Punaruskea kortistolaatikosto.

Kerääjäkortisto

Kerääjäkortistoon on kerätty tiedot arkistoon saapuneesta aineistosta vuoteen 1987 saakka. Kortteja on noin 35 000 kappaletta ja ne on aakkostettu kerääjän, joissain tapauksissa kokoelman nimen mukaan. Kortissa on seuraavat tiedot: kerääjän nimi, keräelmän yksikkö- tai sivunumerot, saapumisvuosi, arkistosarja ja sidosnumero, kerääjän ammatti, perinnealuetunnukset, perinteen kotipaikat ja perinnelajit viitteineen. Korttiin on leimattu tieto myös mikrofilmauksesta.

ATK-luettelot

Kerääjäkortiston tiedoista on aikoinaan luotu ns. atk-luettelot, joilla voidaan etsiä aineistoja kerääjän ja paikkakunnan mukaan.

Atk-luetteloihin kuuluvat kerääjälistat, joista ilmenee kerääjän muistiinpanojen määrä perinnelajeittain ja pitäjittäin (kunnittain) sekä pitäjälistat, joissa kerrotaan pitäjistä (kunnista) kerättyjen muistiinpanojen määrä perinnelajeittain ja kerääjittäin. Tiedot on viety myös tietokantaan, joka on käytettävissä arkiston asiakaskoneilta.

Tietokannat

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmien käsikirjoitusten, kuvien, äänitteiden ja videoiden luetteloinnissa käytettiin vuosina 1992–2019 Arkistotietojärjestelmää (ATJ). Parhaillaan käytössä on AHAA-hakemistopalvelu, joka pitää sisällään vain aineistoja koskevia tietoja, ei sähköisiä aineistoja.

Aineistoja voi hakea esimerkiksi perinnelajien, paikkakunnan, asiasanojen ja henkilön nimen avulla. Hakutulos sisältää viitteet arkistoaineistoon. Joitakin digitoituja aineistoja on liitetty Arkistotietojärjestelmään ja niitä voi käyttää sen kautta arkiston tutkijasaleissa.

AHAA pitää sisällään Arkistotietojärjestelmän tiedot, sekä vuoden 2019 jälkeen luetteloitua aineistoa. Osa AHAA:seen luetteloiduista aineistoista on haettavissa hakupalvelu Finnan kautta. AHAA:n tietokanta on vain henkilökunnan käytössä, joka tekee asiakkaan pyynnöstä toivotut haut. Arkisto on parhaillaan siirtymässä uuteen tietokantaan, johon tulee myös asiakaskäyttöliittymä.

Keruut

Muistitiedon keruut ovat kartuttaneet merkittävän osan arkiston aineistoista. Keruista on luettelo, joka on järjestetty keruun nimen mukaan aakkosiin. Tarkemmat tiedot keruista löytyvät kerääjäkortistosta, pitäjälistoista ja tietokannoista.

Aineistokohtaiset erillishakemistot

Vuosien 1917-1918 tapahtumat kansan muistissa ja perinteessä –muistitietokeruun (1966) aineistoista on tehty lukuisia eri hakemistoja.


Vastaajahakemisto

Kortissa on vastaajan nimi, ammatti, keruupitäjät, perinnelajit sekä viite sidokseen.

Topografinen hakemisto

Kortissa pitäjä, vastaajan nimi, perinnelajit sekä viite sidokseen

Paikkakuntahakemisto

Tekstissä esiintyvistä kaupungeista, pitäjistä ja taajamista tms. Kortissa paikannimi sekä viite sidokseen.

Henkilöhakemisto

Tekstissä esiintyvistä henkilönnimistä. Kortissa henkilön nimi, mahdollinen arvo tai ammatti tms. sekä viite sidokseen.

