Värikkäitä kukkia niityllä.

Karjalaisuuksien jäljillä

Karjalaisuus merkitsee erilaisia perintöjä, muistoja ja kokemuksia, jotka nousevat esimerkiksi siirtokarjalaisuudesta, Itä-Karjalan karjalaisuudesta, itäsuomalaisuudesta tai karelianismista. Joillekin karjalaisuus merkitsee karjalan kieltä tai kysymystä oman kansan kohtalosta, toisille elävää murretta, erityistä heimoluonnetta tai suvun ruoka- ja käsityöperinteiden vaalimista. Luovutettu Karjala kiinnostaa yhä siirtokarjalaisia ja heidän jälkeläisiään. Ukrainan sodan myötä siirtokarjalaisten matkat entisille kotiseuduilleen ovat vaikeutuneet. Toisaalta viime vuosina karjalaisuuden ja suomalaisuuden suhde on ollut kiivaidenkin keskustelujen aiheena.

Toivomme nyt kirjoituksia karjalaisuuteen liittyvistä kokemuksista ja käsityksistä.

Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit käyttää apuna oheisia kysymyksiä.

  • Millainen on sinun Karjalasi ja karjalaisuutesi?
  • Millaisia muistoja sinulla on perheesi, sukusi tai naapurustosi karjalaisuudesta?
  • Mihin karjalaisiin yhteisöihin tunnet kuuluvasi ja mitä ne ovat merkinneet sinulle?
  • Miten ajattelet karjalaisuuden ja suomalaisuuden suhteesta?
  • Mitä ajatuksia sinulla on erilaisten karjalan kielen ja suomen kielen karjalan murteiksi kutsuttujen muotojen tilanteesta Suomessa, Venäjällä tai muualla?
  • Miten näet karjalaisuuden suhteen ortodoksisuuteen ja luterilaisuuteen?
  • Oletko sinä tai onko edustamasi yhteisö ollut tekemässä kotiseututyötä luovutetulla alueella? Millaisia muistoja sinulla on kotiseututyöstä tai ehkä pitäjäjuhlista sukusi entisillä kotiseuduilla? Millaista oli kanssakäyminen paikallisten asukkaiden tai viranomaisten kanssa?

Voit vastata suomeksi tai karjalaksi. Vastauksiin voi liittää myös valokuvia.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Karjalan liitto. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi


Kuva: Hanna Tuomivaara