Kirjahylly, jossa on kirkasvärisiä SKS:n tiedekirjoja.

Tieteelliset sarjat ja vertaisarviointi

Tiedesarjamme tarjoavat tutkijoille kanavan parhaiden tutkimustensa julkaisemiseen kirjamuodossa. Alojamme ovat erityisesti suomen kieli, kirjallisuus, kansanperinne, kulttuurien tutkimus ja historia.

Suomenkieliset tiedesarjamme tukevat suomen käyttöä tieteen kielenä, ja englanninkielinen Studia Fennica -sarjamme vie suomalaisen tutkimuksen tuloksia maailmalle. Kaikki tiedekirjamme julkaistaan paitsi painettuina kirjoina myös välittömästi avoimina sähkökirjoina osoitteessa oa.finlit.fi.

Tiedekirjamme ovat vertaisarvioituja, eli niiden tieteellisen laadun on varmistanut asiantuntijoista koostuva julkaisuvaliokuntamme ja kaksi ulkopuolista arvioijaa. Alta löydät esittelyt tieteellisistä sarjoistamme ja vertaisarviointikäytännöstämme.

Tiedesarjojemme tähtäimessä ovat tinkimätön laatu, näkökulmien rikkaus ja kiinnostavat tieteelliset avaukset suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksessa.

Tunnustettua laatua

Julkaisufoorumi, joka on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä, on luokitellut SKS:n kustantajana johtavalle tasolle 2. Kullakin tieteellisellä sarjallamme on oma luokituksensa. Käytössämme on Tieteellisten seurain valtuuskunnan tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille.

SKS on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Suosittelemme kaikkia tutkijoita tutustumaan ohjeisiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan verkkosivuilla.

Vertaisarvioinnin ohjeemme perustuvat Suomen tiedekustantajien liiton ja Suomen Akatemian ohjeisiin vertaisarvioinnista, luottamuksellisuudesta ja esteellisyydestä.

Päätöksenteko tiedesarjoissa

Suomenkielisiin tiedesarjoihimme tarjotut kirjaehdotukset ja valmiit käsikirjoitukset vastaanottaa SKS:n julkaisukoordinaattori, joka vie ne kunkin sarjan vertaisarvioinnista vastaavan julkaisuvaliokunnan käsiteltäväksi.

Englanninkielisissä Studia Fennica -sarjamme vertaisarvioinnista vastaa kunkin tieteenalakohtaisen alasarjan päätoimittaja.

Kaikki lopulliset kustannuspäätökset tekee kuitenkin SKS:n hallituksen nimeämä tieteellisesti ansioitunut julkaisuvaliokunta, joka kokoontuu säännöllisesti vuoden aikana. Julkaisuohjelmaamme hyväksytyt kirjat julkaistaan sekä painettuina kirjoina että avoimina sähkökirjoina.

Tutustu alta tiedesarjoihimme. Kunkin sarjan kohdalla kerrotaan myös sarjan vertaisarvioinnista vastaava taho ja julkaisufoorumin sarjalle antama luokitus.

Julkaisuvaliokuntien kokoonpanot kerrotaan täällä.

Tutustu tieteellisiin sarjoihimme

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia (SKST) on kunnianhimoinen humanistinen tiedesarja, joka tähtää korkeaan laatuun ja kiinnostaviin tieteellisiin avauksiin suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön – erityisesti kielen, kirjallisuuden ja kansanperinteen – tutkimuksessa.

Sarjan teokset ovat monografioita ja kokoomateoksia, jotka usein tarkastelevat aihettaan monitieteisellä otteella. Ne avaavat uusia näkökulmia alansa ajankohtaisiin kysymyksiin ja antavat painavan panoksen niiden teorioiden tai metodien kehittämiseen.

Perinteikäs sarja on ilmestynyt vuodesta 1834, ja siinä on julkaistu muun muassa Kalevala ja Seitsemän veljestä. Nykyisin sarja keskittyy yksinomaan tieteeseen ja se on on luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 2 eli johtavien kansallisten julkaisujen tasolle. Sarjaan tarjottujen käsikirjoitusten vertaisarvioinnista vastaa SKS:n julkaisuvaliokunta.

Tietolippaat ovat yliopistollisia kurssikirjoja, tieteellisesti päteviä yleisteoksia tai alansa kansainvälisiä aiheita ja suuntauksia suomalaiseen kontekstiin tuovia monografioita ja kokoomateoksia. Tietolippaissa aukeavat lukemisen ilo, näkökulmien rikkaus ja tieteellisen kirjoittamisen uudet muodot.

Vuodesta 1945 saakka julkaistu sarja on luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 1. Sarjaan tarjottujen käsikirjoitusten vertaisarvioinnista vastaa SKS:n julkaisuvaliokunta.