Teemahakemisto

 • I Muistelukertomukset
  • Poliittinen elämä, järjestöt
   • itsenäisyysajatus, isänmaallisuus
   • luokkavihamielisyys ja sen ilmeneminen ennen sotaa puolueet, puoluepolitiikka
   • lehdistö, lentolehtiset
   • agitaatio
   • suojeluskunnat (palokunnat, urheiluseurat)
   • jääkäriliike
   • poliisi, miliisi
   • Lotta Svärd -järjestö
   • punakaarti, järjestyskaarti
   • muut työnväenjärjestöt
  • Poliittiset merkkitapahtumat
   • maailmansota
   • Venäjän vallankumous
   • valtalaki
   • 8:n tunnin työaikalaki
   • kunnallinen äänioikeus
   • lakot
   • talvisota
   • muut
  • Sotilaallinen toiminta
   • kutsunnat, värväys
   • asehankinnat, aseiden takavarikointi
   • sotilaskoulutus, sotilaskuri
   • sotaan lähtö
   • taistelut,taistelukuvaukset (siltojen, rautateiden jne. tuhoaminen)
   • punaiset johtajat
   • valkoiset johtajat
   • venäläisten osuus
   • saksalaisten osuus
   • metsäkaarti, ”käpykaarti”
   • piileskely
   • pakolaiset, pakoretket
   • Muurmannin legioona
   • punaisten ja valkoisten rintamalinjojen takaiset ”puhdistukset” (kotitarkastukset, pidätykset)
   • naisten osuus
  • Oikeus
   • valkoisten rintamaoikeus
   • vallankumousoikeus
   • oikeudenkäynnit sodan jälkeen
  • Vankileirit
   • olot ja tapahtumat vankileireillä
  • Punainen ja valkoinen terrori
   • vankien teloitukset
   • terrori vankileireillä
   • siviiliväestöön kohdistuva terrori
   • rikolliset, rosvojoukot
   • venäläisten upseerien murhat
  • Ajan elämänmuodon kuvausta
   • elintarviketilanne, -pula
   • elintarvikkeiden, varusteiden, hevosten jne. pakkoluovutukset
   • asumukset
   • kuvaukset tilallisten, torpparien, palkollisten välisistä suhteista
   • työttömyys, hätäaputyöt
   • vallitustyöt
   • kauppa, keinottelu, musta pörssi
   • irtain väki, ”loiset”
   • kerjuu
   • sotaorvot
   • koululaitos, koulutus, opettajat
   • uskonto, uskonnollinen toiminta, papisto
   • sairaudet, sairaanhoito, punainen risti
   • sotasairaalat, haavoittuneet
   • hautaukset
   • vapaa-aika, huvit, harrastukset (kuorot, teatteri jne., urheilu; myös ammattilaiset)
   • venäläinen väestö
   • venäläiset joukot
   • kuvaukset oloista sodan päätyttyä
   • mielipiteet sodasta ja osapuolista
 • II Folklore
  • huhut
  • sananparret, sanonnat
  • pilkkanimet, nimittelyt
  • kaskut
  • uskomustarinat, memoraatit
  • historialliset tarinat ja paikallistarinat
  • erikoiset, poikkeavat yksilöt
  • urotyöt, pelastumiset tms.
  • kauhutarinat
  • taistelulaulut
  • pilkkarunot ja laulut
  • vankilalaulut
  • muut (esim. kertovat runot ja laulut)
 • III Asiakirjat
  • lehtileikkeet
  • kirjeet
  • pöytäkirjat, lupatodistukset jne.
  • karttapiirrokset, piirrokset
  • valokuvat (ks. valokuvakokoelmat)

Alko järjesti yhdessä Kansanrunousarkiston kanssa alkoholiaiheisen perinnekeruun 1.10.1976-31.1.1977. Aineistosta on laadittu teemakortisto. Teemat on numeroitu 0-54. Kortissa on vastaajan nimi ja arkistoviite.

