Apurahat ja palkinnot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla on viisi rahastoa, joista jaetaan apurahoja ja palkintoja kansanperinteen, kirjallisuuden ja suomen kielen tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen. Lisäksi FILI jakaa apurahoja suomenkielisen, suomenruotsalaisen ja saamenkielisen kirjallisuuden kääntämiseen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rahastot

Aleksis Kiven rahaston palkinto myönnetään pääsääntöisesti joka kolmas vuosi (seuraava kerta vuonna 2026) ansioituneelle suomalaiselle kirjailijalle. Palkinnosta päätettäessä otetaan huomioon kirjailijan koko tuotanto.
Elias Lönnrotin rahastosta jaetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi (seuraava kerta vuonna 2024) apurahoja suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön – erityisesti kielen, kansanperinteen ja kirjallisuuden – tutkijoille.
Martti Haavion ja Aale Tynnin rahastosta jaetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi (seuraava kerta vuonna 2025) apuraha ensisijaisesti nuorelle kansanrunouden tai kirjallisuuden tutkijalle.
Pentti ja Eeva Lylyn rahastosta jaetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi (seuraava kerta vuonna 2025) apurahoja suomalaisen kirjallisuuden tutkimukseen sellaisille nuorille tutkijoille, joilla on arvosana kotimaisen kirjallisuuden lisäksi myös suomen kielessä.
Samuli Paulaharjun rahastosta jaetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi (seuraava kerta vuonna 2024) palkintoja ja apurahoja kansanperinteen kerääjille tai kenttätutkijoille.

Apurahojen suuruus on aiempina vuosina myönnettyjen apurahojen tasolla. Voit selata aiemmin myönnettyjä apurahoja ja palkintoja alla.

Elias Lönnrotin ja Samuli Paulaharjun rahastojen apurahahaku päättyi 15.12.2023. Päätökset julkistetaan SKS:n vuosikokouksessa maaliskuussa 2024.

Seuraava apurahahaku aukeaa syksyllä 2024.

