Hösten 2023 kan du ansöka om stipendium från Elias Lönnrots och Samuli Paulaharjus fonder. 

För att ansöka behöver du en CV och en forskningsplan. Skriv forskningsplanen så noggrant som möjligt, högst 6 sidor (förutom eventuella innehålls- och källförteckningar). Ange i CV:n de uppgifter som är relevanta för stipendieansökan. Bifoga CV:n och forskningsplanen som ett enda dokument i PDF-format.

Ansökningsperioden är 13.11.-15.12.2023. Vi uppdaterar den här sidan med ansökningsformuläret och närmare uppgifter om ansökningsprocessen i början av ansökningsperioden.