Böcker

Finska Litteratursällskapet (SKS) är Finlands största förlag för öppet tillgängliga vetenskapliga böcker inom humaniora. Vi ger ut referentgranskade böcker på vetenskapsområdena litteratur, kulturforskning, historia och finska språket.

SKS äger förlaget SKS Kirjat som är specialiserat på facklitteratur som ökar förståelsen och intresset för den finländska kulturen bland allmänheten.

Välkommen att läsa mer om oss och våra böcker!

Kolla in våra böcker i nätbokhandeln

Hela sortimentet av våra vetenskaps- och fackböcker finns i vår nätbokhandel.

Henkilö pitää kädessään painettua kirjaa ja tablettia, jossa on avoimena sama kirja sähkökirjana.

SKS står på den öppna vetenskapens sida

Vi tror att alla bör ha tillgång till forskningens senaste resultat . Våra vetenskapliga böcker är öppna för alla att läsa.

I egenskap av ett vetenskapssamfund är vår centrala uppgift att understödja användningen av finska som vetenskapligt språk samt att publicera forskning av hög kvalitet. Vårt vetenskapliga förlag ger ut referentgranskade vetenskapsböcker i våra traditionella serier på finska och engelska. Dessutom producerar vi nätpublikationer som ställer arkivmaterial till forskarnas förfogande oavsett tid och plats.

SKS äger förlagsaktiebolaget SKS Kirjat, som ger ut facklitteratur och läromedel med stort allmänintresse.

SKS är Finlands äldsta förlag som verkat utan avbrott. Våra böcker har sedan 1834 byggt upp det finska språket, finländarnas nationella identitet och kulturella förståelse, fram till idag. Den ständigt växande samlingen av våra publikationer ingår därför i Unescos nationella världsminnesregister.

Vi ger ut

  • tryckta och fritt tillgängliga elektroniska referentgranskade vetenskapliga böcker
  • nätpublikationer av arkivmaterial för forskningsändamål
  • fackböcker som intresserar en bred publik (SKS Kirjat)
  • digitala läromedel
Kansallisbiografia-sarjan kirjat rivissä, joiden edessä yksi osa on avattuna.

Korta biografier i Finlands nationalbiografi

Nationalbiografin med över 6500 biografiska artiklar är vår mest populära nätpublikation. Tillsammans med våra övriga personhistoriska webbpublikationer betjänar den historiker, släktforskare, journalister och andra informationstörstiga.