Elias Lönnrotin käsikirjoitus. Lönrotiana 64, SKS KIA.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman tekstiaineistot sisältävät monenlaisia käsikirjoitusaineistoja: teosten käsikirjoituksia ja luonnoksia, puheita ja esitelmiä, kirjeitä, päiväkirjoja sekä lehtileikeaineistoja. Valtaosa aineistosta on paperimuotoista.

Käsikirjoitukset

Käsikirjoitusaineistot sisältyvät pääasiassa kirjailijoiden ja muiden yksityishenkilöiden arkistoihin, mutta niitä on myös yhteisöjen arkistoissa, kokoelmissa ja keruuaineistoissa.

Käsikirjoitusaineistoa ovat muun muassa julkaistujen ja julkaisemattomien teosten käsikirjoitukset. Teosten käsikirjoituksia ryhmitellään eri lajeihin, kuten romaanit ja muut proosatekstit, runot, näytelmät, kuunnelmat, elämäkerrat, muistelmat ja tutkimukset. Käsikirjoituksia ovat myös päiväkirjat ja päiväkirjamaisia merkintöjä sisältävät kalenterit ja muistiinpanot.

Käsikirjoituksista voi olla eri versiota, hahmotelmia ja luonnoksia sekä merkintöjä sisältäviä korjausvedoksia ja itse painettuja teoksia. Teosten ja tekstien syntyprosessiin voi liittyä muistiinpanoja, tutkimusaineistoja, kirjeitä ja muita aineistoja, joita on käytetty lähteinä. Ne kommentoivat tekstiä tai niillä on ollut muu merkitys käsikirjoitusta muokattaessa.

Lisäksi käsikirjoituksiin luetaan kirjoihin, lehtiin tai muihin julkaisuihin kirjoitetut artikkelit, esseet, pakinat, kolumnit, kirjallisuusarvostelut ja muut lyhyemmät kirjoitukset. Arkistot sisältävät usein myös erilaisia tilaisuuksia varten kirjoitettuja puheita, esitelmiä, alustuksia, luentoja, saarnoja ja muita suullisia esityksiä.

Tutustu kirjallisuuden ja kulttuurihistorian yleisluetteloon, josta löydät aineistokokonaisuuksien perustiedot.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmaan sisältyy myös kirjailijoihin ja kirjallisiin ilmiöihin liittyviä kilpakirjoitusaineistoja ja muistitietokeruita. Katso keruuluettelo.

Kirjeaineistot

Kirjeenvaihdoksi luetaan henkilön, suvun tai yhteisön saamat ja heidän hallussaan olevat kirjeet, sähköpostit ja muut merkittävät viestit. Nämä voivat olla heidän itsensä tai muiden kirjoittamia. Kirjeenvaihtoon kuuluvat myös sisällöltään niukemmat ilmoitukset, toivotukset, onnittelut, adressit, kutsut ja kiitokset, jotka erotetaan varsinaisten kirjeiden joukosta omiksi sarjoiksi.

Luetteloiduista kirjekokoelmista on erillinen kirjekokoelmaluettelo.

Asiakirja-aineistot

Erilaisia asiakirja-aineistoja sisältyy niin henkilöarkistoihin, yhteisöjen arkistoihin kuin kokoelmiin ja keruuaineistoihinkin.

Biografica-aineistot sisältävät henkilön elämään liittyviä ja sitä kuvaavia asiakirjoja kuten ansioluetteloita, opinto- ja työtodistuksia, kunnianosoituksia, kustannussopimuksia sekä erilaisia talousasiakirjoja

Toiminta-asiakirjoja syntyy henkilön ammatillisesta työskentelystä, asiantuntija- ja luottamustoimista tai harrastusten myötä. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi opettaminen, lausuntojen antaminen, kilpailuraadin tuomarina toimiminen tai aktiivinen osallistuminen seurojen ja yhdistysten toimintaan.

Yhteisöjen toiminnasta syntyviä asiakirjoja ovat muun muassa kokousten pöytäkirjat, toimintaa koskevat suunnitelmat ja kertomukset, kirjeenvaihto sekä jäsenluettelot.

Lehtileikeaineistot

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmassa olevat lehtileikkeet ja muut painotuotteet kuvaavat henkilöiden, sukujen tai yhteisöjen toimintaa tai ovat henkilöiden itsensä kirjoittamia. Luetteloiduista lehtileikekokoelmista on selailtavissa erillinen luettelo.

Tutkijasalissa on vapaasti käytettävissä arkistossa koottu lehtileikekokoelma, joka sisältää kotimaisia ja ulkomaisia kirjailijoita koskevia kirja-arvosteluita, haastatteluita ja muita lehtiartikkeleita. Leikkeet on järjestetty aakkosiin kirjailijan nimen mukaan. Leikekokoelmaa on kartutettu aktiivisesti 1970-luvulta 2000-luvun alkuun saakka.


Sivun taustakuva: Elias Lönnrotin käsikirjoitus. Lönrotiana 64. SKS KIA.