Promootiokulkue

Promootiomuistot talteen!

Yliopistollinen promootio on tohtoreiden ja maistereiden omaleimainen juhlaperinne. Tänä vuonna järjestetään Helsingin yliopiston sadas filosofisen tiedekunnan promootio ja tätä riemuvuotta vahvistavat lisäksi neljän muun tiedekunnan promootiot. Akateeminen promootioperinne on vuosikymmenten saatossa levinnyt kaikkiin suomalaisiin yliopistoihin. Miten promootio on kehittynyt kautta aikojen eri osallistujaryhmien edustajien ja eri tieteenalojen parissa? Millainen kokemus promootion osallistuminen sinulle oli? Keräämme nyt muistoja ja kokemuksia promootioista.

Kirjoita omalla tyylilläsi! Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaisia tunteita ja ajatuksia sinussa herättävät akateemiset rituaalit ja miksi?
  • Oletko osallistunut promootioon jossain suomalaisessa yliopistossa?
  • Miten koit vanhan perinteen toteutumisen? Miten näit juhlan silloin ja miten nyt?
  • Minkälaisen merkityksen antaisit promootiolle yhteisöllisenä kokemuksena? Entä miten ajankuva näkyi promootiossasi?
  • Promootio-kriittisyys: miksi promootiota voidaan vierastaa ja mitä ongelmia näet tulevaisuudessa promootion elinvoimaisuudelle?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Promootion riemuvuosi 2023 (Helsingin yliopisto). Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi


Kuva: SKS KIA