Helvi Hämäläisen päiväkirjoja. Kuvannut Tea Åvall.

Arkivmaterial inom litteratur och kulturhistoria

I samlingarna ingår bland annat manuskript och utkast, dagböcker, brev, insamlingssvar, tidningsurklipp och dokument som skildrar privatpersoners liv och sammanslutningars verksamhet samt bilder och ljudinspelningar. Materialet utökas kontinuerligt.

Samlingarna inom litteratur och kulturhistoria består av privatarkiv som donerats av författare, kulturpersoner, kulturforskare, folkliga skribenter samt litterära sällskap och andra aktörer. Förutom genom donationer byggs samlingarna ut genom insamlingar, intervjuer och dokumentering av litterära evenemang. Också de handlingar som SKS:s egen verksamhet alstrar ingår i de litterära och kulturhistoriska samlingarna.

De tidigaste textfragmenten är från 1300-talet, men merparten av materialet är från 1800-talet ända till vår tid.

Samlingarna har byggts ut alltsedan SKS grundades 1831 och materialet belyser Finlands litterära och kulturella liv och dess aktörer ur olika perspektiv. De tidigaste textfragmenten är från 1300-talet, men merparten av materialet är från 1800-talet ända till vår tid.

Materialet i de litterära och kulturhistoriska samlingarna är viktigt källmaterial inte minst för litteratur-, historie- och konstforskningen men även för många andra forskningsgrenar.

Kontakta oss

SKS Arkivet

Helsingfors

+358 201 131 240


Fotot: Tea Åvall, SKS.