Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa

Tutkijaverkosto Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa selvittää, miten Suomessa perinteisen muistitietoon, puhuttuun ja kuultuun perustuvan kulttuurin rinnalle nousi kirjallinen kulttuuri. Keskeisenä kysymyksenä on, milloin tavalliset ihmiset alkoivat kirjoittaa, miten he hankkivat taitonsa, mitä he kirjoittivat ja miksi.

Tutkijaverkostoa koordinoi dosentti Anna Kuismin ja mukana on mm. suomen kielen, historian, kirjallisuuden, folkloristiikan, informaatiotutkimuksen, uskontotieteen ja sosiaalihistorian tutkijoita eri yliopistoista. Anna Kuisminin kautta voi liittyä verkoston seminaarin postituslistalle. Verkostolla on myös kansainvälisiä yhteyksiä.

Ajankohtaista:

White Field, Black seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Ed. by Anna Kuismin & M. J. Driscoll. SKS 2013. Studia Fennica Litteraria 7. LISÄÄ LINKKI

Lisätietoja:

Anna Kuismin
Puh.: +358 44 995 7050.
Sähköposti: anna.kuismin(at)helsinki.fi
Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimustietokanta

Julkaisut

 • Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Toim. Lea Laitinen ja Kati Mikkola. SKS 2013.
 • White Field, Black seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Ed. by Anna Kuismin & M. J. Driscoll. SKS 2013. Studia Fennica Litteraria 7.
 • Työtä ja rakkautta – kansanmiesten päiväkirjoja 1834-1937. Toim. Kaisa Kauranen. SKS 2009.
 • Kauranen, Kaisa, Kansanihmisten käsikirjoitukset Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoissa. Elore 2/2006.
 • Kauranen, Kaisa, Did Writing Lead to Social Mobility? Case Studies of ’Ordinary Writers’ in Nineteeth-Century Finland. Ordinary Writings, Personal Narratives. Writing Practices in 19th and early 20th-Century Europe, Peter Lang AG, 2007.
 • Kauranen, Kaisa, Kansanihmisten itse kirjoitettu elämä. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty, Weilin+Göös, 2007.
 • Kauranen, Kaisa ja Kuismin, Anna, Efraimin ja Kustaan kronikat. Kansanmiehen historioitsijoina. Historiallinen Aikakauskirja 3/2011
 • Kylliäinen, Mikko (toim.), Kirkonvartijan päiväkirja. SKS, 2006.
 • Leino-Kaukiainen, Pirkko, Tuntematon sotilas Turkin sodassa. Sotamies S. A. Wallinin elämänvaiheet. SKS, 2005.
 • Makkonen, Anna, Karheita kertomuksia. Itseoppineiden omaelämäkertoja 1800-luvun Suomesta. SKS, 2002.
 • Makkonen, Anna, Kadonnut kangas. Retkiä Ida Digertin päiväkirjaan. SKS 2005.
 • Nordlund, Taru, Miten ja miksi kansa alkoi kirjoittaa? Suomalaisten talonpoikien kirjeitä 1800-luvun alusta. Tahdon sanoa, SKS 2005.
 • Salmi-Niklander, Kirsti, Kokemus varoitti, halu voitti. Juho Kaksola ja 1800-luvun kirjoittavan talonpojan ajatusmaailma Kansanomainen ajattelu, SKS, 2007.