Kirjaston tiloja.

Samlingen i litteraturforskning fokuserar på forskning inom inhemsk litteratur. Vår omfattande samling av skönlitteratur tjänar i första hand forskningens behov.

Bibliotekets litteraturvetenskapliga samling innehåller:

  • finskspråkig skönlitteratur och barnlitteratur
  • forskning om finsk litteratur
  • biografier över finländska författare
  • översättningar av finsk, finlandssvensk och finsk samisk litteratur till andra språk.

Litteraturforskningssamlingens tillgänglighet och användning

Huvuddelen av litteraturforskningssamlingen finns på bibliotekets bottenvåning, som en del av de öppna samlingarna. Materialet som finns på bottenvåningen kan du hämta för eget bruk.

Finsk skönlitteratur sedan 1950 (hyllklassen Ea)

Litteraturforskning (hyllklassen F)

Författarbiografier (hyllklassen Fb)

Den senaste barnlitteraturen (hyllklassen Re).

Vi har placerat översättningar av finsk litteratur (hyllkategori Eu) på bibliotekets första våning/entréplan/entrévåning.

I det slutna lagret finns bl.a. inhemsk skönlitteratur fram till 1949, serier och tidskrifter, inhemsk skönlitteratur översatt till finska, utländsk litteraturforskning fram till 1970, tidskrifter för litteraturvetenskap och barnlitteratur.

Du kan kontrollera titel- och volymspecifik platsinformation hos SKS Finna eller Helka.

I vår söktjänst SKS Finna kan du heltäckande hitta alla litteraturforskningspublikationer som placerats i öppna samlingar samt inhemsk skönlitteratur placerad i öppna samlingar och sluten förvaring. Men alla små bokstäver av skönlitteratur och litteraturvetenskap finns inte tillgängliga i Finna.

Den äldre utländska forskningslitteraturen som hör till förrådssamlingarna är katalogiserad med kort. En tiondel av denna helhet finns i SKS:s Finna.

Det mesta av litteraturforskningssamlingen är tillgänglig för bostadslån. Undantag är:

  • publikationer utgivna före 1900
  • publikationer som har lånats ut till läsesalen på grund av sitt skick
  • de senaste numren av tidskrifter
  • publikationer som hör till special- eller värdefulla samlingar

publikationer som hör till handbiblioteket.

Litteraturvetenskapens e-materialsamling inkluderar

  • öppna vetenskapliga böcker, avhandlingar och tidskrifter
  • licensierat material, som bland annat inkluderar vetenskapliga tidskrifter.

Vårt e-material för litteraturforskning fokuserar på öppet publicerad finsk litteraturforskning. En del av våra licensierade e-material innehåller även litteraturforskning. Du kan använda licensierat material i SKS-biblioteket.

Bläddra bland referenser i SKS Finna

Nyheter, litteraturforskning

Fritt tillgängliga e-böcker, litteraturforskning

Fritt tillgängliga e-tidsskrifter, litteraturforskning

Föreslå inköp

Saknas publikationen du letar efter i samlingen?

Vi tar gärna emot inköpsförslag på material lämpligt för kulturforskningssamlingen.

Översättningar av finsk litteratur


Samlingen av översättningar av finsk litteratur utökas i samarbete med SKS:s finska litteraturutbyte FILI. Samlingen omfattar översättningar av litteratur som ursprungligen publicerats på finska, svenska eller samiska till mer än sjuttio språk. De vanligaste översättningsspråken är svenska, tyska, estniska och engelska.

Samlingen ligger huvudsakligen på bibliotekets första våning.

Finlands litteratur i översättning

I databasen finns referensinformation om översättningar av finsk, finlandssvensk och samisk skön- och facklitteratur. Databasen upprätthålls av Finska Litteratursällskapet

Bilder: Emma Suominen, Tytti Rajahonka, Gary Wornell.