Löydä tieteellinen asiantuntija

Tältä sivulta löydät luettelon SKS:n tieteellisistä asiantuntijoista ja heidän erikoisaloistaan. Laajempi henkilöesittely julkaisuineen sekä asiantuntijan yhteystiedot löytyvät jokaisen linkin takaa.

SKS:n tieteelliset asiantuntijat

Eeva-Liisa Bastman, tutkijatohtori, FT

Erikoisalueet:
• varhaisen uuden ajan ruotsin- ja suomenkielinen kirjallisuus
• henkilörunous, tilannerunous, virsirunous
• lyriikan teoria ja tutkimus
• poetiikka, retoriikka ja metriikka
• 1600- ja 1700-lukujen kirjallinen kulttuuri
• kirjallisuushistoria

Risto Blomster. Kuva: Emma Suominen, SKS

Risto Blomster, arkistotutkija, dosentti

Erikoisalueet:
• Romanien kulttuuriperintö ja arkistot
• Kansanmusiikin arkistoaineistot

Niina Hämäläinen, Kalevalaseuran toiminnanjohtaja, dosentti

Erikoisalueet:
• kalevalamittainen lyriikka
• Kalevala ja Kanteletar
• kriittiset editiot
• tekstualisaatiotutkimus
• tunteiden ja perheen kulttuurihistoria

Kati Kallio. Kuva: Emma Suominen, SKS

Kati Kallio, akatemiatutkija, dosentti

Erikoisalueet:
• kalevalamittainen runous, runolaulu
• esitys, laji ja intertekstuaalisuus
• tunteet, rituaalit ja kansanusko
• itämerensuomalaiset laulukulttuurit, runomitta ja musiikki

Hanna Karhu. Kuva: Emma Suominen, SKS

Hanna Karhu, tutkija, dosentti

Erikoisalueet:
• suullisen perinteen, erityisesti rekilauluperinteen ja kirjallisuuden yhteydet
• kirjailijoiden käsikirjoitukset
• arkistoaineistojen käyttö kirjallisuudentutkimuksessa
• geneettinen kritiikki
• lyriikan tutkimus
• 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomenkielinen kirjallisuus
• Otto Mannisen runous

Sakari Katajamäki. Kuva: Emma Suominen, SKS

Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, dosentti

Erikoisalueet:
• tekstikritiikki, tekstuaalitieteet, tieteellinen editointi
• kirjallisuudentutkimuksen, käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden väliset suhteet
• Lauri Viita, Aleksis Kivi
• runous ja runouden teoria
• kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus
• digitaalinen humanismi

Henna Keränen, tutkija, FM

Erikoisalueet:
• 1800-luvun kotimainen kirjallisuus: Samuel Gustaf Bergh, Zacharias Topelius, Aleksis Kivi, Minna Canth
• kirjailijoiden käsikirjoitukset
• venäläinen kirjallisuus

Ville Kivimäki, tutkimusjohtaja, dosentti

Erikoisalueet:
• Kokemus, tunteet ja muistaminen humanistisessa tutkimuksessa
• Traumateoria ja kulttuurinen trauma
• Nationalismin ja kansakuntakokemuksen historia
• Toisen maailmansodan sekä sodanjälkeisen ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria
• Sukupuolihistoria, erityisesti sodan ja mieheyden kytkös 1900-luvulla
• Psykiatrian, psykologian ja mielenterveyden historia
• Unet ja painajaiset

Maija Koskinen. Kuva: Emma Suominen, SKS

Maija Koskinen, tutkijatohtori, FT

Erikoisalueet:
• näyttelytutkimus
• kylmän sodan kulttuuripolitiikka
• taiteen, politiikan ja vallan suhde
• taideinstituutiohistoria

Tuomas M. S. Lehtonen. Kuva: Gary Wornell, SKS.