Myönnetyt apurahat ja palkinnot

2024
Anna-Mari Immonen, 10 000 euroa väitöskirjatyöhön Karjala ja karjalaisuus suomalais-ugrilaisessa kontekstissa Suomen kansallismuseossa
Carita Roivas, 10 000 euroa väitöskirjatyöhön Tunteet Paavo Haavikon runoudessa ja suomalaisessa 1950-luvun modernismissa
Veera Moll, 10 000 euroa väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Lapset kaupungissa ja kaupunkilaisina. Tilapolitiikka Eeva Ristan valokuvissa 1960–1970-lukujen Helsingissä.
2022
FM Pauliina Puranen (Jyväskylän yliopisto), 10 000 euroa: väitöskirja Maahanmuuttajat ammattiopinnoissa: suomen kielen taito ja kieli-ideologiat.
2020
FM Kaisa Pankakoski, 10 000 euroa: väitöskirja Kolmikielisten lasten vähemmistökielten oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja vähemmistöryhmiin kuuluvien perheiden näkökulmia Suomessa ja Walesissa
VTM Anni Reuter, 10 000 euroa: väitöskirja Karkotus, hajaannus, naapuruus: Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten muistitiedossa ja aikalaiskirjoituksissa.
2018
FM Jenni Neuvonen, 10 660 euroa
väitöskirjatyö Stadin slangin bamlaajat: Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle
FM Minttu Ollikainen, 10 660 euroa
väitöskirjatyö Unten rajoilla – suomalaisen reaalifantasian paikka ja poetiikka
FT Venla Sykäri, 10 660 euroa
post doc -tutkimus Hatusta vedettyä? Improvisoitu rap ja suullisen komposition taito suomalaisnuorten kulttuurisena ja sosiaalisena resurssina
2016
Ksenia Eskola, 10 200 euroa
väitöskirja ”Suomalais-venäläisten nimivalinnat ja nimi-identiteetti Suomessa 2000-luvulla”
Heidi Haapoja, 10 200 euroa
väitöskirja ”Ennen saatuja sanoja – kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kontekstissa”
Nanny Jolma, 10 200 euroa
väitöskirja ”Menneisyyden kokeminen ja muisteleminen Bo Carpelanin romaaneissa”
2014
FM Hanna Mattila, 10 000 euroa
väitöskirja ”Ajan poetiikka Nils-Aslak Valkeapään runoudessa”
FT Veijo Pulkkinen, 10 000 euroa
post doc -tutkimus ”Vesipeili – Aaro Hellaakosken Jääpeilin synty”
2012
FM Riitta Jytilä, 10 000 euroa
väitöskirja ”Kertomisen etiikka Eira Stenbergin tuotannossa”
FM Kaarina Mononen, 10 000 euroa
väitöskirja ”Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa ja lähialueilla”
FM Nina Hämäläinen, 3000 euroa
väitöskirjan jälkeinen tutkimus ”Tunteellinen muisti, lyyristen kansanrunojen tekstualisointi Lönnrotin toiminnassa yhteiskunnallisten merkitysten tuottajana”
2010
FM Kaarina Koski, 10 050 euroa
väitöskirjan jälkeinen tutkimus ”Kirkko uskomusperinteessä”
FM Kirsi-Maria Nummila, 10 050 euroa
väitöskirja Mikael Agricolan teosten tekijännimistä
2008
FM Mikko Carlson, 8000 euroa
väitöskirja Seksuaalisen identiteetin ja sosiaalisen tilan yhteys Christer Kihlmanin tuotannossa
FM Hanna Miettinen, 9000 euroa
väitöskirja Otto Mannisen Säkeitä-sarjojen runojen käsikirjoituksista
FM Tiina Seppä, 8000 euroa
väitöskirja Samuli Paulaharjun ja Anni Lehtosen tuottamista aineistoista
2006
Tutkija Eino Kiuru ja runoilija Armas Mishin, 5000 euroa
Vanhan Kalevalan venäjäntäminen
FM Katri Kivilaakso, 7000 euroa
väitöskirja Pirkko Saision proosatuotannosta ja teemallisista yhteyksistä
FL Elina Makkonen, 10 000 euroa
väitöskirja muistitiedon historian tuottamisesta
FT Sari Salin, 13 000 euroa
post-doc-tutkimus ”Narri kertojana”
FM Saara Tikkala, 3000 euroa
väitöskirja suomalaisten tyttökirjojen henkilönimistä ja puhutteluista
2004
FT Pekka Hakamies, 3000 euroa
Neuvosto-Karjalan modernisoituimista esittelevä valokuvajulkaisu
FM Kirsi Hänninen, 8000 euroa
väitöskirja Supranormaalin kokemuksen tuottaminen teemakirjoituksissa
VTM Kaisa Kauranen, 7000 euroa
Kansanihmiset kirjoittajina ja perinteenkerääjinä – arkistotutkimus ja julkaisu kirjallisuudentutkimus
FK Eino Kiuru ja Armas Mishin, 3000 euroa
Alku-Kalevalan venäjännös
FM Heli Pekkarinen, 7000 euroa
väitöskirja suomen pasiivin VA-partisiipin merkityksestä