 • 0 ENNEN ALKOA
  • 00 Ennen kieltolakia
  • 01 Kieltolakiaika
  • 02 Alkoholi 1917-1918 (vrt 11)
 • 1 ALKON VAIHEET
  • 10 Kun Alkoholiliike perustettiin
  • 11 Alko sota-aikana (sodan jälkeen pula-aika, rauhanajan asepalvelus)
  • 12 Keskiolut ja viinakauppa maaseudulla, mielipiteet uudemmasta alkoholipolitiikasta (vrt 45)
 • 2 MYYJÄT JA JUOJAT
  • 20 Asiakkaana Alkossa
  • 200 Alkon myyjien henkilöhistoriat
  • 21 Viinakortin tiesat
  • 22 Myyntikielto
  • 23 Viinanhakumatkat
  • 231 Ensimmäinen humala (vrt 40)
  • 24 Viina ja naiset, ”miesten jutut”, nainen käyttäjänä, mielipiteet
  • 25 Salakauppa (vrt 01), hakumiehet (vrt 11, 20, 21, 22)
  • 26 Henkilöhahmot, kaskut ja tarinat humalaisista, kuuluisuuksista, raivoraittiit, kansallisuus viinankäytössä
  • 27 Viina ja liikenne
 • 3 RAVINTOLA (vrt 01,11)
  • (30) Ravintola- ja hotellireissut (vrt 23)
  • 31 Ravintolassa, baarissa, hotellissa, ravintolavaunussa
  • (31) Kotiinpaluu ja jälkiseuraukset
 • 4 JUOMIIN LIITTYVÄT KÄSITYKSET
  • 40 Juhlat ja muut juomatilanteet, työmaajuopottelu, lahjusviinat, kepposet ja vedonlyönnit, juomatavat, humalassa (vrt 231)
  • 41 Juomien lempinimet, sananparret, vitsit, juomalaulut
  • 42 Viina lääkkeenä, kansanparannus, uskomukset, krapulan hoito, lääkärissä, apteekissa
  • 43 Vahvat ja miedot (vrt 20)
  • 44 Onko viina hintansa väärti (vrt 41)
  • 45 Raittiusvalistus, mielipiteet alkoholipolitiikasta (vrt 12)
 • 5 MUUT
  • 50 Viinan kirous, onnettomat kohtalot, kärsivät omaiset, pikku-ukot, hyvin vaikea alkoholismi (vrt 26)
  • 51 Salapoltto, pontikkamarkkinat, kotikalja, kotiviini
  • 52 Poliisi ja putka (vrt 01, 11, 25, 26), oikeudenkäynti
  • 53 Salakuljetus (vrt 01)
  • 54 Korvikeaineet (vrt 11, 42, 51)

J. K. Harju oli suomalainen kansanperinteen kerääjä, joka keräsi 1960–1970-luvuilla mm. laitapuolen kulkijoiden muistitietoa n. 20 000 sivua. Tämä aineisto on kopioitu kortistoksi ja luokiteltu perinteenlajeittain seuraavasti:

a1 kasku, vitsi, anekdootti, pilasatu, jokulaatti
a4 historiallinen tarina tai paikallistarina, kronikaatti
b2 riimillinen kansanlaulu
b3 loitsu, virpomisluku
b4 taika, uskomus, enne
b5 leikki, tanssi
b7 pilasaarna, pikapuhe, pyrkimäluku, käännetty sanonta, salakieli, kansanomainen parodia
b8 joiku, karjanhuhuilu
c sananparsi (sananlasku, vertaus, sutkaus, wellerismi, fraasi, kiusoittelukysymys yms.)
d arvoitus, kompakysymys
E kansatieteellinen kuvaus
f kirjallisuudesta opittu, omasepite
kerk keruukertomus, keruuseen liittyvä
kirje lähetekirje tms.
kuva muu kuin valokuva tai piirros (esim. valokopio valokuvasta)
kölli nimittely, köllinimi (pitäjien, kylien, talojen, henkilöiden nimistä)
Lf
Lp lastenpelotus (fiktiivinen perinne; kvasiuskomus, -kertomus, -sanonta)
nimi erisnimi
sana murre-, ammattisana tms.
slangi slangisana tai -teksti
tieto tieto, joka ei asiasisältönsä puolesta sovellu muihin ryhmiin

Korsu –perinnekeruun vastaus

Kansanlääkintä 1978 keruun teemakortistot:

