Tutkimushankkeet ja -verkostot

SKS:ssa on jatkuvasti käynnissä kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyviä tutkimushankkeita. Tälle sivulle on koottu meneillään olevat tutkimushankkeemme sekä tutkimusverkostoja.

SKS:n tutkimushankkeet

Aleksis Kiven runojen ja lyhyiden proosakertomusten kriittinen editio

(2017-)

Seitsemän veljeksen ensipainos. Kuva: Gary Wornell, SKS.

Aleksis Kiven Seitsemän Veljestä -romaanin kriittinen editio

(2017- )

Avoin Kalevala

Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio (2018-2024)

Constellations of Correspondence (CoCo)

Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa (2021-2025)

FILTER

Formulainen intertekstuaalisuus, temaattiset verkostot ja poeettinen variaatio itämerensuomalaisen suullisen runon paikalliskulttuureissa (2020–2024)

Itämerensuomalaisen suullisen runouden alueelliset kulttuurit: vertaileva näkökulma

(2021-2026)

Kansallisbiografia II

Suomalaisia pienoiselämänkertoja tuhannen vuoden ajalta

Kääntämisen jäljet arkistoissa

(2021-2025)

Minna Canthin näytelmien kriittiset editiot

Tutkimusverkostot

1800-luvun tutkimuksen verkosto

Monitieteinen ja monikielinen verkosto kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät tai sivuavat 1800-lukua.

Muistitietotutkijoiden verkosto – FOHN

FOHN on suomalaisten muistitiedosta kiinnostuneiden tutkijoiden verkosto. Verkosto tekee muistitietotutkimusta (engl. oral history) tunnetuksi, lujittaa muistitietotutkijoiden välistä yhteistyötä sekä järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä tutkijatapaamisia.

Variantti: Tekstikritiikin ja tieteellisten editioiden tutkijaverkosto

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä.

Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa

Tutkijaverkosto Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa selvittää, miten Suomessa perinteisen muistitietoon, puhuttuun ja kuultuun perustuvan kulttuurin rinnalle nousi kirjallinen kulttuuri.

Osallistu tapahtumiin