Kirjaston tiloja, asiakas nojailee.

Tutustu kirjaston aineistoihin

Aineistomme painottuvat kulttuurien tutkimukseen sekä kotimaiseen kirjallisuudentutkimukseen ja kaunokirjallisuuteen.

Kirjaston avokokoelmissa ovat keskeisimmät aineistomme eli kulttuurien tutkimuksen kokoelma sekä kirjallisuudentutkimuksen ja kaunokirjallisuuden kokoelma.

Varastokokoelmissa on keskeisalojemme tutkimusta tukevaa muuta humanistista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta. Huomaathan, että varastokokoelmien aineisto on tilattava käyttöön etukäteen.

Painetun aineiston lisäksi tarjoamme käyttöösi keskeisalojemme avoimia verkkoaineistoja sekä lisensoituja elektronisia aineistoja. Lisensoidut aineistot ovat käytettävissä paikan päällä SKS:n kirjastossa.

Kaikkea präntättyä

Kirjastotoiminta on ollut osa SKS:n toimintaa seuran perustamisesta, vuodesta 1831 lähtien. Yhtenä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tarkoituksena oli alusta pitäen koota kotimaista kirjallisuutta eli ”kirjatekoja”. Tarkoitus oli

”kokoilla, miten suinkin mahdollista on, ei ainoastaan kaikkinaisia kirjatekoja, niin präntättyjä kun käsikirjoittamia, joita jo löytyy, tahi vasta ilmestyä taitaa, koskevia Suomen entisasioihin, runokeinoon, muinasuskoon, maanoppiin, statistikaan, kielen harjoittamiseen ja muihin semmosiin, kun Suomenmaata vaarantaa, olkoot ne suomeksi tahi jollakulla muulla kielellä kirjotetut, vaan myöskin suomalaisia lauluja, vanhoja tarinoita ja vanhanaikasia kaluja, ynnä kaikkia kirjatekoja, olivat mistä aineesta hyvänsä, kun vaan ovat Suomen kielellä kokoonpantuja […]”


Vuonna 1936 SKS:n kirjaston tehtävää tarkennettiin:

”SKS:n kirjaston tulee helpottaa suomenkielisen kirjallisuuden, suomenkielisen tai muun Itämeren-suomalaisen kansanrunouden ja muistitietouden (m. m. uskomusten, perinnäistapain ja yhteisöelämän muotojen), suomalaisten ja lähiheimolaisten kansansävelmäin, Suomen ja sen lähiseutujen etnografian sekä suomen ja muiden Itämeren-suomalaisten kielten tutkimusta, suomen kielen jatkuvaa kehittämistä ja hoitoa sivistyskielenä ynnä suomen kielen opetusta; sekä suomenkielisen henkisen kulttuurin historian tutkimusta.”

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto-arkisto vuonna 1931. Kuva: Neittamo-Pietinen, SKS KIA.

Lue lisää kokoelmiemme historiasta

Kirjallisuudentutkimuksen kokoelman karttumisen historiaa

Kulttuurien tutkimuksen kokoelman historiaa

Verkkonäyttely:
Tunkelon kaavan mukaan

Makupaloja SKS:n kirjaston luokitusjärjestelmästä

Punakatoa ja silkkipaperia

SKS:n kirjaston varastokokoelmat muutettiin uusiin tiloihin kesällä 2022. Verkkonäyttely kuvaa muuttoa ja sen yhteydessä tehtyjä kokoelmatöitä.

Sivun kuvat: Emma Suominen, Gary Wornell, Vesa Kyllönen. Osassa arkistokuvia kuvaaja tuntematon.