Taudit

 • Abortti
 • Allergiat
 • Anemia
 • Astma
 • Haavat
 • Halvaus
 • Hammassärky
 • Hankaumat
 • Hengenahdistus
 • Hermostuneisuus
 • ”Hiirenpillu”
 • Ihottuma
 • Impotenssi
 • Influenssa
 • Iskias
 • Jalkavaivat
 • Kaihi
 • Kasvi (syöpä)
 • Kauneudenhoito
 • Keltatauti
 • Keuhkotauti
 • Kevätväsymys
 • Kilpirauhanen
 • Kleini
 • Korvasairaudet
 • Kurkkusairaudet
 • Kuukautiset
 • Kuume
 • Lapamato
 • Liikavarpaat
 • Luumätä
 • Maitorupi
 • Mielen sairaudet
 • Munuaiskivet
 • Munuaistauti
 • Naistentaudit
 • Narri
 • Nikotus
 • Nivelkuluma
 • Niveltulehdus
 • Nuha
 • Nyrjähtänyt
 • Näppylät
 • Närästys
 • Oksentaminen
 • Paiseet ja ajokset
 • Paisuma
 • Paleltunut
 • Palovammat
 • Peräpukamat
 • Pisamat
 • Polio
 • Psoriasis
 • Punatauti
 • Puremat ja pistämät
 • Päänsärky
 • Raskauden ehkäisy
 • Reuma
 • Riisitauti
 • Rintatulehdus
 • Ripuli
 • Ruusu
 • Sammas
 • Sappivaivat
 • Savipuoli
 • Selkäsairaudet
 • Sikotauti
 • Silmäsairaudet
 • Sokeritauti
 • Sukupuolitaudit
 • Suonenveto
 • Suonikohjut
 • Sydänvaivat
 • Synnytys
 • Syylät
 • Syymä
 • Syöpä
 • Syöpäläiset
 • Särky
 • Säärihaavat
 • Tyrä
 • Ummetus
 • Unettomuus
 • Valkovuoto
 • Vatsavaivat
 • Verenpaine
 • Verenvuoto
 • Verenvuoto nenästä
 • Verisuonitaudit
 • Virtsateiden vaivat
 • Vuoteenkastelu
 • Yskä

Parannustavat

 • Istumakylvyt
 • Hengityshoidot
 • Viina
 • Hierominen
 • Terva
 • Apteekin lääkkeet
 • Kuumuus
 • Sauna
 • Kuppaus
 • Voiteet ja kääreet (yms. ulkoinen hoito)
 • Suun kautta otettavat lääkkeet
 • Lämpimät juomat, teet
 • Erilaiset aineet erilaisissa yhteyksissä (myös taianomaiset. Paitsi viina ja terva, ks. erikseen)

Lääkekasvit

 • Aloe huonekukkanen
 • Apila
 • Humala
 • Juhannuskukka
 • Kallioimarre
 • Kamomilla
 • Kanerva
 • Karpalo
 • Kataja
 • Keltakukka
 • Koiranputki
 • Koivu
 • Kullero
 • Kumina
 • Kuusi
 • Kynsilaukka
 • Kärpässieni
 • Leppä,
 • Leskenlehti
 • Maruna eli koiruoho
 • Mustajuuri
 • Mustikka
 • Mänty
 • Nokkonen
 • Näsiä
 • Omenapuu
 • Paatsama
 • Pajatti – Pajakka
 • Paju
 • Pellava
 • Persilja
 • Peruna
 • Raparperi
 • Rautalehti
 • Ruis
 • Siankärsäheinä
 • Sianpuolukka
 • Sipuli
 • Suolaheinä
 • Suopursu
 • Takiainen
 • Tervaleppä
 • Tuomi
 • Ukontuhnu
 • Valkosipuli
 • Vehka
 • Virmajuuri
 • Voikukka
 • Volgansieni

Nykyperinnettä eli tarinoita, huhuja ja juttuja, jotka keruun aikaan kiersivät sekä suullisena perinteenä että tiedotusvälineiden myötävaikutuksella. Vastaushakemisto kysymyksittäin (1-17). Kortissa on vastaajan nimi ja viite sidokseen. Kortisto on keskeneräinen ja koskee vain sidoksia 1-8. Sidoksia on kaikkiaan 15.

Keruukysely:

Osa tiedustelluista tapahtumista on ollut esillä lehdissä. ilmoita, mikäli kertomasi tapaus pohjautuu lehtiartikkeliin. Aina parempi jos muistat, mikä lehti oli kyseessä ja milloin artikkeli suurin piirtein julkaistiin.

