Muistitietokeruut

Muistitietokeruut

Keräämme ja tallennamme perinne- ja muistitietoa sekä henkilökohtaista kerrontaa. Järjestämme vuosittain noin kymmenen muistitietokeruuta. Keruut ovat avoimia kaikille.

Yksittäisten ihmisten kertomukset ovat keskeistä kulttuuriperintöä:

myös sinun muistosi ja kokemuksesi ovat tärkeitä yhteisen historiamme ymmärtämisessä. Moni tutkimus ei olisi lainkaan mahdollinen ilman keruuaineistoja ja ihmisten aktiivisuutta ja halua vastata muistitietokeruihin.

Mistä keruissa on kysymys?


Keruiden aiheet voivat liittyä ajankohtaisiin ilmiöihin tai historiallisiin tapahtumiin. Menneen muistelun lisäksi muistitietokirjoittaminen on nykyisyyden ja tulevaisuuden odotusten kuvaamista. Keruut tuottavat kertomuksia ihmisten omakohtaisista kokemuksista, jotka laajemmassa mielessä kuvaavat kulttuurista tietoa yhteiskunnassa ja maailmassa. Keruuvastaukset antavat tietoa siitä, miten ihmiset itse hahmottavat, kokevat ja ymmärtävät oman elämänsä sekä yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset.

Keruuvastaukset ovat arvokkaita tutkimukselle. Ne voivat rikastuttaa tai toisinaan jopa haastaa historiakuvaa. Arkistoon tallennetut kirjoitukset vaikuttavat siihen, mitä omasta ajastamme myöhemmin muistetaan ja miten sitä tulkitaan. Myös vastaajalle keruiden merkitys voi olla suuri: kirjoittaminen tarjoaa mahdollisuuden kertoa oma tarina juuri sellaisena kuin on asiat kokenut. Omista kokemuksista ja näkemyksistä kirjoittaminen voi myös lisätä itseymmärrystä ja auttaa jäsentämään ja käsittelemään vaikeitakin asioita.

”Arkistoonhan voivat kaikki kirjoittaa, kuuluupa mihin yhteiskuntaluokkaan ja ikäluokkaan tahansa. Pidän tärkeänä, että kaikesta ja kaikista meistä jää tietoja arkistoon tutkijoiden käyttöön.”

– vuonna 1943 syntynyt nainen –

Päättyneet muistitietokeruut  

Arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelmaan on kerätty tavallisten, ei-julkisuudesta tunnettujen ihmisten vapaamuotoisen muistelukerronnan keruukertomuksia vaikkapa juhannuksen vietosta, interreilaamisesta, maisemakokemuksista tai sisäilmaongelmista. Myös kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmiin on kerätty aineistoa kirjallisten teemakyselyjen avulla.

Täältä löydät aiemmat muistitietokeruut.

Äskettäin päättyneet muistitietokeruut

Tässä katsaus hetki sitten päättyneisiin keruisiimme:

Värikkäitä kukkia niityllä.

Karjalaisuuksien jäljillä

Karjalaisuus merkitsee erilaisia perintöjä, muistoja ja kokemuksia, jotka nousevat esimerkiksi siirtokarjalaisuudesta, Itä-Karjalan karjalaisuudesta, itäsuomalaisuudesta tai karelianismista. Keräsimme kirjoituksia karjalaisuuteen liittyvistä kokemuksista ja käsityksistä.

Lasten tekemät lehdet

Lasten tekemien lehtien maailmassa on paljon tuttua, mutta samalla mielikuvitus rajana. Ehkä juuri sen vuoksi moni on lapsuudessaan viihdyttänyt itseään ja lähipiiriään omatekoisilla lehdillä. Keräsimme muistoja lasten omaehtoisesti tuottamista lehdistä.

Voimalaitostyömaa

Vesivoimarakentamisen muistot

Vesivoimarakentaminen eli voimalaitosten rakentaminen jokiin on muuttanut jokivarsien kulttuuriympäristöjä sekä jokiluontoa merkittävästi. Samalla se on tuonut jokivarsien kyliin ja kaupunkeihin työtä, edistänyt maan sähköistämistä ja teollistumista sekä hyvinvointivaltion kehitystä. Keräsimme muistoja voimalaitosten rakentamisesta ja niiden rakentamisen vaikutuksista ympäristöön.

Chile – 50 vuotta vallankaappauksesta

Chilen sotilasvallankaappaus 1973 vaikutti monen suomalaisen mieleen ja maailmankuvaan. Keräsimme muistoja siitä, kuinka nämä tapahtumat ja niiden uutisointi Suomessa koettiin.

Promootiokulkue

Promootiomuistot talteen!

Yliopistollinen promootio on tohtoreiden ja maistereiden omaleimainen juhlaperinne. Tänä vuonna järjestetään Helsingin yliopiston sadas filosofisen tiedekunnan promootio ja tätä riemuvuotta vahvistavat lisäksi neljän muun tiedekunnan promootiot. Keräsimme muistoja ja kokemuksia promootioista.

Mitä söin tänään?

Kysyimme mitä ruokaa ostit, teit ja söit perjantaina 21.4.2023. Ruokapäiväkirjakeruu oli jo kolmas laatuaan!

Vanha kirjoituskone, johon asetettu paperi.

Sukupolvien välinen kuilu

Onko vanhoissa viisaus ja nuorissa tulevaisuus – vai onko sittenkin nuoriso pilalla ja vanhukset pihalla? Keräsimme muistoja, ajatuksia ja käsityksesi siitä, kuinka eri-ikäiset ihmiset suhtautuvat toisiinsa erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa.

Onko sinulla keruuidea?

Ehdota muistitietokeruuta!

Ehdota muistitietokeruuta!
Järjestämme keruita sekä itsenäisesti että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Moni keruu saa alkunsa tutkimushankkeen, järjestön tai yhteisön tekemästä aloitteesta. Keruuehdotuksia saapuu myös yksityishenkilöiltä. Sinäkin voit ottaa yhteyttä meihin ja ehdottaa mielestäsi tärkeää keruuaihetta.

Aloitteita otamme vastaan koko ajan. Käsittelemme ne muutaman kerran vuodessa ja suunnittelemme keruiden aikataulua. Pyrimme valmistelemaan keruutoimintaa vähintään vuodeksi eteenpäin, joten erityisesti tutkimushankkeissa yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin.


Sivun taustakuva: Gary Wornell