on kirjavaa seminaareista juhlapuheisiin ja muistotilaisuuksiin. Tapahtumatallenteisiin voi liittyä käsiohjelmia tai muita sisältötietoja, joita voit tutkia äänitteiden rinnalla. Muista myös perinteen ja nykykulttuurin äänitekokoelmat.

Mikäli haluat tehdä haastatteluita, tallentaa kirjallisuustapahtuman tai seminaarin SKS:aan arkistoitavaksi, ota yhteyttä meihin!


Sivun taustakuva: Gary Wornell.