Stöd oss

Finska Litteratursällskapet (SKS) är en allmännyttig förening som främjar forskningen och kännedomen om den finska kulturen. Vi erbjuder tjänster som är öppna för alla – vårt mål är att var och en ska ha tillgång till forskad information och dess källor. Du kan understöda vårt arbete genom att donera medel och delta i våra projekt.

Stöd forskningen av finsk kultur och dess spridning.

Du kan hjälpa oss på många sätt

  • Bidra: Donera medel till forskning av finsk kultur.
  • Besök oss: Du är välkommen att använda våra arkiv och bibliotek – utforska en rikedom av information på plats eller on-line genom SKS Finna.
  • Seminarier: Vi erbjuder utrymmen för vetenskapliga seminarier. Deltag eller föreslå ämnen!
  • Kulturevenemang: Kontakta oss om du har ett förslag till ett evenemang som skulle passa för SKS.
  • Läs eller bli en bokskapare: våra nya titlar publiceras både i tryck och som öppen tillgång.
  • Minnesinsamling: Föreslå ämnen och bidra till att dokumentera finsk kulturarv.
  • Forskningsamarbete: Vi är öppna för samarbetsförslag inom kulturforskning.

Blev du intresserad? Ta kontakt:

Generalsekreterare
Tuomas M. S. Lehtonen
+358 40 560 9879
tuomas.lehtonen@finlit.fi