SKS tarjoaa monipuolisia aineistoja ja ideoita opetuksen tueksi

SKS:n avoimet oppimisaineistot ja tietopaketit tarjoavat ajantasaista ja tutkittua tietoa suomalaisesta kulttuurista, kirjallisuudesta, historiasta ja kulttuuriperinnöstä. Monipuoliset oppimistehtävät helpottavat aineistojen käyttöä opetuksessa. Olet myös tervetullut ryhmäsi kanssa vierailulle tai työpajaan SKS:aan!

SKS:n viisi vinkkiä opettajalle

SKS tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sukeltaa monimuotoiseen suomalaiseen kulttuuriperintöön ja tuottaa kulttuuriperintöä myös itse! Tässä SKS:n viisi vinkkiä opettajalle:

1. Hyödynnä opetuksessasi SKS:n oppimisaineistoja

Avoimet oppimisaineistomme ovat tutkijoiden ja opetusalan ammattilaisten tekemiä ja niissä on otettu huomioon opetussuunnitelman tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen. Oppimisaineistot sisältävät monipuolisia tehtäviä, jotka soveltuvat erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden, historian ja katsomusaineiden opetukseen sekä erilaisiin oppiainerajat ylittäviin oppimiskokonaisuuksiin. Kunkin oppimisaineiston osiosta Käyttöohjeet löydät tarkemmat tiedot.

2. Osallistu oppilaidesi kanssa muistitiedon keruuseen

Käynnissä on jatkuvasti useita muistitiedon keruita, joihin kuka tahansa voi vastata omalla kielellään ja omalla tyylillään. Keruuseen osallistuminen on tapa tutustua omaan rooliin kulttuuriperinnön luojana ja muokkaajana sekä siihen, miten arkistoaineistot syntyvät. Osallistumalla keruuseen jätät jäljen, joka pysyy! Alaikäisten vastausten tallentaminen arkistoon edellyttää huoltajan suostumuksen.

3. Tuo ryhmäsi työpajaan SKS:aan

Arkistopedagogisissa työpajoissamme on mahdollisuus tutustua kulttuuriperintöaineistoihin paikan päällä SKS:ssa. Työpajoissa lapset ja nuoret innostetaan tulkitsemaan ja tuottamaan kulttuuriperintöä. Työpajoja on tarjolla monen ikäisille ja monista eri teemoista.

4. Tilaa SKS:n uutiskirje opettajille

Tilaamalla opettajien uutiskirjeen pysyt perillä SKS:n kuulumisista, uusista oppimisaineistoista ja muista opettajille ja oppilaitoksille suunnatuista palveluista. SKS:n uutiskirje opettajille ilmestyy 2–4 kertaa vuodessa.

5. Seuraa SKS:n medioita

Oletko lukenut Vähäisten lisien uusimman blogikirjoituksen? Onko Keskustelemuksia-podcast sinulle jo tuttu? Entä oletko tutustunut SKS:n verkkonäyttelyihin? Seuraamalla SKS:n medioita pääset jyvälle tutkimuksen, kirjallisuuden ja kulttuuriperinnön kiinnostavista puheenaiheista. Näitä sisältöjä voit hyödyntää myös opetuksessa.

Näitä opettajat kysyvät meiltä usein

SKS:n oppimisaineistot on tehty koululaisille ja opiskelijoille oppimisen tueksi. Oppimisaineistot ovat maksuttomia ja voit hyödyntää niitä vapaasti opetuksessa. Tutustu oppimisaineistoihimme.

SKS:n oppimisaineistot ja tietopaketit ovat maksuttomia. Poikkeuksena on Kansallisbiografia, jonka artikkeleista osa edellyttää lisenssiä. Kansallisbiografia on kokonaisuudessaan käytettävissä maksuttomasti SKS:n kirjaston tiloissa.

SKS:n oppimisaineistot on suunnattu erityisesti peruskoulun yläluokille ja toiselle asteelle. Monet oppimisaineistot ja tietopaketit soveltuvat hyvin korkeakoulujen opetukseen. Peruskoulun alaluokille sopivaa aineistoa löytyy muun muassa Juhlakalenterista.

SKS tarjoaa runsaasti korkeakoulukäyttöön soveltuvia aineistoja. Näitä ovat muun muassa erilaiset tietopaketit ja kirjallisuuden kriittiset editiot. Myös SKS:n oppimisaineistot ovat tutkimukseen perustuvia yleistajuisia julkaisuja, joita voi soveltaa korkeakoulukäyttöön. Tutustu aineistoihimme verkossa.

SKS toivottaa koululais- ja opiskelijaryhmät lämpimästi tervetulleiksi! Esittelemme SKS:n toimintaa ja aineistoja tarpeen mukaan myös etäyhteyksin. Lue lisää ja varaa aika!

Kyllä voivat. Alaikäisten vastausten tallentaminen arkistoon edellyttää kuitenkin huoltajan suostumuksen. Kysy lisää arkistosta keruu@finlit.fi.

Oletko kiinnostunut SKS:n jäsenyydestä?

SKS on suomalaista kulttuuria tutkivia aloja yhdistävä tieteellinen seura sekä kulttuuriperinnön tuntemusta edistävä kulttuurijärjestö. SKS:n jäsenenä voit vaikuttaa siihen, millaista kulttuuriperintötyötä Suomessa tehdään.

SKS:n kouluyhteistyön pitkä jatkumo

SKS on tehnyt yhteistyötä opettajien ja koulujen kanssa jo pitkään. SKS:n arkiston kokoelmat ovat karttuneet 1800-luvulta lähtien kansalaisaktiivisuuden ansiosta. Erityisesti 1930-luvulla perustetussa arkiston keruuverkossa opettajat ovat olleet vahvasti edustettuina. Samalla aineistoja kertyi myös koululaisilta, jotka osallistuivat osana koulutehtäviään kansanperinteen tallentamiseen. Keruun kohteisiin on kuulunut jo varhain myös koululaisten oma perinne.

SKS tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden sekä tulkita että tuottaa kulttuuriperintöä.

2000-luvulla SKS:ssa ryhdyttiin kehittämään uudenlaista arkistopedagogiikkaa, jonka tavoitteena on tukea koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Arkistopedagogiikassa tulkitaan erilaisia arkistodokumentteja, tutustutaan arkistoaineistojen muodostumiseen ja käytetään arkistoa oppimisympäristönä.


Haluamme jatkossakin tukea opettajien tärkeää työtä kulttuuriperintökasvattajina tarjoamalla monipuolisia aineistoja, ideoita ja tukea. Kehittäminen ja yhteistyö jatkuvat – tervetuloa mukaan!

Opettajille suunnatuista palveluistamme kertovat lisää

Viestintä

Median yhteydenotot, tilaisuudet, vierailut, oppilaitosyhteistyö

+358 201 131 231

Kati Mikkola

viestintäjohtaja

Hallinto- ja talousosasto

+358 50 598 7501

Lue lisää Katista

Uutisia ja puheenaiheita

17.5.2024 – Blogi

The Kalevala – Living Epic Heritage

16.5.2024 – Uutiset 2

SKS:n vastaajaverkosto esittäytyy: Jorma Aaltoselle mieluisia kirjoitusaiheita ovat mökkeily ja kasvit

8.5.2024 – Blogi

Miksi keräämme muistitietoa syntymäpäivistä?

Osallistu tapahtumiin