Samlingar av Joensuu

SKS:s arkivs samlingar av Joensuu innehåller kunskapsarv och muntliga traditioner från Östra Finlands område. Filial i Joensuu upplöstes den 31 maj 2024.

I Arkivet i Helsingfors kan du

  • studera manuskript
  • lyssna på inspelningar av kunskapsarv och muntliga traditioner
  • titta på bildsamlingar
  • läsa mikrofilmsmaterial
  • bläddra i eller lyssna på digitaliserat material på en datorterminal
  • ta kopior av materialet till de delar som användningsbegränsningarna gällande materialet tillåter det.

Kontakta oss

SKS Arkivet

Helsingfors

+358 201 131 240


Fotot: Jukka Timonen