Kortistolaatikko.

M6 on akateemikko Matti Kuusen keräämä laaja sananparsikirjallisuuden erikoiskokoelma.

Akateemikko, kansanrunoudentutkimuksen professori Matti Kuusi keräsi vuosina 1954−1988 laajan sanaparsikirjaston. Tämän kokoelman hän lahjoitti vuonna 1988 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Teokset yhteiseen käyttöön saattamalla hän katsoi tasoittavansa tietä tuleville sananparsitutkijoille.

SKS:n kirjaston M6-kokoelma koostuu tutkimuskirjallisuudesta ja ainesjulkaisuista.

Kokoelma sisältää suomalaisia perusteoksia, kansainvälisiä klassikoita sekä harvinaisuuksia eri puolilta maailmaa. Monipuolisuudessaan erikoiskokoelma ilmentää kokoajansa kansainvälisesti tunnustettua asemaa sananparsitutkimuksen avainhahmona.

Kokoelma on sijoitettu kirjaston sisäänkäyntikerrokseen. Kokoelman teoksia saat lukusalikäyttöön.

Selaa viitteitä

Kortistolaatikko.

M6-kokoelman digitoitu kortisto

Kortisto jakautuu aakkoselliseen ja aiheenmukaiseen kortistoon. Aakkosellinen kortisto on järjestetty tekijän, toimittajan tai nimekkeen mukaan.

M6-kokoelman viitteitä SKS:n Finnassa

Vajaa kolmannes kokoelmasta on luetteloitu kirjaston kokoelmatietokantaan. Näitä nimekkeitä voit selata SKS:n Finnassa.

”Juridisesti sananlaskukirjat kaiketi olisivat olleet minun omaisuuttani, moraalisesti ne kuuluvat tiedeyhteisölle, jonka vapaaehtoisen yhteistyön satona enin osa niitä kertyi työhuoneeseeni. Olisi vastenmielistä ajatella humanistista tutkimusvälineistöä rahassa mitattavana tavarana. Se saa arvonsa siitä, että joku jatkaa työtä.”

Matti Kuusi / Bibliophilos 1988/3–4

Kokoelman muodostumisesta

Matti Kuusi (1914−1998) on itse kertonut kokoelmansa synnystä. Kuusi aloitti sananparsikirjallisuuden keräilyn opiskelijana 1950-luvun alussa. Innoituksen harrastukseensa hän kertoo saaneensa Martti Haavion kotikirjastosta ja yhdysvaltalaisen folkloristin Archer Taylorin sananparsityön seuraamisesta. Harrastuksessa oli ”pikkupoika-aikaisen postinmerkinkeruun tuntua”, muisteli Kuusi vuonna 1988.

Kokoelma karttui tutkijanuran aikana, kun Kuuselle kertyi kirjeenvaihtokumppaneita eri puolilta maailmaa. Hovihankkijakseen hän nimeää antikvariaattikauppias Isak Gordinin.

Huomattavan paljon Kuusen kokoelma kasvoi vuosina 1965−1975, jolloin Kuusi ja Taylor julkaisivat Proverbium-aikakauslehteä. SKS:n kirjasto hoiti lehden jakelua osana vaihtotoimintaansa. Kestotilauksen edellytyksenä oli, että tilaaja lähetti lehden toimitukselle tietoja oman maansa sananparsitutkimuksesta. Lehdestä kiinnostuneet kustantajat ja yksityishenkilöt saattoivat lähettää tilauksensa vastineena myös kirjoja, joista osan Kuusi poimi henkilökohtaiseen kokoelmaansa ja osan luovutti SKS:n kirjastoon.

Matti Kuusen sananparsikokoelman kaikki kirjat on merkitty Erkki Tantun suunnittelemilla ex libriksillä, jotka Kuusen perhe liimasi omakätisesti eräänä viikonloppuna 1970-luvun puolessavälissä. Kuva: Vesa Kyllönen.

Kansainvälinen Matti Kuusi sananlaskutypologia ja -tietokanta

Tietokannan lähdeaineistona on toiminut SKS:n kirjastoon lahjoitettu sananparsikirjallisuuden kokoelma. Tietokantaa ylläpitää Outi Lauhakangas.

Matti Kuusi Kansallisbiografiassa

Matti Kuusen elämä ja teot.

Matti Kuusen henkilöbibliografia

SKS:n kirjastossa on koottu Arto-tietokantaan bibliografia Matti Kuusen tuotannosta.

Sivun kuvat: Emma Suominen, Vesa Kyllönen.