Voimalaitostyömaa

Vesivoimarakentamisen muistot

Vesivoimarakentaminen eli voimalaitosten rakentaminen jokiin on muuttanut jokivarsien kulttuuriympäristöjä sekä jokiluontoa merkittävästi. Samalla se on tuonut jokivarsien kyliin ja kaupunkeihin työtä, edistänyt maan sähköistämistä ja teollistumista sekä hyvinvointivaltion kehitystä.

Keräämme nyt muistoja voimalaitosten rakentamisesta ja niiden rakentamisen vaikutuksista ympäristöön. Oletko itse ollut rakennustyömaalla töissä tai seurannut rakentamista ja sen seurauksia sivusta? Oletko kuullut aiheesta esimerkiksi vanhempiesi tai isovanhempiesi kertomana? Minkälaisia ajatuksia ja tunteita voimalaitokset tai niiden rakentaminen aiheuttivat sinussa rakentamisen aikaan tai nykyään? Millaisia kertomuksia voimalaitoksista tai niiden rakentamiseen liittyvistä asioista kerrotaan kotipaikallasi?

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi! Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

  • Oletko ollut itse mukana voimalaitostyömaalla? Missä, milloin ja millaisissa tehtävissä?
  • Kerro, minkälaisia tarinoita olet kuullut vesivoimalaitoksista tai niiden rakentamisesta.
  • Kuvaile, miten voimalaitostyömaa näkyi kotipaikkasi elämässä.
  • Miten voimalaitos näkyy lähiympäristösi maisemassa tai sinun omassa maisemassasi?
  • Onko voimalaitos muuttanut suhdettasi jokeen? Miten?
  • Ovatko ajatuksesi ja tunteesi vesivoimasta energiamuotona muuttuneet ajan myötä? Jos ovat, niin kerro miten.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista loppuvuodesta 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi


Kuva: Tauno Stenroth