Vanha kirjoituskone, johon asetettu paperi.

Sukupolvien välinen kuilu

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon on tallennettu kulttuuriperintöä vuosisatojen varrelta. Osa kulttuurisista ilmiöistä jää menneisyyteen, toiset toistuvat aika ajoin, jotkut puolestaan tuntuvat kestävän ikuisesti. Eräs tällainen ikuinen ilmiö tuntuu olevan sukupolvien toisaalta kunnioittava, toisaalta karsastava suhtautuminen edeltäjiinsä ja seuraajiinsa.

Onko vanhoissa viisaus ja nuorissa tulevaisuus – vai onko sittenkin nuoriso pilalla ja vanhukset pihalla? Kerro omat muistosi, ajatuksesi ja käsityksesi siitä, kuinka eri-ikäiset ihmiset suhtautuvat toisiinsa erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa. Oletko havainnut, että suhtautuminen olisi muuttunut eri aikoina? Asennoidutaanko toisiin sukupolviin eri tavalla työelämässä ja vapaa-ajalla?

Kirjoita omasta näkökulmastasi ja omalla kielelläsi. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä.

  • Millaista suhtautumista ja käyttäytymistä olet huomannut sukupolvien välillä? Kerro tilanteista, joissa tämä on näkynyt. Voit kertoa omakohtaisista kokemuksistasi tai asioista, joista olet kuullut puhuttavan.
  • Kuvaile suhtautumista. Onko se myönteistä vai kielteistä?
  • Oletko havainnut ajan kuluessa muutosta asiassa? Liittyykö muutos itseesi tai toimintaympäristöösi, vai onko kyse jostain laajemmasta?
  • Oletko huomannut sukupolvien välillä eroavaisuuksia kielenkäytössä, käytöstavoissa, mieltymyksissä tai muussa? Kerro missä ja millä tavalla.
  • Milloin oivalsit kiinnittäväsi huomiota edellä mainittuihin eroavaisuuksiin? Entä onko oma asemasi kuviossa muuttunut? Milloin ja miten ymmärsit muutoksen tapahtuneen?
  • Mistä ajattelet mahdollisten vastakkainasettelujen johtuvan? Entä mikä voisi aiheuttaa myönteisen kehityksen sukupolvien välisissä suhteissa?

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, p. 020 131 240, keruu@finlit.fi


Kuva: Sakari Korpikallio