Englanninkielinen Studia Fennica -sarja vie suomalaisen ihmistieteellisen tutkimuksen tuloksia maailmalle. Sarjan monografiat ja kokoomateokset edustavat kielen-, kulttuurien- ja historiantutkimuksen uusimpia tuulia niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tutkimuskentällä.

Sarja on jaettu tieteenalojen mukaan kuuteen alasarjaan: Anthropologica, Ethnologica, Folkloristica, Historica, Linguistica ja Litteraria. Kullakin sarjalla on omat päätoimittajansa, jotka käsittelevät sarjaansa tarjotut käsikirjoitukset ja nimeävät niille vertaisarvioijat.

Vuodesta 1933 ilmestyneen sarjan teokset sijoittuvat julkaisufoorumin luokituksessa tasolle 2.

Historiallisia Tutkimuksia -sarjassa julkaistaan suomeksi korkeatasoista ja kansainvälisesti relevanttia historiantutkimusta. Tutkimukset liittävät tutkimansa ilmiöt osaksi niin suomalaista kuin kansainvälistäkin tutkimuskenttää, tarjoavat uusia näkökulmia ja tulkintoja sekä ovat metodologisesti ja teoreettisesti kunnianhimoisia.

Vuodesta 1918 ilmestynyt sarja on luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 2 eli johtavien kansallisten julkaisujen tasolle. Sarjaan tarjottujen käsikirjoitusten vertaisarvioinnista vastaa Suomen Historiallisen Seuran julkaisuvaliokunta.

Historiallinen Arkisto -sarjassa ilmestyy korkeatasoista historiantutkimusta, jolta edellytetään uutta empiiristä tietoa, historiantutkimuksen menetelmien soveltamista sekä tutkimuksen ajankohtaista liittämistä suomalaiseen tutkimuskenttään.

Vuonna 1866 perustettu sarja on luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 1. Sarjaan tarjottujen käsikirjoitusten vertaisarvioinnista vastaa Suomen Historiallisen Seuran julkaisuvaliokunta.

Kalevalaseuran vuosikirjassa julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita perinteen- ja kulttuurintutkimuksen alalta. Teema on uusi joka vuosi. Artikkeleissa käsitellään suullista perinnettä, kansanrunoja, Kalevalaa ja sen juuria ja käyttöä, mutta myös laajempia kulttuurintutkimuksellisia teemoja.

Vuodesta 1921 ilmestynyt vuosikirja sijoittuu Julkaisufoorumin tasolle 1. Kalevalaseuran hallitus toimii vuosikirjan toimitusneuvostona, julkaisee kirjoituskutsun ja vastaa tarjottujen artikkelien vertaisarvioinnista. Lue lisää Kalevalaseuran sivuilta.

Asiantuntija-arviot tukevat kirjoittajaa kehittämään käsikirjoitustaan ja auttavat kustantajaa päätöksenteossa.

Asiantuntijat arvioivat käsikirjoitukset

Kullekin käsikirjoitukselle nimetään vähintään kaksi ulkopuolista, nimettömäksi jäävää asiantuntija-arvioijaa, jotka antavat käsikirjoituksesta lausunnot. Asiantuntijalausuntojen tarkoituksena on auttaa julkaisuvaliokuntaa päättämään tarjotun käsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta ja sopivuudesta tieteellisiin sarjoihimme.

Arviointikäytäntömme on nimetön molempiin suuntiin, ellei poikkeuksellisesti toisin sovita. Asiantuntija saa siis arvioitavakseen nimettömän käsikirjoituksen. Tietoa arvioijista ei luovuteta kirjantekijöille tai ulkopuolisille.

Otamme arvioijien valinnassa huomioon esteellisyyden. Asiantuntijaksi ei voida valita sellaista henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana. Arvioijien tulee ilmoittaa, mikäli he tunnistavat kirjoittajan ja jos heillä on eturistiriita käsikirjoituksen sisällön tai sen kirjoittajan kanssa.

Haluatko julkaista tiedesarjoissamme?

Etsitkö tutkimuksellesi kustantajaa? Otamme mielellämme vastaan kiinnostavia ja innostavia kirjaehdotuksia ja käsikirjoituksia! Lue lisää siitä, miksi julkaista meillä ja tee kirjaehdotus.

Lisätietoja vertaisarvioinnista ja tieteellisistä sarjoistamme antavat

Kirsi Keravuori

kustannusjohtaja

Tiedekustantamo

+358 40 564 0264

Lue lisää Kirsistä

Tiedekustantamo

Kirjaehdotukset ja tiedustelut

Maija Yli-Kätkä

julkaisukoordinaattori

Tiedekustantamo

+358 40 539 4235

Lue lisää Maijasta

Sivun pääkuva: Gary Wornell, SKS. Muut kuvat: Emma Suominen, SKS.