VARIANTTI: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Vuonna 2007 perustettu verkosto on avoin kaikille tekstikritiikistä ja tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

Verkoston toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalla, jolle voit liittyä ottamalla yhteyttä listan ylläpitäjään osoitteeseen owner-variantti-verkko[at]helsinki.fi. Jos olet jo listan jäsen, mutta haluat erota listalta, voit tehdä sen lähettämällä viestin osoitteeseen Majordomo[at]helsinki.fi. Viestin otsikkokenttä jätetään tyhjäksi ja viestikenttään kirjoitetaan teksti ”unsubscribe variantti-verkko”

Variantti-kollokvio 2024: Filologian jäljillä

Perjantaina 16.2.2024, Musica (M), Boombox, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä

Variantti-verkoston XV vuosikollokvio Filologian jäljillä järjestetään Jyväskylän yliopistossa perjantaina 16.2.2024. Kollokvio antaa näkökulmia filologiseen tutkimukseen ja opetukseen sekä tieteenalan historiaan. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa keskustelemaan filologiatieteiden vanhoista, uusista ja tulevista tutkimuskysymyksistä!

Jos et pääse paikan päälle mutta haluat seurata esitelmiä etäyhteydellä, ilmoittaudu 15.2. mennessä Henrik Roschierille osoitteeseen henrik.y.roschier [at] student.jyu.fi

KOLLOKVION OHJELMA

13.15–13.30 Avaus

13.30–14.00: Maria Lehtonen: Westhin koodeksin tekijöiden jäljillä – käsialojen erottelusta ja tunnistamisesta kielenpiirteiden erotteluun

14.00–14.30: Matti Peikola: Filologia historiatietoisuutena: huomioita englanninkielisten tekstieditioiden ”filologisuudesta” uuden ajan alkupuolella

14.30–15.00: Taneli Puputti: “…disseminatae in omni Europa sunt…” – Flavio Biondon (1392–1463) Decades-teoksen säilyneet käsikirjoitukset

15.00–15.30 Kahvitauko

15.30–16.00: Susanna Niiranen: Kun Ranskassa ihailtiin suomalaisfilologeja. Oksitaani ja suomi: filologian yhdistämät, kielipolitiikan erottamat

16.00–16.30: H. K. Riikonen: Arthur Långfors keskiajan ranskalaisten tekstien tutkijana ja julkaisijana

16.30–17.00: Minna Seppänen: Klassillinen filologia opettajan näkökulmasta – kenelle, miksi ja miten?

17.00–17.30 Lopetus

Tiedustelut: Sakari Katajamäki, etunimi.sukunimi@finlit.fi

Variantti-verkoston puolesta

Sakari Katajamäki
Toimituspäällikkö
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kääntämisen jäljet arkistoissa -tutkimushanke (SKS, Koneen Säätiö)
www.edith.fi
www.finlit.fi

Hanna-Mari Kupari
Digitaalisen kielentutkimuksen väitöskirjatutkija
Turun yliopisto

Henrik Roschier
Tohtoriopiskelija
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto

Heli Valtonen
Yliopistotutkija
Historian ja etnologian laitos
Jyväskylän yliopisto

Variantin kollokviot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 24. toukokuuta 2007 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen Variantti-verkosto on järjestänyt lähes vuosittain kollokvioita eri teemoista.

 • Variantti-kollokvio 2024: Filologian jäljillä
  (16.2.2024, Jyväskylän yliopisto) Ohjelma ja abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2022: Arkistot – Kokoelmat – Tutkimus
  (17.–18.11.2022, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus) Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2021: Tekstikäsitykset tiedon tukipilareina
  (12.11.2021, Tampereen yliopisto, kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus PLURAL) Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä
  (4.10.2019, Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteen laitos) Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2018: VALTAVIRTAA JA HILJAISIA SIGNAALEJA – Tieteellinen editointi ja tekstuaalitieteet tänään
  (27.11.2018, SKS) Ohjelma
 • Variantti-kollokvio 2017: LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista
  (1.11.2017, SKS) Ohjelma | Abstraktit
 • Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset
  (4.11.2016, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies) Ohjelma Abstraktit  
 • Variantti-kollokvio 2015: Käännökset, väännökset ja muut tekstien radikaalit muutokset
  (4.6.2015, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2014: Tieteellinen editointi Suomessa.
  (5.6.2014, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2013: Korpus — Tietokanta — Editio.
  (5.6.2013, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2012: Epälineaariset tekstit.
  (24.5.2012, Helsingin yliopisto, folkloristiikka)
  (Kollokvion yhteydessä Digital Editions for Corpus Linguistics -hanke, Hanken ja Variantti-verkosto järjestivät 24.—25.5.2012 työpajan Text Encoding Initiative XML workshop Oslon yliopistosta kutsutun Øyvind Eiden johdolla)
 • Variantti-kollokvio 2011: [sic] — Kaikki irti virheistä.
  (30.5.2011, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2010: Teoksen äärirajoilla. Teoksellisuuden rajoja koettelevat aineistot tutkimuksen ja editoinnin kohteina.
  (31.5.2010, SKS)
 • Variantti-kollokvio 2009: Darwin — banaanikärpänen — stemmatologia.
  (18.05.2009, Helsingin yliopisto, systemaattinen teologia)
 • Variantti-kollokvio 2008: Kirjeistä editioksi.
  (3.6.2008, SKS)

Muuta toimintaa

Variantti-verkoston piiristä on käynnistynyt useita tekstuaalitieteisiin liittyviä julkaisuhankkeita.

 • Haapaniemi, Riku, Laura Ivaska ja Sakari Katajamäki (toim.), Tekstit ympärillämme. Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä. Tampere Studies in Language, Translation and Literature B8. Tampere: Tampereen yliopisto 2024. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3465-9
 • Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (144 s.).
 • Lukin, Karina, Frog and Sakari Katajamäki. (eds.), Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.).
 • Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001
 • Katajamäki, Sakari ja Ossi Kokko (arvostelupalstan osalta Mika Hallila ja Samuli Hägg) (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2010. Tekstuaalitieteet (erikoisnumero). (111 s.). Saatavissa: http://pro.tsv.fi/skts/Avain3_10sisalto.pdf

Lisätietoja

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö

Tutkimusosasto

+358 400 908 056

Lue lisää Sakarista