Neljä henkilöä katsoo arkistokoteloita pöydällä, taustalla kortistolaatikoita.

Voit käyttää aineistoja arkiston tutkijasaleissa Helsingissä ja Joensuussa

  • Sovi käynnistäsi etukäteen  ja tilaa aineistot edellisenä arkipäivänä klo 13 mennessä, jotta ne ovat käytettävissä saapuessasi.
  • Voit myös varata ajan maksuttomaan tiedonhaun ja aineistokeruun opastukseen.
  • Varaamme käyttöösi asiakaspaikan ja aineistojen tutkimiseen tarvittavat välineet kuten asiakaskoneen tai mikrofilmilaitteen.
  • Autamme tiedonhauissa sekä opastamme aineistojen käyttöön ja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Kortistot ja luettelot ovat pääosin käytettävissäsi tutkijasaleissa.
  • Voit käyttää luetteloita ja joitakin aineistoja myös verkossa.
  • Äänitteitä voit kuunnella vain digitaalisina arkiston tutkijasalissa. Äänitteitä digitoimme tarpeen mukaan ja toimitusaika voi vaihdella.
  • Voit tilata kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmien mikrofilmejä kaukolainana arkistoihin, kirjastoihin ja museoihin.

Käytön ehdot ja rajoitukset

Kaikkia aineistojamme käytettäessäsi, saat täytettäväksesi asiakaslomakkeen. Asiakaslomakkeen allekirjoittaessasi sitoudut noudattamaan SKS:n arkiston käyttösääntöä ja ohjeita sekä vakuutat, että et käytä aineistoja niitä luovuttaneiden tai niihin tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai halventamiseksi.

Samalla sitoudut noudattamaan aineistojen käyttöä koskevia voimassa olevia lakeja. Esimerkiksi tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntö määrittelevät sitä, miten aineistoa voi käyttää ja julkaista. Lisäksi sitoudut noudattamaan lahjoittajien tai arkiston asettamia aineistokohtaisia käyttörajoituksia ja -ehtoja. Jos aineiston käyttöön liittyy erityisiä rajoituksia, ne on kirjattu asiakaslomakkeeseesi ja kerrotaan erikseen sinulle.

Jäljenteiden tilaaminen ja toimitusehdot

SKS:n arkiston aineistoista voit saada jäljenteitä käyttöösi sopimuksen mukaan. Kopioinnin teemme arkistossa. Toimitus- ja laina-ajat vaihtelevat aineistokohtaisesti parista päivästä useisiin viikkoihin. Toimitusaikaan vaikuttavat kopioitavan aineiston laajuus ja kunto, mahdolliset aineiston käyttöön liittyvät rajoitukset ja arkiston työtilanne tilaushetkellä. Arkistoaineistojen käyttöä koskevat säädökset ja rajoitukset sekä aineiston ikä ja kunto saattavat olla este kopioinnille. Kopioista peritään hinnaston mukainen maksu.

Aineistojäljenteisiin on kertakäyttöoikeus. Niitä ei saa kopioida tai lainata edelleen eikä luovuttaa muille arkistoille, yhteisöille tai yksityishenkilöille. Jäljenteet on hävitettävä tai palautettava käytön jälkeen, ellei toisin sovita.

Aineiston käyttö ja julkaiseminen

Aineiston käyttö tapahtuu pääosin arkiston tutkijasaleissa.

Voit käyttää tilaamaasi aineistoa työskentelysi lähteenä tutkimuksessasi tai muussa julkaisussasi ja julkaista, mutta muista vakuutus siitä, ettei aineistoa käytetä sitä luovuttaneiden tai niihin tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai loukkaamiseksi. Lisäksi voit siteerata aineistoa lain sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti, eli tekijänoikeuslain nojalla voit tehdä siteerausoikeuden piiriin kuuluvia lainauksia.

Jos haluat julkaista aineistoa tai osia siitä, tarvitset siihen julkaisuluvan. Jos aineisto on tekijänoikeuden alaista, julkaisuluvan myöntämisen ehtona on myös tekijänoikeuksien haltijoilta saatu suostumus julkaisemiseen. Julkaisulupa on kertaluonteinen ja koskee vain sitä käyttötarkoitusta, johon lupa on anottu. Autamme ja ohjaamme julkaisulupien hakemisessa. Jos haluat julkaisuluvan, ota yhteys arkistoon ja kysy tarkempia ohjeita.

Muista jo aineistoon tutustuessasi kirjata sen lähdetiedot mahdollisimman tarkasti ylös ja sisällyttää julkaisuusi asianmukaiset lähdeviitteet olipa kyse aineiston käytöstä tutkimuksen lähteenä, siteeraamisesta tai julkaisemisesta. Mainitse aineistoa käyttäessäsi ja julkaistessasi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran/SKS:n arkisto. Kuva-aineistojen kohdalla on mainittava kuvaajan nimi, jos se on tiedossa.


Sivun taustakuva: Gary Wornell