Ryhmä romanilapsia rakennuksen edustalla. Mäkkylä, Espoo 1954 tai 1955. Kuvaaja Voitto Kantokorpi.

Suomen romanien arkisto

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansallisarkiston yhteinen romanien kulttuuriperinnön kokoelma. kokoelma kehitettiin Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus -hankkeessa (2016–2018). Hanketta rahoittivat Majaoja-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hanke oli osa Suomen romanipoliittista ohjelmaa.

Kokoelma koostuu kansanperinteen, muistitiedon, kulttuurihistorian aineistoista ja henkilö- ja yhdistysarkistoista. Yhteistä eri aineistoille on se, että ne luovat kuvaa romaneista Suomessa sekä romanien itsensä että pääväestön edustajien kertomana.

SKS:n romaniaineistot

SKS on kerännyt 1960-luvulta lähtien romaniperinnettä ja -muistitietoa. Aineistot karttuvat jatkuvasti tutkijoiden, perinteenkerääjien ja romanitoimijoiden aineistoluovutuksina. Ennen 1960-lukua arkistoon on kertynyt aineistoa romaneista vain satunnaisesti. Kokoelma sisältää noin 600 tuntia äänitteitä, satoja valokuvia sekä kymmeniä hyllymetrejä tekstimuotoista perinneaineistoa sekä yhdistys- ja henkilöarkistoja.

SKS:n arkiston romaniaineistot sijaitsevat sekä perinteen ja nykykulttuurin kokoelmassa että kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmassa. Myös arkiston Joensuun toimipisteen kokoelmissa on romaniaineistoja. Aineistojen luettelot on saatavilla SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteissä Helsingissä ja Joensuussa.

Aineistojen käyttö on aina luvanvaraista. Käyttölupa haetaan kirjallisesti.

Osa hankkeen aikana karttuneista aineistoista on arkistoitu Kansallisarkistoon. Kysy niistä lisää Kansallisarkiston asiakaspalvelusta!

Finitiko kaalengo arkiivos

Finitiko kaalengo arkiivos hin Finitiko Liinibosko Samlibosko ta Folkengo arkiivosko tšetano kaalengo kultuuresko materiaalesko samliba. Finitiko kaalengo arkiivos –samliba fendjade aro Kaalengo kulturesko iegiba; aro arkiiba, veeriba ta roodiba (2016–2018) –hankiba. Hankiba sas iek dielos aro Finitiko romano politikako programos.

Samliba hin folkengo traditiosko, minsibosko džaanibosko ta kultuuresko historesko materiaalenna ta personaalo- ta sankibosko arkiivenna. It saaka aro froojime materiaalenge hin douva, te doola föddavena faraba kaalenna aro Finitiko them ta panna kaale kokares ta gaaje niina hin rakkade doola.

Rikkibosko lovibi ta grensibi

Finitiko kaalengo arkiivos -aro samlibosko  materiaalengo rikkiba mote alti lel lova. Rikkibosko lova roodavaha rannimes ta lova dela arkiivosko paraaluno/paraaluni.

Finitiko Liinibosko Samlibosko kaalengo materiaale

Finitiko Liinibosko Samliba hin samladas 1960-bereȟesta kaalengo traditios ta –minsibosko džaaniba. Materiaale hin barjude roodibongiirengo, traditiosko samlibongiirengo ta kaalo ȟanjibongiirengo diijime materiaalenna. Sigide bereȟ 1960 aro Fintiko Liinibosko Samlibosko arkiivos hin  aulo buut materiaale kaalenna bi froo tiijimes.

Finitiko Liinibosko Samlibosko kaalengo materiaale hin tšundo aro arkiivosko traditionaalesko ta aka kulturesko samliba ta panna aro liinibosko ta kulturesko historesko samliba. Panna arkiivosko  Bekkosko muijako fooros hin iek stedos kai aro samliba hin kaalengo materiaale.

Materiaalengo listi vojuvaha dikken aro Finitiko Liinibosko Samlibosko arkiivosko saakakiiresko tšenstibosko punkti aro Baro Fooros ta aro Bekkesko muijako fooros.


Kuva: SKS KRA. Ryhmä romanilapsia rakennuksen edustalla. Mäkkylä, Espoo 1954 tai 1955. Ylhäällä vasemmalta: Maija Hagert ja Ulla Hagert; alhaalla vasemmalta: Feija Åkerlund (”Hortto-Feija”), Astrid Åkerlund, Sandra Åkerlund, Altti Nyman ja Immu Hagert. Kuvannut Voitto Kantokorpi