Johtaja Lidia Ramonen, 3500 euroa
Karjalaisten itkuvirsien sanasto
2002
FK Marjut Hjelt, 4000 euroa
Helmi Krohnin elämäntyö -teos
fil.yo Pekko Käppi ja FM Outi Pulkkinen, 4000 euroa
Jouhikkokokoelmalevyn tuottaminen
työryhmä Lelo, 4000 euroa
LELO-cd:n kansi, äänittäjän palkkiot
Liiviläisten ystävät ry, 6000 euroa
Liiviläiset – historia, kansa ja kulttuuri -teos
Professori Tuomo Pekkanen ja dos. Reijo Pitkäranta, 4000 euroa
Uusi nykylatinan sanakirja
FM Kristiina Ranki, 1500 euroa
Pariisi-tekstit suomalaisessa kirjallisuudessa -julkaisu
dos. Helena Saarikosken työryhmä, 4000 euroa
Tanssitutkimuksellinen artikkelikokoelma
FT Harri Veivo ja työryhmä, 6000 euroa
Kirjallisuus on virhe -esseekokoelma
2000
FT Marjut Anttonen
Paatsjokilaakson norjalais-suomalaisen raja-alueen etnografinen tutkimus
työryhmä Pasi Enges, Marjut Huuskonen, Patricia Nyberg
Folkloristinen kenttätutkimus Tenojokilaaksossa
FM Marja Etelämäki
väitöskirja Keskustelu tarkoitteesta
dos. Pekka Hakamiehen työryhmä
Pohjois-Euroopan lainasananlaskututkimuksen loppuunsaattaminen
FM Mari Hatakka
lisensiaatintyö suomalaisesta parisuhteesta kulttuurisena rakenteena
FM Minna Jaakola
väitöskirja suomen genetiivistä
FL Hannele Jönsson-Korhola
suomen kieltä ja sen puhujia ulkomailla käsittelevän kokoomateoksen toimittaminen
FL Kauko Komulainen
väitöskirja kirjailija Markku Lahtelasta
FT Nina Lavonen
tutkimus Pöytä karjalaisessa kulttuurissa
HuK, toimittaja Maija Myllykangas
Vienalainen elämä -elämäntarinakokoelma
Professori Jukka Pennanen
Kuolan poronhoitajakansat
FL Pirkko-Liisa Rausmaa
Suomalaiset kansansadut 6 -julkaisun toimittaminen
FL Kirsti Salmi-Niklander
väitöskirja Valistaja ja punainen nuoriso – kollektiivinen kirjoittaminen ja suullis-kirjallinen paikallisperinne 1910- ja 1920-luvun työläisyhteisössä
kirjailija, graafikko Markku Tanttu
Erkki Tanttu Aleksis Kiven kuvittajana
FT Lidia Toidybekova-Mustonen
Marilainen mytologia -tietosanakirja
FM Miia Vatka
lisensiaatintyö Suomalaisen päiväkirjan historiasta
FT Liisa Vosschmidt
Systemtheorie und Textverstehen – tutkimus Kalevalan vastaanotosta Saksassa
Anna-Mari Immonen, 10 000 euroa väitöskirjatyöhön Karjala ja karjalaisuus suomalais-ugrilaisessa kontekstissa Suomen kansallismuseossa
2022
FM Pauliina Puranen (Jyväskylän yliopisto), 10 000 euroa: väitöskirja Maahanmuuttajat ammattiopinnoissa: suomen kielen taito ja kieli-ideologiat.
2020
FM Kaisa Pankakoski, 10 000 euroa: väitöskirja Kolmikielisten lasten vähemmistökielten oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja vähemmistöryhmiin kuuluvien perheiden näkökulmia Suomessa ja Walesissa
VTM Anni Reuter, 10 000 euroa: väitöskirja Karkotus, hajaannus, naapuruus: Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten muistitiedossa ja aikalaiskirjoituksissa.
2018
FM Jenni Neuvonen, 10 660 euroa
väitöskirjatyö Stadin slangin bamlaajat: Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-luvulle
FM Minttu Ollikainen, 10 660 euroa
väitöskirjatyö Unten rajoilla – suomalaisen reaalifantasian paikka ja poetiikka
FT Venla Sykäri, 10 660 euroa
post doc -tutkimus Hatusta vedettyä? Improvisoitu rap ja suullisen komposition taito suomalaisnuorten kulttuurisena ja sosiaalisena resurssina
2016
Ksenia Eskola, 10 200 euroa
väitöskirja ”Suomalais-venäläisten nimivalinnat ja nimi-identiteetti Suomessa 2000-luvulla”
Heidi Haapoja, 10 200 euroa
väitöskirja ”Ennen saatuja sanoja – kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kontekstissa”
Nanny Jolma, 10 200 euroa
väitöskirja ”Menneisyyden kokeminen ja muisteleminen Bo Carpelanin romaaneissa”
2014
FM Hanna Mattila, 10 000 euroa
väitöskirja ”Ajan poetiikka Nils-Aslak Valkeapään runoudessa”
FT Veijo Pulkkinen, 10 000 euroa
post doc -tutkimus ”Vesipeili – Aaro Hellaakosken Jääpeilin synty”
2012
FM Riitta Jytilä, 10 000 euroa
väitöskirja ”Kertomisen etiikka Eira Stenbergin tuotannossa”
