Tutkijasalin asiakaspöytiä, kortistolaatikoita ja etualalla runonlaulajan patsas.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry on yleishyödyllinen yhdistys. Ylin päättävä elin on vuosikokous ja toiminnasta vastaa valtuuskunnan valitsema hallitus. Hallitus on hyväksynyt arkiston toimintaa varten käyttösäännön, jonka puitteissa arkisto toimii.

SKS:n arkiston käyttösääntö

1. SKS:n arkisto on avoin kaikille. Arkistoaineistot ovat pääosin vapaasti käytettävissä, mutta osassa aineistoja on käyttörajoituksia.

2. Arkistoaineistoja voi käyttää vain arkiston tutkijasaleissa.

3. Arkistoaineistot saa käyttöönsä kirjallisesti tilaamalla. Allekirjoittaessaan arkistoaineiston tilauslomakkeen asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä aineiston sisältöä sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota aineisto koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi. Tämän lisäksi hakija sitoutuu noudattamaan

  • lakeja ja määräyksiä tietosuojasta ja tekijänoikeudesta
  • SKS:n arkiston käyttösääntöä
  • tutkijasaliohjeita ja muita erikseen annettuja ohjeita
  • aineistojen sopimusehtoja ja (muita) käyttörajoituksia

4. Aineiston käyttörajoitukset johtuvat esimerkiksi sopimusehdoista, lainsäädännöstä tai aineiston kunnosta. Käyttörajoitetun aineiston käyttö edellyttää käyttölupahakemuksen tekemistä ja käyttötarkoituksen ilmoittamista. Arkistonjohtaja myöntää luvan käyttörajoituksen ehtojen mukaisesti. Myönnetty lupa kattaa vain mainitun käyttötarkoituksen.

5. Jos aineistosta on käyttökopio (digitaalinen tai mikrofilmi), on sitä ensisijaisesti käytettävä. Vain siinä tapauksessa, että digitaalisen tai mikrofilmiaineiston käyttö ei onnistu, voi asiakas anoa erillislupaa alkuperäisaineistoon. Erillislupien myönnöt harkitaan tapauskohtaisesti.

6. Arkistoaineistoja on käsiteltävä niitä vahingoittamatta. Mahdolliset vahingot asianomainen on velvollinen korvaamaan SKS:n määräämällä tavalla.

7. Aineistojen julkaiseminen, julkinen esittäminen sekä edelleen levittäminen on luvanvaraista ja osittain tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädännön rajoittamaa.

  • Julkaisu- tai esitysluvat myöntää arkistonjohtaja.
  • Tekijänoikeuden alaisten aineistojen kohdalla julkaisija vastaa tekijänoikeuksien selvittämisestä ja suostumusten hankkimisesta oikeuksien haltijoilta. Suostumukset ovat edellytyksenä julkaisu- ja esityslupien myöntämiselle.
  • Aineiston julkaisijan tulee huomioida julkaisemiseen, levittämiseen ja/tai esittämiseen liittyvät eettiset kysymykset ja ohjeet, tieteellisen tutkimuksen kohdalla esimerkiksi TENK:in ohjeet.
  • Aineistoa julkaistaessa on mainittava SKS:n arkisto aineiston säilytyspaikkana.

8. Arkiston käyttösäännön ja aineiston käytöstä annettujen ohjeiden rikkojalta arkistonjohtaja voi kieltää arkiston käyttöoikeuden. Päätöksestä voi valittaa kirjallisesti SKS:n pääsihteerille.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.5.2019.


Sivun taustakuva: Emma Suominen