Asiakas lainaa kirjan, jonka palvelusuunnittelija ojentaa.

Bibliotekets samlingar är tillgängliga för alla. För utlåning behöver du ett Helka-lånekort. Kortet kan du få från vår kundtjänst. Genom att förnya dina lån slipper du eventuella avgifter.

SKS-biblioteket är ett av Helka-biblioteken med ett gemensamt utlåningssystem. Helka bibliotekskortet kan användas på alla Helka-bibliotek.

Helka-biblioteken är

 • Helsingfors universitetsbibliotek
 • Finska Litteratursällskapets bibliotek
 • Institutet för de inhemska språkens bibliotek
 • Museiverkets bibliotek
 • Baltia-biblioteket
 • Arbetarrörelsens bibliotek.

För informationssökning samt för att kontrolleratillgängligheten av vårt material kan du söka i

 • Helka-databasen, eller
 • SKS Finna, vår söktjänst.

Bibliotekskort

Du behöver ett Helka-kort för att låna tryckt material. Du kan få kortet om du är över 15 år och har en giltig adress i Finland.

Du kan få bibliotekskortet (gratis) från vår kundtjänst eller från kundtjänsten på vilket Helka-bibliotek som helst.

Helka-kortet gäller endast för den som det är utfärdat åt. Som innehavare ansvarar du för allt material du lånar. Du samtycker också till att följa reglerna för användningen av Helka-biblioteken. Dessutom ansvarar du för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i Helkas kundregister.

När du har fått Helka-kortet får du e-post om förfallodagar, bokningsmeddelanden och försenade aviseringar.

Självbetjäningsfunktioner i Helka

När du har Helka-kortet kan du börja använda självbetjäningsfunktionerna genom att logga in på ditt Helka-konto.

När du är inloggad kan du

 • kontrollera förfallodatum för dina lån
 • förnya dina lån
 • göra reservationer och beställa material från det slutna lagret
 • betala förseningsavgifter
 • ställa in eller ändra din PIN-kod som du behöver när du använder utlåningsautomater
 • uppdatera dina kontaktuppgifter (förutom studerande och Helsingfors universitets personal).

Hur loggar jag in i Helka-databasen?

 • Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”.
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 • Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (Sisu/SapHR)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 • Välj alternativet ”Logga in med e-post”.
 • Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 • Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”.

En del av vårt material ingår i lagersamlingarna. Reservera dessa publikationer i förväg i Helka-databasen.

Utlåning

Du kan låna hem det mesta av vårt tryckta material.

Lånetiden är 28 dagar.

Du kan låna

 • med låneautomaterna som finns på första våningen och på bottenvåningen
 • i kundtjänst på första våningen.

För att använda utlåningsautomaterna behöver du ett Helka-kort samt PIN-koden. Du får PIN-koden när du skaffar Helka-kortet.

Reservationer och lagerbeställningar

Du kan reservera material som är reserverat för en annan kund eller som hålls i det slutna lagret.

Du kan inte reservera material som finns tillgängligt i öppna samlingar.

För att göra en reservation

 • logga in på Helka-databasen, eller
 • kontakta SKS-bibliotekets kundtjänst.

Du kommer att meddelas via e-post när du kan hämta materialet. Reservationshyllan finns på entréplanen i biblioteket. Materialet är ordnat på hyllan enligt reserverings-ID.

Vi håller materialet reserverat för dig i en vecka.

Om du inte behöver materialet, vänligen avboka din reservering via Helka. Reservationer är kostnadsfria, men vi tar ut böter på 3 euro för reservationer som inte upphämtas.

Förnya lån

Du kan kontrollera förfallodagen för dina lån genom att logga in på Helka. Utöver förfallodatumet kan du se den maximalt tillåtna förnyelseperioden, det vill säga dagen fram till vilken lånet kan förnyas om det inte finns några reservationer.

Du kan förnya dina lån

 • genom att logga in på Helka eller
 • genom att kontakta SKS-bibliotekets kundtjänst.

Förnyelsen är inte möjlig, om

 • en annan kund har reserverat materialet
 • du är spärrad från att låna
 • den maximala tillåtna förnyelseperioden har passerat.

Vi tar ut förseningsavgifter för lån som återlämnas för sent eller förnyas efter förfallodagen.

Returnering av lån

Du kan lämna tillbaka lånen

 • med en returautomat som finns på entréplanen och på bottenvåningen
 • hos kundtjänsten på besöksvåningen
 • till återlämningsfacket som finns på Riddaregatans sida av SKS-huset
  Vi kommer att checka in materialet i Helka-databasen nästa arbetsdag.

Det är inte möjligt att lämna tillbaka material som lånats från andra bibliotek till SKS-biblioteket. Vänligen lämna tillbaka materialet som lånats från SKS-biblioteket till SKS-biblioteket. Boktransporter mellan Helka-biblioteken förekommer inte.

Förseningsavgifter, reservationsavgifter och ej återlämnat material

Vi tar ut förseningsavgift för lån som återlämnas för sent eller förnyas efter förfallodagen. För mer information, se vår prislista för bibliotekstjänster.

Du kan betala dina förseningsavgifter

 • online, när du loggar in på Helka;
 • på kundtjänst (MobilePay, kontanter)

Vi skickar tre aviseringar för förfallna lån. De två första meddelandena skickas via e-post, det tredje skickas som papperspost. Om du inte lämnar tillbaka dina lån trots aviseringar skickar vi dig en faktura för materialet. Vi överför de obetalda fakturorna till en inkassobyrå, som också debiterar dig inkassokostnader.

Om du har tappat bort det du lånade, kontakta kundtjänst på vårt bibliotek.

Låneförbud

Du förlorar din lånerätt om du inte har lämnat tillbaka dina lån senast 14 dagar efter förfallodagen, eller om du har 15 euro eller mer i obetalda försenings- och serviceavgifter.

Låneförbudet gäller i alla Helka-bibliotek. Det hindrar dig från att låna, förnya dina lån eller göra reservationer. Låneförbudet upphör när du har lämnat tillbaka eller ersatt materialet som orsakat låneförbudet och betalat förseningsavgifterna.

Fjärrutlåning

Vill du låna vårt material utanför huvudstadsregionen?

Ta kontakt

Kirjasto

Asiakaspalvelu

Kirjasto

+358 201 131 272

Bilder: Emma Suominen, Gary Wornell.