FM Kaarina Mononen, 10 000 euroa
väitöskirja ”Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa ja lähialueilla”
FM Nina Hämäläinen, 3000 euroa
väitöskirjan jälkeinen tutkimus ”Tunteellinen muisti, lyyristen kansanrunojen tekstualisointi Lönnrotin toiminnassa yhteiskunnallisten merkitysten tuottajana”
2010
FM Kaarina Koski, 10 050 euroa
väitöskirjan jälkeinen tutkimus ”Kirkko uskomusperinteessä”
FM Kirsi-Maria Nummila, 10 050 euroa
väitöskirja Mikael Agricolan teosten tekijännimistä
2008
FM Mikko Carlson, 8000 euroa
väitöskirja Seksuaalisen identiteetin ja sosiaalisen tilan yhteys Christer Kihlmanin tuotannossa
FM Hanna Miettinen, 9000 euroa
väitöskirja Otto Mannisen Säkeitä-sarjojen runojen käsikirjoituksista
FM Tiina Seppä, 8000 euroa
väitöskirja Samuli Paulaharjun ja Anni Lehtosen tuottamista aineistoista
2006
Tutkija Eino Kiuru ja runoilija Armas Mishin, 5000 euroa
Vanhan Kalevalan venäjäntäminen
FM Katri Kivilaakso, 7000 euroa
väitöskirja Pirkko Saision proosatuotannosta ja teemallisista yhteyksistä
FL Elina Makkonen, 10 000 euroa
väitöskirja muistitiedon historian tuottamisesta
FT Sari Salin, 13 000 euroa
post-doc-tutkimus ”Narri kertojana”
FM Saara Tikkala, 3000 euroa
väitöskirja suomalaisten tyttökirjojen henkilönimistä ja puhutteluista
2004
FT Pekka Hakamies, 3000 euroa
Neuvosto-Karjalan modernisoituimista esittelevä valokuvajulkaisu
FM Kirsi Hänninen, 8000 euroa
väitöskirja Supranormaalin kokemuksen tuottaminen teemakirjoituksissa
VTM Kaisa Kauranen, 7000 euroa
Kansanihmiset kirjoittajina ja perinteenkerääjinä – arkistotutkimus ja julkaisu kirjallisuudentutkimus
FK Eino Kiuru ja Armas Mishin, 3000 euroa
Alku-Kalevalan venäjännös
FM Heli Pekkarinen, 7000 euroa
väitöskirja suomen pasiivin VA-partisiipin merkityksestä
Johtaja Lidia Ramonen, 3500 euroa
Karjalaisten itkuvirsien sanasto
2002
FK Marjut Hjelt, 4000 euroa
Helmi Krohnin elämäntyö -teos
fil.yo Pekko Käppi ja FM Outi Pulkkinen, 4000 euroa
Jouhikkokokoelmalevyn tuottaminen
työryhmä Lelo, 4000 euroa
LELO-cd:n kansi, äänittäjän palkkiot
Liiviläisten ystävät ry, 6000 euroa
Liiviläiset – historia, kansa ja kulttuuri -teos
Professori Tuomo Pekkanen ja dos. Reijo Pitkäranta, 4000 euroa
Uusi nykylatinan sanakirja
FM Kristiina Ranki, 1500 euroa
Pariisi-tekstit suomalaisessa kirjallisuudessa -julkaisu
dos. Helena Saarikosken työryhmä, 4000 euroa
Tanssitutkimuksellinen artikkelikokoelma
FT Harri Veivo ja työryhmä, 6000 euroa
Kirjallisuus on virhe -esseekokoelma
2000
FT Marjut Anttonen
Paatsjokilaakson norjalais-suomalaisen raja-alueen etnografinen tutkimus
työryhmä Pasi Enges, Marjut Huuskonen, Patricia Nyberg
Folkloristinen kenttätutkimus Tenojokilaaksossa
FM Marja Etelämäki
väitöskirja Keskustelu tarkoitteesta
dos. Pekka Hakamiehen työryhmä
Pohjois-Euroopan lainasananlaskututkimuksen loppuunsaattaminen
FM Mari Hatakka
lisensiaatintyö suomalaisesta parisuhteesta kulttuurisena rakenteena
FM Minna Jaakola
väitöskirja suomen genetiivistä
FL Hannele Jönsson-Korhola
suomen kieltä ja sen puhujia ulkomailla käsittelevän kokoomateoksen toimittaminen
FL Kauko Komulainen
väitöskirja kirjailija Markku Lahtelasta
FT Nina Lavonen
tutkimus Pöytä karjalaisessa kulttuurissa
HuK, toimittaja Maija Myllykangas
Vienalainen elämä -elämäntarinakokoelma
Professori Jukka Pennanen
Kuolan poronhoitajakansat
FL Pirkko-Liisa Rausmaa
Suomalaiset kansansadut 6 -julkaisun toimittaminen
FL Kirsti Salmi-Niklander
väitöskirja Valistaja ja punainen nuoriso – kollektiivinen kirjoittaminen ja suullis-kirjallinen paikallisperinne 1910- ja 1920-luvun työläisyhteisössä
kirjailija, graafikko Markku Tanttu
Erkki Tanttu Aleksis Kiven kuvittajana
FT Lidia Toidybekova-Mustonen
Marilainen mytologia -tietosanakirja
FM Miia Vatka
lisensiaatintyö Suomalaisen päiväkirjan historiasta
FT Liisa Vosschmidt
Systemtheorie und Textverstehen – tutkimus Kalevalan vastaanotosta Saksassa

