Punatiilinen rakennus, ympärillä vihreä nurmikko ja koivuja.

Joensuun toimipisteen kokoelma

SKS:n arkiston Joensuun toimipiste kokoaa ja tallentaa perinne- ja muistitietoa pääasiassa Itä-Suomen alueelta.

Joensuussa käytettävissäsi ovat kaikki SKS:n arkiston digitoidut aineistot sekä mikrofilmikopiot perinteen ja nykykulttuurin kokoelman käsikirjoitusaineistosta.

SKS:n arkiston Joensuun toimipiste on kaikille avoin arkisto.

Arkistossa voit

  • tutkia käsikirjoituksia
  • kuunnella perinne- ja muistitietonauhoituksia
  • katsella kuvakokoelmia
  • lukea mikrofilmiaineistoa
  • selailla digitoituja aineistoja
  • ottaa aineistosta kopioita niiltä osin, kun aineiston käyttörajoitukset sen mahdollistavat.

Yhteystiedot

Arkiston tutkijasali on avoinna ke–pe klo 10–12 ja 13–16

osoitteessa Yliopistokatu 6 A, 80100 Joensuu.

Ota yhteyttä, ilmoita tulostasi ja tilaa tarvitsemasi aineisto etukäteen

viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 13 mennessä!

Joensuun toimipisteen historia

SKS:n arkiston Joensuun toimipiste perustettiin vuonna 1981 kansanrunousarkiston (vuodesta 2016 alkaen perinteen ja nykykulttuurin kokoelma) varmuusarkistoksi. Joensuun perinnearkiston nimellä toimineeseen yksikköön sijoitettiin kansanrunousarkiston tekstiaineistojen mikrofilmikopiot.

SKS:n arkiston Joensuun toimipisteessä on alusta asti tehty yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja siellä etenkin perinteentutkimuksen kanssa.

Joensuussa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös muiden paikallisten toimijoiden parissa. Toimipisteelle on karttunutkin oma kokoelmansa, joka sisältää erityisesti juuri itäsuomalaista aineistoa.

Tutkijoiden ja opiskelijoiden ohella arkisto palvelee kaikkia perinteestä kiinnostuneita!

Joensuun tutkijasali. Kuvaaja Jukka Timonen, SKS.

Tekstiaineistot

SKS:n arkiston Joensuun toimipisteen tekstiaineistot sisältävät perinne- ja muistitietoa yhteensä noin 7 hyllymetriä. Tekstit pitävät sisällään kertomuksia, omaelämäkertoja, kansanparannuksen ja kansanuskon kuvauksia, sananlaskuja, paikallis- ja uskomustarinoita, itkuvirsiä sekä lauluja. Aineistoja ja aineistoja kerääviä tutkijoita luonnehtii kiinteä suhde Itä-Suomeen tai rajantakaiseen Karjalaan.

Joensuun toimipiste vastaa osaltaan SKS:n keruiden järjestämisestä. Joensuussa on järjestetty noin neljäkymmentä muistitietokeruuta, jotka ovat tuottaneet yhteensä tuhansia sivuja kuvauksia kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista. Toimipisteen tekstiaineistoista merkittävä osa muodostuukin keruiden vastauksista.

Kuva-aineistot

Joensuun toimipisteen kuvakokoelma sisältää lähes 23 000 kuvaa vedoksina, negatiiveina, dioina ja tiedostoina. Suurin osa kuvista on digitoitu. Aineistossa painottuu kansanelämän ja kotiseudun kuvaus sekä kylä- ja kaupunkimiljöön muutos. Kuva-aineisto koostuu suurelta osin itäsuomalaisten yksityishenkilöiden luovutuksista sekä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden raja-alueen kylissä, Venäjän Karjalassa ja Vepsän alueella tekemistä kenttätöistä. Vanhimmat kuvat ovat 1920-luvulta, kenttätöitä taas tehtiin aktiivisimmin 1970–1990-luvuilla. Kuvakokoelma karttuu edelleen.

Kuva: Kielitieteellis-kansatieteellinen tutkimusretkikunta Ilomantsissa kesällä 1927. Jussi Turunen (oik.) ja Eino Leskinen (vas.) lähdössä Mišan kärryillä Kuolismaahan 25.6.1927. Taustalla retkikunnan jäseniä portailla. SKS JPA.

Äänite- ja videoaineistot

Joensuun toimipisteen äänitekokoelma on karttunut Itä-Suomeen kytkeytyvien tutkimushankkeiden ja muistitiedon kerääjien työn tuloksena. Kokoelmassa on noin 5000 tuntia äänitteitä ja 120 tuntia videoita. Joensuun toimipisteeseen on arkistoitu mm. Karjalan tutkimuslaitoksen 1970-luvulta alkaen toteuttamien tutkimushankkeiden äänitteitä. Ne sisältävät luovutetun Karjalan siirtoväen haastatteluja, ortodoksista perinnettä ja kylätutkimusaineistoja. Kokoelman äänitteet on digitoitu ja ne ovat käytettävissä myös SKS:n arkiston Helsingin toimipisteessä.

Ota yhteyttä Joensuuhun

Arkisto, Joensuu

Asiakas- ja tietopalvelu

Arkisto

+358 40 779 7708 / +358 40 730 1739


Sivun kuvat: Jukka Timonen, Heidi Pankamo.