 1. Oletko kuullut huhuja oudosta ruoasta ulkomaisissa ravintoloissa, turistien kokemuksia esim. kiinalaisissa, italialaisissa tai espanjalaisissa ravintoloissa? Kertomuksia siitä, ettei ruoka ollutkaan sitä mitä sen oletettiin olevan? – vieraiden kansojen meidän silmissämme vastenmielisistä herkuista? – vastenmielisiä piirteitä ruoanvalmistuksessa? Mitä olet kuullut ravintoloiden ruoista sota-aikana?
 2. Mitä olet kuullut epämiellyttävistä löydöistä säilykepurkeissa, maitopakkauksissa, olutpulloissa, makkaratuotteissa tai muissa teollisesti valmistetuissa ja pakatuissa ruoissa ja juomissa? – tapauksista leikkelemyymälöissä, makkara- ja oluttehtaissa?
 3. Kerro mitä olet kuullut pienistä eläimistä, jotka ovat tunkeutuneet ihmisruumiiseen esimerkiksi hiusten (tupeeratun tukan), korvan tai suun kautta? Oletko kuullut kerrottavan käärmeistä tai muista eläimistä viemäri- tai tuuletusverkostoissa, ulkomaisissa hedelmäpakkauksissa? – suurista rotista jotka hyökkäävät ihmisten kimppuun? – epätavallisista lemmikkieläimistä asunnoissa?
 4. Kerro mitä olet kuullut kehitysalueiden väestöstä, joka on muuttanut harvaan asutuilta seuduilta uudenaikaisiin asuntoihin? Oletko kuullut kertomuksia siitä, etteivät ihmiset ole käsittäneet uudenaikaisia hienouksia kuten WC:tä, puhelinta, hissiä? – että ihmiset ovat tuoneet seutunsa tapoja uuteen asuntoonsa? – lattian tai seinien vahingoittamisesta? – vihannestenviljelystä, eläintenkasvattamisesta tai teurastamisesta asunnossa? Oletko kuullut juttuja siirtosuomalaisista esim. Ruotsissa tai Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista? Mitä olet kuullut siirtotyöläisistä (esim. heidän perhe-elämästään)? Oletko kuullut juttuja mustalaisista tai saamelaisista?
 5. Oletko kuullut kerrottavan naisista, jotka on huumattu ruiskein bussissa, junassa tai lentokoneessa, tanssipaikoilla, elokuvateattereissa jne. Oletko kuullut huhuja ulkomailla kadonneista suomalaisista? – että on vaarallista käydä tiettyjen vaatetusliikkeiden sovitushuoneissa, ajaa taksilla? – vastahakoisista naisista, jotka pyytävät nuoria tyttöjä tekemään heille palveluksen? – muita juttuja huumeruiskuista, selvittämättömistä katoamisista tai valkoisesta orjakaupasta?
 6. Oletko kuullut kertomuksia kannibalismista esim. toisen maailmansodan aikana? – lapsista, jotka lähetetään kirjeen kanssa tiettyyn osoitteeseen?
