Nauhoituslaitteita äänen tallentamiseen.

Käytännön haastatteluohjeita

Huomiothan, että haastattelun käytettävyyttä lisäävät sen sisällöstä kirjoitetut tiedot. Voit kirjoittaa haastattelusta tiivistelmän tai tarkemman luettelon sen sisällöstä. Voit myös litteroida äänitteen eli kirjoittaa sen sisällön sanatarkasti talteen.

Jos haluat arkistoida äänitteen, pyydä haastateltavalta tähän kirjallinen lupa. Kerro haastateltaville, miten haastattelua käytetään ja minne aineisto tallennetaan.  

Käytä äänitallenninta, joka tekee wav-, mp3- tai wma-tiedostoja.

Äänitystilanteessa

Valitse rauhallinen paikka, jossa on mahdollisimman vähän taustamelua.

Aseta laite pehmeälle alustalle riittävän lähelle puhujia.

Kerro äänityksen alkuun:

 • äänitysaika ja -paikka
 • äänittäjän nimi
 • kertojan nimi 
 • tieto, mihin tarkoitukseen haastattelu on tehty.

Haastattelussa olennaista on vuoropuhelu. Voit käyttää apunasi kysymyslistoja, mutta on tärkeätä antaa haastateltavan puhua rauhassa.

 • kysy yksi kysymys kerrallaan
 • älä puhu päälle
 • tauot kuuluvat normaaliin haastatteluun – älä katkaise äänitystä turhaan
 • tee täsmentäviä kysymyksiä (mitä, missä, milloin ja kuka).

Haluatko arkistoida äänitteen?

Pidä kirjaa kuhunkin haastatteluun liittyvistä tiedoista:

 • äänitiedoston nimi
 • äänitysaika ja -paikka
 • äänittäjän nimi
 • kertojan nimi ja henkilötiedot
 • tiedot äänityslaitteista (laitteen merkki ja malli)
 • haastattelun kesto
 • kerro, jos haastattelutilanteessa on myös valo- tai videokuvattu.

Jos haluat luovuttaa haastatteluaineiston SKS:n arkistoon


Sivun kuva: Gary Wornell.