2023
FM Annukka Saaristo, 15 000 euroa, väitöskirja Räpin kotiseutu: ylirajainen paikallisuus, mielikuvina ja kokemuksina Espoossa.
2019
FM Ate Tervonen, 10 000 euroa, väitöskirja Elinympäristönä ihminen: elävä koira inhimillisenä luomuksena ja representaationa
2017
FM Tiina Mattila, 12 500 euroa
väitöskirja Kerronta kulttuurisena kuvastimena: pohjoispohjalaisen tietäjäkerronnan merkitykset 1900-luvun yhteiskunnallisessa murroksessa
2015
FT Kati Kallio, 9000 euroa
post doc -tutkimus Laulettu kalevalamitta
2013
FT Niina Hämäläinen, 6000 euroa
post doc -tutkimus Elias Lönnrotin lyyristen kansanrunojen tekstualisointi
2011
FM Heidi Haapoja, 10 500 euroa
väitöskirja kalevalamittaisesta nykyrunolaulusta ja autenttisuuden ulottuvuuksia
2009
FM Tuomas Hovi, 8459 euroa
väitöskirja Perinteen soveltaminen Dracula-turismissa Romaniassa
2007
FM Petja Aarnipuu, 5000 euroa
post doc -tutkimus The Spatial Narratives in the Old and New Towns of Edinburgh
FM Taija Kaarlenkaski, 2000 euroa
väitöskirja Kertomuksia lehmästä – tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta kirjoituskilpailuteksteissä
FM Johanna Suominen, 3000 euroa
väitöskirja Moninkertaiset miehet. Maskuliinisuudet, kerronta ja intertekstuaalisuus Petri Tammen tuotannossa
FM Venla Sykäri, 5000 euroa
väitöskirja Perinteisen suullisen runokielen ja yksilöllisen luovuuden suhde elävässä perinteessä
2005
FL Pauliina Haasjoki, 14 000 euroa
väitöskirja Biseksuaalisuus ambivalenssina 1900-luvun suomalaisessa naiskirjallisuudessa
FM Pauliina Latvala, 6000 euroa
väitöskirja Suvun suuri kertomus
2003
FM Armi Pekkala, 6500 euroa
väitöskirja pohjoisinkeriläisen kylän suomalaisväestön elämänkertomuksista
2001
FK Kaisa Kurikka
väitöskirja Monena tilanteen mukaan. Tekijäsubjekti, erisnimi ja identiteetti Algot Untolan tuotannossa
1999
FL Katja Hyry
väitöskirja Raja ja sen ylitykset. Vienalaisen pakolaisheimon oma kertomus rajasta ja pakolaisuuden synnystä
FM Kukku Melkas
väitöskirja Uuden naisen kuvat Aino Kallaksen 1920-luvun tuotannossa