 7. Oletko kuullut kerrottavan autosta, joka oli myytävänä sensaatiomaisen alhaiseen hintaan? – naispuolisesta autoilijasta, jonka kimppuun hyökättiin? – nuoresta parista autossa, jonka kimppuun kävi mielisairaalan potilas? – takaa-ajetusta rikollisesta, joka kätkeytyi autoon? – autosta, joka täytettiin betonilla? – naisen vaatteisiin pukeutuneesta miesliftarista? – aavekokemuksista autojen tai automatkojen yhteydessä? – muita kertomuksia merkillisistä tapahtumista autojen yhteydessä?
 8. Oletko kuullut huhua kuolemantapauksesta autoloman aikana ulkomailla? – vaimosta, joka jätettiin tienvarteen lomamatkalla? – muita kertomuksia epätavallisista kokemuksista autolomilla?
 9. Oletko kuullut kerrottavan pilanteosta irtileikatulla käsivarrella (kädellä)? – muita juttuja sairaalaympäristöstä tai lääketieteen opiskelijoiden parista?
 10. Oletko sattunut kuulemaan pelottavista olennoista, joista huhutaan koululaisten piirissä, esim. mustapukuisesta naisesta, ihmissusista ja vampyyreista tai niitä muistuttavista ihmisistä, pukkumiehistä, pippuri – tai suolaliigasta?
 11. Oletko kuullut kertomuksia Prahan miehityksestä 1968? – Chilen tapahtumista 1973? – muita sota- tai kriisiaikoja käsitteleviä huhuja ja kertomuksia?
 12. Oletko kuullut huhuja tai juttuja tunnetuista poliitikoista, esim. Urho Kekkosesta, Ahti Karjalaisesta? – kulttuurihenkilöistä, elokuva- , TV-, pop- tai urheilutähdistä, muista ”julkkiksista”?
 13. Oletko kuullut kerrottavan julkeista murtovarkauksista, esim. kertomuksia varastetusta ja palautetusta autosta, löydetystä naisen käsilaukusta? – tavaratalonäpistelyistä, esim. pakastekananpojan näpistämisestä? – muita kertomuksia epätavallisista varkauksista, petoksista ja näpistelystä?
 14. Oletko kuullut kerrottavan ihmisistä, joille sattuu hassunkurisia vahinkoja asunnossaan? – jotka ovat jääneet ulkosalle lukkojen taakse ilman vaatteita? – muita kertomuksia kovanonnen ihmisistä?
 15. Oletko kuullut kertomuksia kammottavista onnettomuuksista ja tapahtumista, jotka ovat sattuneet piiloleikeissä tai joihin lastenvahti on ollut syypää?
 16. Kerro mitä olet kuullut lentävistä lautasista tai muista avaruusilmiöistä, esimerkiksi laskeutumismerkeistä ja avaruusolentojen näkemisestä. Kerro myös mahdolliset omat kokemuksesi.
 17. Kerro mitä olet kuullut epätavallisista kokemuksista ja yliluonnollisista elämyksistä, esim. näyistä, unista jotka ovat käyneet toteen, ajatuksensiirrosta, yhteydestä vainajiin. Kerro myös mahdolliset omat kokemuksesi.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kansanrunousarkisto

