Helvi Hämäläisen päiväkirjoja. Kuvannut Tea Åvall.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma

Kokoelmissamme on niin yksityishenkilöiden elämää kuin yhteisöjen toimintaa kuvaavia arkistoaineistoja. Ne sisältävät muun muassa teosten käsikirjoituksia ja luonnoksia, päiväkirjoja ja kirjeitä, keruuvastauksia, lehtileikkeitä sekä kuvia ja äänitteitä. Kartutamme aineistojamme jatkuvasti.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmat koostuvat kirjailijoiden, kulttuurihenkilöiden, alan tutkijoiden, kansankirjoittajien sekä kirjallisten yhteisöjen ja muiden toimijoiden lahjoittamista aineistoista. Aineistoluovutusten lisäksi kokoelmia on vuosikymmenten aikana kartutettu keruilla, haastatteluilla ja dokumentoimalla erilaisia kirjallisia tilaisuuksia. Myös SKS:n omasta toiminnasta syntyvät asiakirjat ovat osa kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmaa.

Aineistomme valottavat Suomen kirjallista ja kulttuurista elämää, sen historiaa ja toimijoita mitä moninaisimmin tavoin. Valtaosa kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman aineistoista on peräisin 1800-luvulta nykypäivään, mutta varhaisimmat tekstikatkelmamme ovat 1300-luvulta. Aineistojamme käytetään esimerkiksi kirjallisuuden, historian ja taiteentutkimuksen lähteinä sekä taiteellisen ilmaisun innoittajana.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman varhaisimmat tekstifragmentit ovat peräisin 1300-luvulta!

Tiedonhaku

Tietoja kirjailijoiden ja muiden toimijoiden aineistoista saat Finnasta, verkkoluetteloista sekä tutkijasalissamme olevista kortistoista ja luetteloista. Finna-palvelusta ja verkkoluetteloista löydät aineistojen perustiedot, tutkijasalin hakemistoista aineiston tarkemmat tiedot. Huomioithan siis aineistoa etsiessäsi, että kaikkea tietoa et löydä verkosta, vaan aineistoja kannattaa kysyä myös arkiston asiakaspalvelusta.

Verkkoluettelot ja Finna-haku

Kirjekokoelmaluettelo kertoo, keiden kirjekokoelmia arkistossamme on. Pääsääntöisesti kirjekokoelman arkistonmuodostajana on kirjeiden vastaanottaja, henkilö tai yhteisö. Voit etsiä tarkempia tietoja ja kirjeiden kirjoittajia tutkijasalin kortistoista ja luetteloista tai kysymällä arkiston asiakaspalvelusta.

Kuvakokoelmaluettelosta saat tiedot henkilön tai yhteisön toiminnasta syntyneiden kuvakokoelmien sisällöistä.

SKS:n tiedekustantamon ylläpitämä Henkilökuvatietokanta sisältää tietoa eri arkistoissa olevista suomalaisista henkilökuvista. Kannassa on kuvatiedostoja, joita voit selata verkossa ja tilata digitaalisina kopioina.

Kirjailijahaastatteluluettelosta löydät tietoja kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmaan kuuluvista kirjailija- ja tutkijahaastatteluista.

Leikekokoelmaluettelosta löydät tietoja arkistonmuodostajien luetteloiduista lehtileike- ja painotuotekokoelmista.

Kansankirjoittajien aineistoja -luettelon avulla voit etsiä tietoja kansankirjoittajista ja heidän arkistoistaan. Lue lisää kansankirjoittajista!

Finnasta löydät aineistojen ja toimijoiden perustietoja, aineistojen kuvailutietoja sekä digitaalisia aineistoja.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistojen yleisluettelosta löydät aineistokokonaisuuksien perustietoja Finnaa kattavammin. Luettelossa kerrotaan, keiden arkistoja ja kokoelmia arkistossamme on, miltä ajalta ne ovat, mitä sisältävät, minkä laajuisia ne ovat sekä onko aineistoissa käyttörajoituksia. Yleisluettelon ja Finnan tiedot ovat osin päällekkäiset.

Tutkijasalin hakemistot

Pääkortisto

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman pääkortisto sisältää arkistokortin kustakin aineistokokonaisuudesta. Arkistokortti sisältää perustiedot kyseisestä aineistosta tai viittauksen luetteloon, josta saa yksityiskohtaisempia tietoja. Kortisto on aakkostettu arkistomuodostajan tai aineistokokonaisuuden nimen mukaan. Se kattaa pääasiassa tekstiaineiston.

Pääkorttiin on kirjattu:

  • Arkistonmuodostajan tai aineistokokonaisuuden nimi
  • Aineiston perustietoja, esimerkiksi nimeke, tietosisältö, laajuus, aika ja tunniste
  • Aineiston luovutustietoja.

Suurimman osan aineistokokonaisuuksien perustiedoista löydät kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistojen yleisluettelosta, mutta osa vanhimmista aineistoista on löydettävissä ainoastaan pääkortistosta.

Arkistoluettelot

Arkistoluetteloissa on pääkortistoa yksityiskohtaisemmat tiedot järjestetyistä aineistokokonaisuuksista. Luettelo kertoo esimerkiksi, mitä sarjoja tai yksiköitä yksittäinen arkisto pitää sisällään.

Arkistoluettelot ovat käytettävissä arkiston tutkijasalissa. Ne on järjestetty aakkosjärjestykseen arkistomuodostajien ja aineistokokonaisuuksien mukaan.

Kirjekortistot

Kirjeet kortitettiin 1990-luvun alkuun saakka sekä kirjeen kirjoittajan että kirjeen vastaanottajan mukaan. Tämä kortistopari on edelleen käytössä tutkijasalissamme. Tämän jälkeen luetteloitujen kirjeiden tiedot löydät arkistoluetteloista. Tietokannassa olevat kirjetiedot haemme palveluna.

Erikoisluettelot

Erikoisluettelot ovat luetteloita, joihin on koottu tietoja aineistoistamme, jotka liittyvät tiettyihin teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi Kansankirjoittajien aineistoja -luettelo, jonka valikoitu versio on käyttävissä verkkosivullamme ja laajempi versio tutkijasalissa. Myös Saame- ja Lappi-aineistojen luettelot ovat luettavissa tutkijasalissa.

Käsikirjoitukset, kirjeet ja muut tekstiaineistot

Kuva: Emma Suominen.

SKS KIA, Helvi Hämäläisen arkisto. Kuva Helvi Hämäläisestä työpöytänsä äärellä.

Onko arkistossa valokuvia?

Kuva: Helvi Hämäläisen arkisto. SKS KIA.

Äänitelaitteistoa. Kuva: Gary Wornell.

Kirjailijahaastattelut ja tapahtumatallenteet

Kuva: Gary Wornell.


Sivun taustakuva: Tea Åvall, SKS.