Asiakas tutustumassa arkistoaineistoihin. Sidoksen sivuilla näkyy konekirjoitettua tekstiä ja valokuvia.

Arkivmaterial inom folkminne och samtidskultur

I samlingarna ingår muntlig tradition, folkmusik, etnologiska skildringar och biografier. Materialet finns i form av text, bilder och ljudinspelningar. Det utökas av enskilda insamlare och respondenter i insamlingstävlingar.

Samlingarna började växa mer regelbundet från och med 1830-talet i och med den insamlingsverksamhet som Elias Lönnrot och hans samtida bedrev. Tävlingsinsamlingen i samband med Kalevalas jubileumsår 1935 gav de folkkultursutövare som uttryckte sig skriftligt en etablerad ställning i utbyggandet av samlingarna. Ljudinspelningssamlingarna består av inspelad folkkultur och muntlig tradition. Geografiskt kommer materialen huvudsakligen från det finska och det karelska kulturområdet.

Samlingarna började växa mer regelbundet från och med 1830-talet i och med den insamlingsverksamhet som Elias Lönnrot och hans samtida bedrev.

Största delen av samlingarna är donerade av enskilda insamlare. En ansenlig del byggs ut genom tävlingsinsamlingar och forskningsenkäter. Arkivet har ett respondentnätverk med omkring 400 finländare i olika åldrar, med olika social ställning och från olika delar av landet. Under arkivets hela livstid har tiotusentals personer lämnat material. Folkminnesmaterial och folklore material har under årtiondenas lopp katalogiserats på många sätt. Med hjälp av huvudkartoteket och arkivdatasystemet hittar du referensuppgifter från största delen av samlingarna. Dessutom finns det manuella kataloger, register eller databasapplikationer som hjälper dig i noggrannare sökningar i vissa material. Informationskällor på webben ger vägledning i digitaliserade heltextmaterial och register.

Kontakta oss

SKS Arkivet

Helsingfors

+358 201 131 240


Fotot: Emma Suominen