2023
FM Milla Juhonen, 20 000 euroa, väitöskirja Paikannimistö Helsingin sosiaalisen maantieteen rakentajana suomalaisessa rikoskirjallisuudessa
FM Flóra Várkonyi, 10 000 euroa, väitöskirja Toiseus ja rasismi 2010-luvun maahanmuuttoromaanin teemoina. Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia ja Tiranan sydän ja Riikka Pulkkisen Vieras.
2021
FM Carita Roivas, 10 000 euroa, väitöskirja Modernismi ja runon puhuja Paavo Haavikon 1950-luvun runoudessa
2019
FM Elli-Mari Ahola, 10 000 euroa, väitöskirja Kertovat tahot maailmanrakentajina 2000-luvun Kalevala-muunnelmissa
FM Ilona Lindh, 10 000 euroa, väitöskirja Matkasta kerronnaksi – kerronnallisuus nykysuomalaisissa matkakertomuksissa
2017
FT Riitta Jytilä, 11 500 euroa
post doc -tutkimus Kirjallisuus ja väkivallan muistikulttuurit
FM Sanna Jääskeläinen, 10 000 euroa
väitöskirja Humaladiskurssin jatkuvuudet ja katkokset 2000-luvun suomalaisessa kaunokirjallisuudessa ja lehdistöaineistossa
FM Minttu Ollikainen, 10 000 euroa
väitöskirja Unten rajoilla – suomalaisen reaalifantasian paikka ja poetiikka
2015
FM Teemu Jokilaakso, 12 000 euroa
väitöskirja Pyhyyden esittäminen modernissa suomalaisessa romaanissa 1950-luvulta nykypäivään
2013
FM Teemu Jokilaakso, 15 000 euroa
väitöskirja Pyhyyden esittäminen modernissa suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-luvulta nykypäivään
2011
FT Outi Oja, 12 500 euroa
väitöksen jälkeinen tutkimus suomalaisesta proosarunoudesta
FM Maria Roiha, 3000 euroa
väitöskirja Sukupuolten skeemoja Anja Kaurasen/Snellmanin tuotannossa
FM Hanna Samola, 10 500 euroa
väitöskirja parodiasta ja satiirista Pirkko Lindbergin romaaneissa
2009
Pauliina Haasjoki, 8500 euroa
väitöskirja Narratiivisuuden ambivalenssin ja seksuaalisuuden kytkökset suomalaisessa naisten kirjoittamassa kokeellisessa proosassa
Silja Vuorikuru, 8500 euroa
väitöskirja Intertekstuaalisuus ja raamatullinen subteksti Aino Kallaksen tutkimuksessa
2007
FM Riitta Jytilä, 10 000 euroa
väitöskirja Kommunikatiivisuus 1980-luvun naiskirjallisuudessa
FM Kirsi Nikulainen, 10 000 euroa
väitöskirja Jonkun täytyy järjestää romaani! 1940-luvun naiskirjailijat ja pyrkimys kohti uutta ilmaisua
FL Katja Seutu, 6000 euroa
Puheen poetiikka. Puheenomaisuus ja roolirunouden laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa (1959)