Tuomas M. S. Lehtonen, pääsihteeri, professori

Erikoisalueet:
• suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteet uuden ajan alun Itämeren alueella
• keskiajan historia ja latinankielinen kirjallisuus
• keskiajan ja uuden ajan alun historiankirjoitus
• retoriikka ja poetiikka

Kati Mikkola, viestintäjohtaja, dosentti

Erikoisalueet:
• nationalismi ja kansakunnan rakentaminen
• maallistuminen ja uskonnollisuuden muutos
• arkistojen kokoelmapolitiikka ja itseoppineet kansanperinteen kerääjät
• modernisaatio ja uutuuksien vastustus 1800-luvun Suomessa
• katsomusaineiden opetus, historia ja opetussuunnitelmat

Kirsi-Maria Nummila, suomen kielen tutkija, FT, dosentti

Erikoisalueet:
• vanha kirjasuomi, 1500–1800-luvun tekstit ja tekstikonventiot
• kielihistoria, kielen rakenteiden käyttö ja kehitys kirjallisella ajalla
• suomen kielen sanasto ja sananmuodostus
• kirjallisen ajan kielikontaktit, vieraiden kielten vaikutus ja monikieliset käytänteet
• tieteellinen kirjoittaminen, asiatekstit ja tekstieditointi

Sanna Nyqvist. Kuva: Emma Suominen, SKS

Sanna Nyqvist, tutkija, dosentti

Erikoisalueet:
• saaret ja rannat kirjallisuudessa
• tekijyys ja tekijänoikeudet
• imitaation ja jäljittelyn eri muodot
• Nobelin kirjallisuuspalkinto
• kääntäminen ja käännöskritiikki
• tutkimuksen yleistajuistaminen

Hanna-Leena Paloposki, tutkija, data-asiantuntija, FT

Erikoisalueet:
• 1800-luvun taidekenttä, taiteilijoiden verkostot ja kirjeenvaihtokulttuuri
• Arkistotutkimus
• Näyttelytutkimus
• Suomi ja Italia: kulttuurikenttä ja kulttuurisuhteet 1920- ja 1930-luvuilla

Ilona Pikkanen, vanhempi tutkija, dosentti

Erikoisalueet:
• 1800-luvun historiakulttuuri
• digitaaliset ihmistieteet
• historiallinen fiktio
• historiankirjoituksen historia

Veli-Matti Pynttäri. Kuva: Emma Suominen, SKS

Veli-Matti Pynttäri, kirjallisuudentutkija, FT

Erikoisalueet:
• digitaaliset menetelmät
• esseekirjallisuus
• sotienvälinen kirjallisuus ja kulttuuri Suomessa
• laji

Viliina Silvonen. Kuva: Emma Suominen, SKS

Viliina Silvonen, tutkijatohtori, FT

Erikoisalueet:
• folkloristiikka, etnomusikologia
• karjalainen itkuvirsiperinne
• performanssi, käytäntö, genre
• tunteet, affektit
• arkistoaineisto
• tiede-taideyhteistyö

Eija Stark, arkiston kehittämispäällikkö, dosentti

Erikoisalueet:
• kulttuuriperinteiden yhteiskuntahistorialliset kytkökset Suomessa
• kansallisten tieteiden oppihistoria (erit. folkloristiikka ja etnologia)
• sääty-yhteiskunnan murros ja muuttuvat kerronnan kulttuurit
• luokkatutkimus
• sananlaskut ja tarinaperinne

Venla Sykäri, tutkija, dosentti

Erikoisalueet:
• suullisen runon kompositio ja estetiikka
• verbaalinen improvisaatio nykykulttuureissa (mm. freestyle rap, battle rap)
• runolauluaineistot (SKVR)
• Lönnrot ja runolauluaineisto Kalevalassa

Topi Vainikainen. Kuva: Emma Suominen, SKS

Topi Vainikainen, tutkija, FM

Erikoisalueet:
• suomalainen näytelmäkirjallisuus ja teatteri
• dramaturgia
• kulttuurinen muisti
• taistolaisuus
• Pirkko Saisio, Laura Ruohonen

Mari Viita-Aho. Kuva: Emma Suominen, SKS

Mari Viita-Aho, tutkija, KM

Erikoisalueet:
• museologia ja museon yhteiskunnallinen toimijuus
• näyttelytutkimus
• museopedagogiikka
• taiteilija- ja kotimuseot

Katri Vuola. Kuva: Emma Suominen, SKS

Katri Vuola, tutkija, FM

Erikoisalueet:
• keskiajan taide ja esineellinen kulttuuri / uskonnon materiaalisuus
• keskiaikaiset polykromiaveistokset ja alttarikaapit
• tekninen taidehistoria
• kirkollinen kulttuuriperintö ja esineiden elinkaaret