Vastaukset voi lähettää vapaakirjeenä (vasempaan yläkulmaan merkintä ”tieteellisiä tiedonantoja”) osoitteella Suomalaisen Tiedeakatemian keräilytoimisto, postilokero 17259, 00171 Helsinki 17.

Kysymykset on muokattu ja täydennetty suomalaisiin oloihin sopiviksi Bengt af Klintbergin (Institutet för folklivsforskning vid Stockholms Universitetet) laatimasta kyselylomakkeesta.

Kansanrunousarkisto, Posti- ja lennätinhallitus ja Puhelinlaitosten Liitto r.y.:n yhteistyönä järjestetty kilpakeräys tuotti tietoa puhelimen ja puhelintoiminnan vaiheista sadan vuoden ajalta: muisteluksia, juttuja, tarinoita, kaskuja, puhelinkokemuksia ja puhelimeen liittyviä käsityksiä.Puhelinperinneaineistosta on teemakortisto. Teemat on numeroitu 1-17. Kortissa on vastaajan nimi ja arkistoviite. Teema on merkitty punaisella aineiston tekstin vasempaan laitaan.

 1. Puhelintoiminnan vaiheet paikkakunnalla – suunnittelu, rakennus, ensimmäinen puhelinkeskus, ensimmäiset puhelimet, puhelinluettelot ja puhelut – kokouksia puhelinasioissa – nykyvaiheet – keskuksen toiminta
 2. Puhelin sota-aikana, armeijan puhelintyöt
 3. Automaattinen puhelinliikenne, automaattiset puhelinvastaajat
 4. Viat ja korjaukset, ukkosvauriot
 5. Epätavallisia palvelumuotoja puhelimen välityksellä
 6. Puhelinsanastoa
 7. Ensikontakti puhelimeen, tottumaton puhelimenkäyttäjä
 8. Henkilökuvia – sentraalisantrat ja monttöörit, asiakaat
 9. Tärkeä puhelu, kommellukset, harhasoitot ja sekaantumiset
 10. Luvattomat soitot, pilailu (myös aprillipilat), kiusanteko, puhelinterrori, pylväiden kivitys
 11. Salakuuntelu, huhut
 12. Yleistä muistelmaa, omaelämäkertaa
 13. Puhelimen tarpeellisuus – palvelija, seuralainen, auttaja
 14. Puhelinkäyttäytyminen
 15. Puhelimeen liittyvät uskomukset
 16. Leikkipuhelimet
 17. Varia
  Lähettäjät A – H
  Puhelin omaisuutena, presidentin puhelin, henkilökuntajuhlat, virkistystilaisuudet
  Lähettäjät Lo – M
  Kronikat
  Lähettäjät N – P ja V – Ö
  Ajanvietteet, viina ja puhelin, lahjukset, tarvikehankinnat, asiakirjakopiot, kronikat, piirrokset, puhelinta koskeva lastennarraus
  Lähettäjät N – P, V – Ö
  Oma kaunokirjallinen esitys

Kansanrunousarkiston, Suomen Rakennustyöläisten liiton ja Huber Oy:n yhteistyönä järjestetty kilpakeruu tuotti kuvauksia entisten ja nykyisten putkimiesten elämästä ja erilaisista hekilötyypeistä, tietoja vanhoista työmenetelmistä ja -välineistä, selvitystä järjestötoiminnan vaiheista sekä ammattiin liittyviä kaskuja ja tarinoita.

Aineistosta on teemahakemisto. Teemat on numeroitu 1-22. Kortissa on vastaajan nimi ja viite sidokseen.

 1. Putkimies lähikuvassa – omaelämäkertaa
 2. Työmenetelmiä, -välineitä ja -tarvikkeita – putkialan kehityksestä
 3. Ensimmäiset WC:t, pesu- ja kylpykalusteet – tottumattomat käyttäjät
 4. Höyrylämmitys ja vesilämmitys
 5. Putkialan koulutus ennen ja nyt
 6. Putkialan suunnittelutyöt ennen ja nyt
 7. Palkkaus ja urakkatyöt ennen ja nyt
 8. Työllisyys ennen ja nyt, putkialan liikkeet
 9. Työturvallisuus ennen ja nyt, sosiaalitilat
 10. Lakkoaikojen tapahtumia
 11. Sota- ja pula-ajan putkityöt – korvikeaineet
 12. Viat ja korjaukset – katastrofitilanteita ja pikku kommelluksia
 13. Erikoisia henkilötyyppejä työtovereista asiakkaisiin
 14. Ammattinimikkeitä etumiehistä aputyövoimaan
 15. Vanhaa ja uutta ammattisanastoa
 16. Harrastukset kahvi- ja ruokatunneilla ja työajan jälkeen, narraamiset ja muu pilanteko, pelit, urheilusaavutukset
 17. Kaskut, vitsit ja jutut, huhut ja tarinat, enteet ja uskomukset, liikanimet ja sutkautukset, laulut ja kronikat yms. suullinen perinne ja putkialan huvipuoli
 18. Työmaajuhlat – harjakaiset, savujaiset, paineviinat ym.
 19. Järjestäytyminen ja järjestötoiminta
 20. Asiakirjat, lehtileikkeet, painotuotteet
 21. Piirrokset
 22. Varia

Karjataikojen keruukilpailun aineistosta on topografinen kortisto, joka on järjestetty perinnealueittain. Kortissa on vastaajan nimi ja osoite, mutta ei viitettä aineistoon.

Topografinen hakemisto perinnealueista. Kortissa on vastaaja, hänen osoitteensa ja viite sidokseen.

Henkilöhakemisto tekstissä esiintyvistä henkilönnimistä. Kortissa on nimi, arvo tai ammatti sekä viite sidokseen.

Kansanomaisen lääkintätietouden keruukilpailu. Topografinen hakemisto perinnealuettain. Kortissa vastaajan nimi ja viite sidokseen.

Vastaajahakemisto on järjestetty perinnealueittain (ei aakkosjärjestyksessä). Kortissa on kerääjän nimi, pitäjä ja osoite. Ei viitettä sidokseen.


Sivun kuva: Gary Wornell.