Centret för litteraturexport FILI

Centret för litteraturexport FILI som verkar i anslutning till SKS, understöder och främjar översättning, tryck och publikation av finsk, finlandssvensk och samisk litteratur i världen.


FILI sammanför översättare av finländsk litteratur och fungerar som förmedlare av kontakter mellan litterära proffs.