Värikkäitä sidoksia riveissä ja pinoissa valkoisessa metallihyllyssä.

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelman tekstiaineistot sisältävät kansanperinteen keruutyössä syntyneitä käsikirjoituksia, perinnelajikortteja, keruuvastauksia, muistitieto- ja kilpakirjoitusaineistoja sekä päiväkirjoja.

Tutkijasalin kortistolaatikot.

Pääluettelointitiedot

Kerääjäkortisto ja arkistotietokanta muodostavat yhdessä pääluettelon. Nämä ovat käytettävissä SKS:n tutkijasalissa henkilökunnan avustuksella. Salissamme on lisäksi erilaisia kortistoja ja hakemistoja, joista voit hakea aineistoa paikkakunnan, perinnelajin tai teeman mukaan.

Perinnealueet

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmien perinnealuejako perustuu historiallisiin maakuntiin. Perinnealueen sisällä alueet on jaettu pitäjiin, Inkerin alueella luterilaisiin seurakuntiin.

Perinnelajikortistot

Käsikirjoituskokoelmien muistiinpanoista on tehty perinnelajeittain ja aihepiireittäin monia kopio- ja viitekortistoja. Kopiokortistoihin on kopioitu alkuperäistekstit sellaisenaan, mahdollisine kirjoitus- ym. virheineen. Viitekortistoista selviää viite alkuperäiseen käsikirjoitukseen.

Tähtikokoelma

Tähtikokoelma sisältää Suomen vanhimpia kansanperinteen käsikirjoituksia. Aineisto koostuu pääasiassa kalevalamittaisista runoista. Kokoelmassa on kuitenkin myös muita perinteenlajeja, kuten sananparsia, arvoituksia sekä suomalaisia satuja. Kokoelma muodostuu 107 kerääjän aineistosta, ja se sisältää yhteensä lähes 25 000 sivua.

Kansantieto-lehden kyselyt

SKS:n kansanrunousarkiston Kansantieto -lehden avulla kerättiin perinnetietoutta eri aiheista vuosina 1936–1939 ja 1962–1968. Julkaisu suunnattiin Kansanrunousarkiston vastaajaverkostolle.

Muistitietokeruut

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmaan on kerätty omaehtoista, vapaamuotoista muistitietokerrontaa esimerkiksi lapsuudesta, työttömyydestä, juhannuksen vietosta, interreilaamisesta, maisemakokemuksista ja sisäilmaongelmista. Myös kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmiin on kerätty aineistoa kirjallisten teemakyselyjen avulla.


Sivun kuvat: Emma Suominen, Gary Wornell.