Info om oss

Finska litteratursällskapet har i uppgift att främja finsk kultur och finsk kulturarvsforskning samt göra dem kända. Vi arbetar för en bildad och kulturell självkänsla och dialog. Vi är fast beslutna att öka den faktabaserade kunskapen och fördjupa insikterna i de kulturella fenomenens mångfald.

SKS är ett unikt humanistiskt kompetenscentrum ända sedan dess start

SKS

  • är ett vetenskapligt sällskap och en kulturorganisation som grundades 1831.
  • är Finlands största förlag för humanistiska öppet tillgängliga vetenskapsböcker
  • samlar och lagrar finländsk kultur och kulturarv
  • bedriver vetenskaplig forskning
  • stödjer översättning, export och internationalisering av den finländska litteraturen
  • delar ut stipendier och priser
  • ordnar öppna seminarier och kulturella evenemang.
  • tar emot besök från skolor, ordnar workshops och erbjuder öppet studiematerial på webben
  • förmedlar information om muntlig och skriftlig kulturtradition

Genom SKS blev vår muntliga kultur skriftlig och finskan blev ett kulturspråk.

Det finska ordet för litteratur ”kirjallisuus” uppfanns 1831 för namnet på Finska Litteratursällskapet.

Organisation

Finska Litteratursällskapet rf är en allmännyttig förening. Årsmötet är det högsta beslutande organet och styrelsen som väljs av delegationen ansvarar för verksamheten. Vår verksamhet leds av generalsekreteraren. Sällskapet har sex avdelningar.

SKS:n ja Kalevalaseuran Tieteiden yön tilaisuus 2023. Kuva: Laura Tikkanen, SKS.

Gör ett besök

Välkommen att besöka SKS verksamhet och lokaler! Vi ordnar gratis visningar och rundturer för grupper i SKS:s huvudbyggnad.