Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry on yleishyödyllinen yhdistys. Ylin päättävä elin on vuosikokous ja toiminnastamme vastaa valtuuskunnan valitsema hallitus. Toimintaamme johtaa pääsihteeri. Seurassa on kuusi osastoa.

Arkisto

 • kaikille avoin suullisen ja kirjallisen kulttuurin arkisto, joka kartuttaa perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden- ja kirjallisuushistorian kokoelmia ja huolehtia niiden käytettävyydestä
 • osallistuu arkistoalan yhteishankkeisiin, joissa kehitetään muun muassa aineistojen käytettävyyttä ja saavutettavuutta
 • tarjoaa alansa opetusta ja opastaa kokoelmiensa käytössä tutkijoita ja muita tiedon tarvitsijoita.

Kirjasto

 • on kaikille avoin kulttuurien tutkimuksen ja suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen erikoiskirjasto, joka seuraa keskeisalojensa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä hankkii ja tarjoaa käyttöön niitä koskevaa tietoaineistoa
 • ylläpitää ja kehittää näiden tutkimusalojen tutkimus- ja tietopalveluja
 • tuottaa omaan alaansa kuuluvia julkaisuja ja verkkoaineistoja
 • opastaa kokoelmiensa käytössä tutkijoita ja muita tiedon tarvitsijoita.

Tutkimusosasto

 • koordinoi SKS:n tutkimustoimintaa
 • laatii suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita ja toteuttaa muita monitieteisiä ja pitkäjänteisiä tutkimushankkeita
 • tekee ajankohtaiseen tutkimukseen perustuvia tieteellisiä verkkojulkaisuja ja oppimisympäristöjä
 • tarjoaa työtiloja humanististen alojen tutkijoille ja tutkimushankkeille
 • toimii aktiivisesti tieteellisissä verkostoissa.

Tiedekustantamo

 • julkaisee korkeatasoisia, vertaisarvioituja tiedekirjoja kirjallisuuden, kulttuurien tutkimuksen, historian ja suomen kielen aloilta painettuina kirjoina ja avoimesti verkossa
 • julkaisee Kansallisbiografiaa ja muita henkilöhistoriallisia julkaisuja
 • edistää tiedon avointa saatavuutta ja vahvistaa suomen käyttöä tieteen kielenä
 • levittää suomalaisen humanistisen tutkimuksen tuloksia kansainvälisesti
 • tuottaa humanististen alojen kannalta kiinnostavia aineistoja laadukkaina, taustoitettuina avoimen datan verkkojulkaisuina.

Kirjallisuuden vientikeskus FILI

 • tukee ja edistää suomen, suomenruotsin ja saamenkielisen kirjallisuuden kansainvälistymistä
 • kouluttaa Suomen kirjallisuuden kääntäjiä
 • koordinoi eri kirjallisuuden käännösten tukimuotoja
 • luo ja ylläpitää kansainvälisiä kustannus- ja kirja-alan verkostoja
 • markkinoi ja välittää tietoa Suomen kirjallisuudesta kansainvälisissä kirja-alan tapahtumissa
 • järjestää asiantuntijavierailuja muun muassa kirja-alan ammattilaisille ja kirjallisuustoimittajille.

Hallinto- ja talousosasto

 • edistää seuran tarkoituksen toteutumista yhteistyössä SKS:n luottamushenkilöiden kanssa
 • valmistee sääntömääräiset asiat hallitukselle ja valtuuskunnalle sekä vastaa päätösten toimeenpanosta ja seurannasta
 • hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta, pitää yhteyttä valtionapuviranomaisiin ja suunnittelee toiminnan rahoitusjärjestelyt
 • vastaa seuran henkilöstöasioista ja tukipalveluista
 • vastaa seuran viestinnästä ja pitää yhteyttä jäsenistöön sekä SKS:lle keskeisiin koti- ja ulkomaisiin sidosryhmiin
 • koordinoi SKS:n kehittämistoimintaa ja osastojen välistä yhteistyötä.

SKS Oppi ja Tieto Oy

SKS Oppi ja Tieto Oy on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran omistama kustannusosakeyhtiö, jonka päätoimialana on painettujen ja digitaalisten kirjojen, oppimateriaalien ja muiden julkaisujen kustannustoiminta. Yhtiön toiminimi on SKS Kirjat.

Oletko kiinnostunut SKS:n jäsenyydestä?

Tule meille töihin tai harjoitteluun

SKS:n monitieteisessä työyhteisössä työskentelee noin 80 eri alojen asiantuntijaa ja osaajaa. Meillä pääset tekemään merkityksellistä ja tärkeää työtä kiinnostavien ja inspiroivien työtehtävien parissa.

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 – Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 – Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 – Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme

Osallistu tapahtumiin


Sivun kuvat: Gary Wornell.