2024
Outi Ahonen ja Jussi Rinta-Hoiska, 7 000 euroa Pohjanmaan kuurot -valokuvaprojektiin
Polina Holitsyna, 2 000 euroa kenttätyötä varten väitöskirjatyöhön Authenticity and Metal-Lore in Subcultural Dymanics and Boundary-Setting of the Extreme Metal Scenes in Finland, Estonia and Ukraine.
2022: ei myöntöjä
2020
YTM Ulla-Marja Valovesi, 2100 euroa, kalliomaalauskohteiden dokumentointiin Suomessa, väitöskirjahankkeeseen The Sámi Substrate and the Finnish Rock Art liittyen.
FT Julia Shpinitskaya, 7000 euroa, kenttätyöhön Kuolan niemimaan saamelaisyhteisön parissa, post doc -tutkimukseen Sacred Sound in the Sami Cultural Tradition: Representations of Concealed Sound in Sacred Singing, Soundscapes and Acoustics of Ritual Spaces liittyen.
Sarjakuvataitelija Nina Teerilahti alias Nina Mutik, 900 euroa, piirustusmatkaan Kolin maisemiin ja viimeistelyyn alueen kansanperinnettä dokumentoivan ja elvyttävän sarjakuvateoksen kuvitukseen.
2018
FM, väitöskirjatutkija Lotta Aarikka, 2 300 euroa
suomen murteiden tutkimushistoriaa käsittelevän väitöstutkimuksen kenttätyö
FT, kirjailija Jenny Kangasvuo, 2 000 euroa
kansanperinteen merkitystä nykypäivässä käsittelevän tietokirjan kenttätyö
FM, väitöskirjatutkija Lyubov Liski, 1 700 euroa
komilaisten naisiin liittyviä puhtauskäsityksiä käsittelevän väitöstutkimuksen kenttätyö
FT, alkuperäiskansojen tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi, 2 000 euroa
porosaamelaisten kokemuksia ilmastonmuutoksesta käsittelevän tutkimuksen kenttätyö
KT, yliopistonlehtori Merja Paksuniemi, 3 000 euroa
muistitietoaineiston kerääminen Inarin Riutulan lastenkodissa asuneilta henkilöiltä osana Lapin lasten historia -hanketta
RA, tietomalliasiantuntija Markku Seppänen ja työryhmä, 1 000 euroa
Meän sauna -hanke: Torniojokilaakson savusaunojen rakennushistoriallinen dokumentointi ja 3-D-mallinnus laserkeilauksen ja fotogrammetrian avulla
2016
Valt. yo. Juho Hänninen, 1 000 euroa
Valtamedian huomiota vaille jääneiden suomalaisen punkin omakustanneyhtyeiden (1977–1984) haastattelemiseen ja punk-muistelukampanjan järjestämiseen
Fil. yo. Sonja Leppänen, 1 000 euroa
Pohjois-Lapin kullankaivajien haastattelujen tekemiseen
FT Marianna Ridderstrand, 3 000 euroa
Kenttätutkimusprojekti jätinkirkkoihin liittyvän kansanperinneaineiston keräämiseksi
Työryhmä Joona Raudaskoski ja Olli Seppälä, 3 000 euroa
Adventista Ramadaniin – Uskontojen juhlakirja. Tietokirja Suomessa harjoitettavien uskontojen juhlaperinteistä. Haastattelu- ja aineistonkeruuprojektin toteuttamiseksi
FT, dosentti Kai Åberg, 2 000 euroa
Kenttätutkimus Suomen puolisen ja luovutetun Karjalan alueen karjalaisväestön ja eri romaniryhmien välisestä kulttuurisesta vuorovaikutuksesta
2014
VTM Juho Hakoköngäs, 300 euroa
valokuvaaja Mikko Savolaisen haastatteluun Joensuussa
FT Tuija Hovi, 1 000 euroa
kentän kartoitukseen ja tutkimusaineiston keruuseen Virossa sekä yhteistyöhön paikallisen tutkijayhteisön kanssa yhden kuukauden ajan uskontotieteellisessä tutkimusprojektissa ”Verkostoja ja liikkuvuutta: uuskarismaattisen kristillisyyden etnografiaa Itämeren alueella”
Kanteleen kielin -työryhmä, 3 000 euroa
kenttämatkaan Hanti-Mansiaan Länsi-Siperiaan sekä aineiston työstämiseen ja arkistointiin
FM Tiina Mattila, 1 000 euroa
väitöskirjatutkimuksen ”Katoava kansanusko? Pohjoispohjalaisen kansanuskon muutokset agraariyhteiskunnassa” kenttätyö- ja arkistomatkakustannuksiin
FM Marjukka Piirainen, 1 000 euroa
aineistojen keruuseen väitöskirjatyöhön ”Kaunis kotipiha. Etnografinen tutkimus kainuulaisesta piha- ja puutarhakulttuurista” sekä aineiston valmisteluun analysointia varten
2012
FM Pirjo Rautiainen, 4000 euroa
väitöskirja ”Monitieteellinen kenttätyö – tutkijoiden näkökulmia kenttätyön merkityksestä ihmistieteissä”
Svullryan kenttämatkaryhmä (Paula Andersson), 2785 euroa
kenttämatka Svullryaan Norjan metsäsuomalaisalueelle
FM Aino Tormulainen, 1000 euroa
muistitieto- ja arkistoaineistojen keruu väitöskirjaan ”Koettu ja tulkittu tyttöenergia. Tutkimus populaarikulttuurin ilmiöistä Suomessa”
2010
Riikka Kiuru, 3500 euroa
väitöstutkimuksen ”Muuttuva suomalaisuus arkistojen haasteena – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistot suomalaisuuden kertojina” kenttätyömatkoihin
dokumentaristi Teuvo Niemelä, 2100 euroa
hänen SKS:lle luovuttamansa ääni-video- ja valokuva-arkiston lisätiedostojen tutkimiseen ja jatkokäsittelyyn
FT Airi Markkanen, 1500 euroa
tutkimuksen Romanian romanikerjäläisistä, erityisesti romaninaisista, heidän arkielämästään ja elämänkulustaan Suomessa ja Romaniassa kenttätyömatkaan Romaniaan
Juha Eskolan työryhmä, 1500 euroa
kenttätöiden tekemiseen Pohjois-Vienan kylissä
2008
FM Petja Aarnipuu, 1550 euroa
post doc -tutkimuksen The Narrative City. The Transforming Cultural Heritage of Edinburgh kenttätöihin
Tosine ry, 1550 euroa
opiskelijajärjestön historiatutkimushankkeeseen liittyvän muistitiedon keräysprojektiin
FL Timo J. Virtanen, 1550 euroa
Aurajoen yläjuoksun teollisen perinnön tutkimushankkeen kenttätyöt
FT Kai Åberg, 1550 euroa
Suomen romanimusiikkiperinteen tallentaminen
2006
FT Heikki Rytkölä, 3500 euroa
Vienan Karjalan kyläkalmistoja koskeva kenttätyö ja arkistotutkimus
TM Tiina Juurela, 1600 euroa
väitöskirja Kuolemanriitit ja niiden toteuttajat Raja-Karjalassa
Kalevalatalosäätiö / Árpád Sailo, 1500 euroa
Teknillisen korkeakoulun kansanrakentamiskurssin Värmlannin suomalaismetsien restaurointi- ja opintomatka FT Päivikki Antola, 1000 euroa
Messusaarna – papin koetinkivi -tutkimushanke
2004
FM Niina Lappalainen, 2500 euroa
Tikkakosken tehdasyhteisön kenttätyöhaastattelut ja aineiston läpikäyminen
FM Aira Kuronen, 1000 euroa
Inkerikkoaiheinen julkaisu
FT Veli-Pekka Lehtolan työryhmä, 1000 euroa
Koiran käyttö poronpaimennuksessa -kenttätyö
toimittaja, kääntäjä Julia Vaskina, 1000 euroa
kenttätyö vepsäläiskylissä, käynti Karjalan tiedekeskuksen arkistoissa
2002
VL, tutkija Heli Vaaranen, 3000 euroa
Nuorten korttelirallisanastoa ja -perinnettä koskeva aineistokeruu
Juminkeko-säätiö, 1500 euroa
Keski-Vepsän kyliin suuntautuva tutkimusmatka
FM Anne Heimo, 1000 euroa
Karjalohjan suullisen perinteen tutkimus ja dokumentointi
konsultointipalveluyrittäjä Pentti Pieski, 1000 euroa
Outakosken alueen suullisen perimätiedon tallentaminen
FK Kalle Sillman, 1000 euroa
Kajaanin maalaiskunnan Teppana-taajaman menneisyyttä henkilöhahmoja käsittelevä teos
SKS:n pääsihteerin Tuomas M. S. Lehtosen syntymäpäivän lahjakeräyksen tuotto jaettiin 2011
FM Hanna Karhu
väitöskirja Eräiden Otto Mannisen ”Säkeiden” runojen synnystä ja tekstienvälisyydestä

