Sakari Katajamäki. Kuva: Emma Suominen, SKS

SakariKatajamäki

toimituspäällikköTutkimusosasto+358 400 908 056

Erikoisalueet

  • tekstikritiikki, tekstuaalitieteet, tieteellinen editointi
  • kirjallisuudentutkimuksen, käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden väliset suhteet
  • Lauri Viita, Aleksis Kivi
  • runous ja runouden teoria
  • kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus
  • digitaalinen humanismi

Toimin toimituspäällikkönä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä, jossa laaditaan kirjamuotoisia ja digitaalisia editioita kotimaisen kirjallisuuden klassikoista. Lisäksi olen yleisen kirjallisuustieteen dosentti (Helsingin yliopisto), kirjoittamisen dosentti (Teatterikorkeakoulu) ja tutkimushankkeen ”Kääntämisen jäljet arkistoissa” (Koneen Säätiö 2021–2025) vastuullinen johtaja.

Koordinoin Edithissä tehtäviä editiohankkeita ja toimin Edithin toimituksen esimiehenä sekä Edithin toimitusneuvoston ja Aleksis Kivi -editioiden toimituskunnan sihteerinä. Edith on omien tutkimushankkeidensa ohella mukana tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden alan Variantti-tutkijaverkostossa.

Tällä hetkellä Edith-yksikössä laaditaan kriittisiä editiota Aleksis Kiven tuotannosta ja Zacharias Topeliuksen lukukirjojen suomennoksista. Tekeillä olevia editioita ovat Seitsemän veljestä, Kiven runot ja lyhyet proosakertomukset sekä Topeliuksen Luonnonkirja. Vuodesta 2021 alkaen johdan Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Kääntämisen jäljet arkistoissa, joka yhdistelee kirjallisuudentutkimuksen, käännösteiteen ja tekstuaalitieteiden näkökulmia. Näiden hankkeiden ohella olen toiminut muun muassa DHN:n (Digital Humaniora i Norden) ja ESTS:n (European Society for Textual Scholarship) johtokunnissa, Aleksis Kiven Seuran puheenjohtajana, Suomen vanhan kirjallisuuden päivien luottamustehtävissä sekä Svenska litteratursällskapet i Finlandin Insamlingsnämndenissä. Toimin myös WSOY:n kirjallisuussäätiön ja Seurasaarisäätiön puheenjohtajana.

Aiemmin olen työskennellyt tutkijana ja tuntiopettajana Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksessa sekä tutkimushankkeissa Representaatiot semioottisina artefakteina (Helsingin yliopisto, 2004–2006) ja Illuminating Darkness. Rhetoric, Poetics, and European Writing (Suomen Akatemia, 2001–2003). Lisäksi olen antanut opetusta muun muassa Sibelius-Akatemiassa, Taideyliopistossa ja Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa sekä toiminut Bibliophilos-lehden päätoimittajana.

Valikoima julkaisuja

Haapaniemi, Riku, Laura Ivaska ja Sakari Katajamäki (toim.), Tekstit ympärillämme. Kirjoituksia tekstikäsityksistä ja -käytänteistä. Tampere Studies in Language, Translation and Literature B8. Tampere: Tampereen yliopisto 2024. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3465-9

Katajamäki, Sakari & Veijo Pulkkinen (eds.) Genetic Criticism in Motion. New Perspectives on Manuscript Studies. Associate editor Tommi Dunderlin. Studia Fennica Litteraria 14. Helsinki: SKS 2023. Saatavissa: DOI: https://doi.org/10.21435/sflit.14

Kivi, Aleksis, Karkurit. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1486. [digitaalinen editio] Helsinki: SKS 2022. Saatavissa: https://kivi.finlit.fi/karkurit URN:NBN:fi-fe2022091959513

Kivi, Aleksis, Lea. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. [On-line.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1466. Helsinki: SKS 2020. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/lea URN: urn:nbn:fi:sks-202010161000

Kivi, Aleksis, Seitsemän veljestä ja opas sen lukemiseen. Toim. Sakari Katajamäki. Kirjokansi 238. Helsinki: SKS 2020. (453 s.).

Kivi, Aleksis, Canzio. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1447. Helsinki: SKS 2019. (400 s.)

Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (144 s.).

Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019. (365 s.)

Topelius, Zacharias, Boken om Vårt Land. En tvåspråkig kommenterad utgåva | Maamme kirja. Kommentoitu kaksikielinen editio. Red. | Toim. Sakari Katajamäki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1448. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 831. Helsingfors | Helsinki: SKS & SLS 2019. (452 + 452 s.).

Kivi, Aleksis, Olviretki Schleusingenissä. Näytelmällinen osotelma neljässä osassa. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1440. Helsinki: SKS 2018. (262 s.).

Topelius, Zacharias, Maamme kirja. Digitaalinen editio. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 836. Helsinki: SKS ja SLS 2018. Saatavissa: https://maammekirja.sls.fi/ URN: NBN:fi:sls-6608-1523551504

Katajamäki, Sakari, Kukunor. Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa. Helsinki: ntamo 2016. (396 s.)

Viita, Lauri, Ne runot, jotka jäivät. Runoja kokoelmien ulkopuolelta. Toim. Sakari Katajamäki. Helsinki: WSOY 2016. (120 s.)

Aleksis Kivi -korpus (SKS). Toim. Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Elina Kela. FIN-CLARIN: Finnish Language Resource Infrastructure / CSC – Tieteen tekniikan keskus: Kielipankki 2013. Saatavissa täällä.

Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter No 7, December 2013. Eds. Karina Lukin, Frog and Sakari Katajamäki. Helsinki: Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki 2013. (120 s.).

Kivi, Aleksis, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. [On-line.]  Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. Saatavissa: http://elias.finlit.fi/nummisuutarit/. URN: NBN:fi:sks-201105261000

Hallamaa, Olli – Tuomas Heikkilä – Hanna Karhu – Sakari Katajamäki – Ossi Kokko – Veijo Pulkkinen: Tekstuaalitieteiden sanasto. [On-line.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Saatavissa: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/. URN:NBN:fi:sks-201010061001

Katajamäki, Sakari – Harri Veivo (toim.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus 2007 (421 s).

Runosta runoon. Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista nykyaikaan. Toim. Sakari Katajamäki ja Johanna Pentikäinen. Helsinki: WSOY 2004 (393 s).

Vähäisiä lisiä- blogin tunnus

blogikirjoituksia

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme