IlonaPikkanen

Tutkimusosasto

Erikoisalueet

 • historiakulttuuri
 • 1800-luvun kirjekokoelmat
 • digitaaliset ihmistieteet
 • historiankirjoituksen historia

Työskentelen SKS:n tutkimusosastolla ja johdan Suomen Akatemian rahoittamaa konsortiota, jossa saatetaan yhteen ja tutkitaan monimenetelmäisesti suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden 1800-luvun kirjekokoelmien metadataa. Tällä hetkellä minua kiehtoo erityisesti ns. kriittinen kokoelmatutkimus ja datafeminismi. Toimin myös historiankirjoituksen historian ja historiakulttuurin dosenttina Oulun yliopistossa.

Keskeisiä julkaisujani ovat

 • Kerrontateoreettiset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Sanat siltana menneeseen. Kielelliset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Toim. Pasi Ihalainen & Heli Valtonen. Helsinki: Gaudeamus, 2022, 142-164.
 • Tuominen, Jouni; Koho, Mikko; Pikkanen, Ilona; Drobac, Senka; Enqvist, Johanna; Hyvönen, Eero; La Mela, Matti; Leskinen, Petri; Paloposki, Hanna-Leena; Rantala, Heikki: Constellations of Correspondence: a Linked Data Service and Portal for Studying Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) Uppsala, Sweden, March 15-18, 2022. Eds. Karl Berglund, Matti La Mela, Inge Zwart, 415-423.
 • 1590-luvun aateli suomalaisten ja ruotsalaisten historioitsijoiden silmin 1900-luvun alkupuolella. Historiallinen Aikakauskirja 2/2020, 166–177.
 • The Metrics and Poetics of Historical Drama: the Dramatis Personae of a Premodern Revolt in the Early Nineteenth-Century Finland. Orbis Litterarum. Volume 74, Issue 5. October 2019, 311–339. https://doi.org/10.1111/oli.12238
 • The Emergence of a Story Space: The Image of the Club War (1596–97) in Swedish and Finnish Historiography, 1620–1860. Scandinavian Journal of History, 2018, Vol. 43, No. 4, 515-538.
 • Theatrical Societies: Finland. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, ed. Joep Leerssen, 2017 (electronic version; Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms, www.romanticnationalism.net
 • Linda Kaljundi, Eneken Laanes, Ilona Pikkanen (eds.): Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015. (345 pp.)
 • Theatre Histories and the Construction of National Identity. Cases Norway and Finland. Nationalizing the Past. Historians as Nation-Builders in Modern Europe. Eds. Stefan Berger and Chris Lorenz. Palgrave Macmillan 2010, p. 209–232.
Vähäisiä lisiä- blogin tunnus

blogikirjoituksia

Uutiset ja puheenaiheet

22.2.2024 - Kirjatiedotteet

Kattava uutuusteos geneettisen kritiikin nykyisistä kansainvälisistä suuntauksista

20.2.2024 - Blogi

Lähteiden äärellä. Havaintoja Lönnrotin arkistosta

16.2.2024 - Blogi

Kiistoja karjalaisista itkuvirsistä – Kuka omistaa perinteen?