Finska Litteratursällskapets forskningsavdeln

Vid Finska Litteratursällskapets forskningsavdelning deltar forskare från folklorister till historiker, från lingvister till etnomusikologer och från litteraturforskare till religionsforskare i att stödja och skapa finländsk kultur med vetenskapliga metoder.

SKS understöder i synnerhet växelverkan mellan muntlig och skriftlig tradition, runosång och personhistoria, dessutom granskar vi kritiskt kulturarv och kulturell kanon. Dessutom understödjer vi tvärvetenskapliga forskningsprojekt och nätverk. Med hjälp av digitala metoder inom humaniora för vi också in nya perspektiv på området kritisk samlingshistoria.

SKS stöder också forskningen genom att dela ut stipendier ur sina fonder och upprätthåller forskarresidenset i Tartu.

Forskningsavdelningen inrättades 2009. Våra lokaler ligger i Kronohagen i Helsingfors, på tredje våningen i Riddarhuset. Välkommen att utforska vår verksamhet!