Kirjaa luetaan pöydän ääressä.

SKS:n kirjastossa laaditut henkilö- ja aihebibliografiat ovat verkossa vapaasti luettavissa.

Henkilöbibliografiat

SKS:ssa tai sen lähipiirissä toimineiden tutkijoiden henkilöbibliografioita

PDF-muodossa julkaistut henkilöbibliografiat:

Arto-tietokannassa julkaistut henkilöbibliografiat:

Aihebibliografiat

PDF-muodossa julkaistut aihebibliografiat:

Sivun kuva: Emma Suominen.