Tietoa meistä

SKS on ainutlaatuinen humanistisen osaamisen ja toiminnan verkosto.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tehtävänä on harjoittaa ja edistää suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Teemme työtä sivistyksen, kulttuurisen itseymmärryksen ja vuoropuhelun puolesta. Olemme sitoutuneet tieteelliseen tietoon perustuvan ymmärryksen lisäämiseen ja tiedon syventämiseen kulttuuristen ilmiöiden monimuotoisuudesta.

SKS

  • on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö
  • on Suomen suurin humanistinen avoimesti saatavien tiedekirjojen kustantaja
  • kerää ja tallentaa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä
  • harjoittaa tieteellistä tutkimusta
  • tukee Suomen kirjallisuuden kääntämistä, vientiä ja kansainvälistymistä
  • jakaa apurahoja ja palkintoja
  • järjestää avoimia seminaareja ja kulttuuritapahtumia
  • tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille vierailuja, työpajoja ja avoimia oppimisaineistoja verkossa
  • välittää tietoa suullisesta ja kirjallisesta kulttuurista.

SKS:ssa suullinen kulttuurimme muokattiin kirjalliseksi ja suomen kielestä kehitettiin sivistyskieli.

Organisaatio

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry on yleishyödyllinen yhdistys. Seuran ylin päättävä elin on vuosikokous ja toiminnastamme vastaa valtuuskunnan valitsema hallitus. Toimintaamme johtaa pääsihteeri. SKS:ssa on kuusi osastoa: arkisto, kirjasto, tiedekustantamo, tutkimusasto, Kirjallisuuden vientikeskus FILI sekä hallinto- ja talousosasto.

Järjestä tilaisuus SKS:ssa

Oletko etsimässä paikkaa tieteelliselle seminaarille? Onko sinulla mielessäsi kulttuuritapahtuma, joka sopisi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan? Tuemme SKS:n keskeisalojen tieteellisiä konferensseja ja seminaareja tarjoamalla niiden käyttöön tilojamme Helsingin keskustassa. Tiloissamme voi järjestää myös muita SKS:n toimintaan sopivia tilaisuuksia yhteistyössä kanssamme.

Tule vierailulle tai työpajaan

Tervetuloa tutustumaan SKS:n toimintaan ja tiloihin! Järjestämme ryhmille ilmaisia esittelyitä ja kiertokäyntejä SKS:n päärakennuksessa. Koululaisille ja opiskelijoille tarjoamme arkistopedagogia työpajoja, joissa lapset ja nuoret innostetaan sekä tulkitsemaan että tuottamaan itse kulttuuriperintöä.

Tule meille töihin tai harjoitteluun

SKS tarjoaa monipuolisia työ- ja harjoittelumahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Monitieteisessä työyhteisössämme työskentelee noin 80 eri alojen asiantuntijaa ja osaajaa, joista huomattava osa on kielen, kirjallisuuden ja perinteentutkimuksen asiantuntijoita.

Kolme ihmistä tutkii arkistoaineistoja ja yksi ihminen kantaa koteloita.

Tue toimintaamme

Voit tukea työtämme lahjoittamalla varoja ja osallistumalla hankkeisiimme. Käytämme lahjoituksena saadut varat SKS:n tekemän työn hyväksi. Lahjoittajana tai testamentin tekijänä voit myös kohdistaa lahjoituksesi johonkin SKS:n toiminnan osa-alueeseen tai hankkeeseen.

Jäsenille

SKS on suomalaista kulttuuria tutkivia aloja yhdistävä tieteellinen seura sekä kulttuuriperinnön tuntemusta edistävä kulttuurijärjestö. SKS:n jäsenenä olet osa ainutlaatuista humanistisen osaamisen ja toiminnan verkostoa.

Tiesitkö tämän SKS:sta?

SKS on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kustantaja. Ensimmäinen julkaisumme ilmestyi 190 vuotta sitten vuonna 1834.

Kalevalalle Euroopan kulttuuriperintötunnus

Kalevala sai Euroopan komission myöntämän Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (EHL) keväällä 2024. Tunnusta on jaettu vuodesta 2013 lähtien sellaisille Euroopan unionin alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa.

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 – Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 – Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 – Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme

Osallistu tapahtumiin


Sivun kuvat: Emma Suominen ja Gary Wornell.