Kirjaston tiloja, asiakas nojailee.

Bibliotekets samlingar och material

De centrala ämnesområdena i SKS-bibliotekets samlingar är kulturforskning och forskning i finsk litteratur.

Bibliotekets samlingar innehåller:

  • finsk och utländsk litteratur inom kulturforsknings område
  • finsk litteratur och litteraturforskning
  • forskningslitteratur från andra humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Förutom tryckt material erbjuder vi e-böcker och e-tidskrifter med öppen tillgång samt licensierat elektroniskt material inom våra kärnområden. Det licensierade materialet finns i SKS-bibliotekt.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto-arkisto vuonna 1931. Kuva: Neittamo-Pietinen, SKS KIA.

Bilder: Emma Suominen, Gary Wornell, Vesa Kyllönen.