Tutkimus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa tutkimme erityisesti suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutusta, runolaulua ja henkilöhistoriaa sekä tarkastelemme kriittisesti kulttuuriperintöä ja kulttuurisia kaanoneja.

Löydä tieteellinen asiantuntija

Oletko kiinnostunut varhaisen uuden ajan runoudesta, suomalaisesta näytelmäkirjallisuudesta, tekstikritiikistä, kääntämisen jäljistä arkistoissa, kansallisten tieteiden oppihistoriasta tai kylmän sodan kulttuuripolitiikasta? SKS:n tutkijat valottavat mm. näitä kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä.

103Tieteellistä esitelmää
55Tieteellistä julkaisua
SKS:n tutkijat ahkeroivat vuonna 2022

Haluatko osallistua tutkijaseminaariin?

SKS:n avoimessa seminaarissa voit esitellä omaa tutkimustyötäsi tai virittää keskustelua ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä esimerkiksi perinnetieteiden, kirjallisuudentutkimuksen, historian, kirjallisuustieteen ja kulttuurientutkimuksen aloilta.

Monitieteinen ullakko Kruununhaassa

SKS:n tutkimusosastolla tutkijat folkloristeista historioitsijoihin, lingvisteistä etnomusikologeihin ja kirjallisuudentutkijoista uskontotieteilijöihin tuottavat tietoa ja työkaluja monimuotoisen suomalaisen kulttuurin ymmärtämiseksi. Teemme humanistista perustutkimusta ja laadimme tieteellisiä editioita. Digitaalisten ihmistieteiden menetelmien avulla kehitämme muun muassa kriittistä kokoelmahistoriaa. SKS tukee myös monitieteisiä tutkimushankkeita ja verkostoja.

Uusia avauksia ovat suullisen runouden laskennallinen tutkimus sekä tekstien kirjoittamista, variaatiota ja välittymistä tutkivat tekstuaalitieteet.


SKS tukee tutkimusta myös jakamalla apurahoja rahastoistaan sekä ylläpitämällä Tarton tutkijaresidenssiä.
SKS:n tutkimusosasto perustettiin vuonna 2009. Tilamme sijaitsevat Helsingin Kruununhaassa, Ritarihuoneen 3. kerroksessa. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

SKS:n tutkimushankkeet

Aleksis Kiven runojen ja lyhyiden proosakertomusten kriittinen editio

(2017-)

Seitsemän veljeksen ensipainos. Kuva: Gary Wornell, SKS.

Aleksis Kiven Seitsemän Veljestä -romaanin kriittinen editio

(2017- )

Avoin Kalevala

Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio (2018-2024)

Constellations of Correspondence (CoCo)

Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa (2021-2025)

FILTER

Formulainen intertekstuaalisuus, temaattiset verkostot ja poeettinen variaatio itämerensuomalaisen suullisen runon paikalliskulttuureissa (2020–2024)

Itämerensuomalaisen suullisen runouden alueelliset kulttuurit: vertaileva näkökulma

(2021-2026)

Kansallisbiografia II

Suomalaisia pienoiselämänkertoja tuhannen vuoden ajalta

Kääntämisen jäljet arkistoissa

(2021-2025)

Minna Canthin näytelmien kriittiset editiot

Elämäkerroista tietokantoihin

Tutustu myös SKS:n valmistuneisiin tutkimus- ja kulttuuriperintöhankkeisiin

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

Kirjallisuuden kriittiset editiot avaavat klassikoita nykypäivään

Tutustu SKS:n palveluihin tutkijoille

SKS tarjoaa tutkijoille monipuolisia aineistoja ja palveluita paikan päällä ja verkossa.

Tutkimusverkostot

1800-luvun tutkimuksen verkosto

Monitieteinen ja monikielinen verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät tai sivuavat 1800-lukua.

Muistitietotutkijoiden verkosto – FOHN

FOHN on suomalaisten muistitiedosta kiinnostuneiden tutkijoiden verkosto. Verkosto tekee muistitietotutkimusta (engl. oral history) tunnetuksi, lujittaa muistitietotutkijoiden välistä yhteistyötä sekä järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä tutkijatapaamisia.

Variantti: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä.

Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa

Tutkijaverkosto Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa selvittää, miten Suomessa perinteisen muistitietoon, puhuttuun ja kuultuun perustuvan kulttuurin rinnalle nousi kirjallinen kulttuuri.

Osallistu tapahtumiin