2023 Rosa Liksom

2020 Helena Sinervo

2017 Eeva Kilpi

2016 Pirkko Saisio

2013 Leena Krohn

2012 Kirsi Kunnas

2009 Antti Tuuri

2006 Lassi Nummi

2005 Sirkka Turkka

2002 Aila Meriluoto

1999 Martti Joenpolvi

1996 Erno Paasilinna

1993 Kerttu-Kaarina Suosalmi

1990 Hannu Salama

1987 Sirkka Selja

1984 Eino Säisä

1981 Eila Kivikkaho

1978 Antti Hyry

1976 Tuomas Anhava

1974 Pentti Saarikoski

1972 Veijo Meri

1970 Veikko Huovinen

1968 Elina Vaara

1967 Eeva Joenpelto

1966 Paavo Haavikko

1965 Eila Pennanen

1964 Arvo Turtiainen

1963 Matti Hälli

1962 Juha Mannerkorpi

1961 Eeva-Liisa Manner

1960 Väinö Linna

1959 Viljo Kajava

1958 Helvi Hämäläinen

1957 Lauri Pohjanpää

1956 Lauri Viita

1955 Aale Tynni

1954 P. Mustapää

1953 Lauri Viljanen

1952 Yrjö Jylhä

1951 Heikki Toppila

1950 Ilmari Kianto

1949 Viljo Kojo

1948 Einari Vuorela

1947 Mika Waltari

1946 Aaro Hellaakoski

1945 Toivo Pekkanen

1944 L. Onerva

1943 Martti Merenmaa

1942 Aino Kallas

1941 Larin Kyösti

1940 Yrjö Jylhä

1940 Maila Talvio

1939 Ilmari Kianto

1939 V.A. Koskenniemi

1938 Maria Jotuni

1938 Kaarlo Sarkia

1937 F.E. Sillanpää

1936 Otto Manninen