Ihmisiä lukemassa pöytien äärellä kirjastossa.

Itsenäisen Suomen tieteen historia

Keräämme suomalaisten ja Suomessa vaikuttaneiden tieteenharjoittajien ja tutkijoiden kokemuksia ja muistitietoa. Keruu on osa laajempaa Itsenäisen Suomen tieteen historia -hanketta. Sen avulla kootaan tietoa siitä, miten Suomessa harjoitetun tieteen kehitys eri oppialoilla on tapahtunut. Näkökulma oppialoihin perustuu vastaajien itsensä laatimiin kuvauksiin aihepiiristä, jonka asiantuntijoita he ovat. ”Kirjoittamalla kertominen” on erinomainen keino hankkia tietoa ilmiöstä, jonka kehitykseen ja murroksiin kirjoittajat itse ovat osallistuneet. Tieteenharjoittajien kokemukset ovat arvokas lähde tutkittaessa tieteen kehitystä.

Vastaa 31.12.2024 mennessä!

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) yhdessä Suomen Tiedeseuran, Suomalaisen Tiedeakatemian, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Kansallisarkiston ja Suomen Historiallisen Seuran kanssa.

Kirjoitusten yhteydessä kysymme lupaa aineiston arkistointiin. 

Ihmisiä lukemassa pöytien äärellä kirjastossa.
Kirjoitusten muoto on vapaa. Historiallisten tapahtumien lisäksi pyydämme sinulta näkemyksiä oman tieteenalasi muutoksesta ja kehittymisestä.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia temaattisia jaotteluita:

  1. Kerro elämästäsi tieteen parissa: Minkä oppialan edustaja olet? Missä työskentelet tai olet työskennellyt ja mikä on erikoisalasi?
  2. Elämäkerta: millaisesta taustasta tulet ja miten päädyit tutkimuksen pariin?
  3. Arvioi oppi- ja tieteenalaasi: Mitkä ovat alan keskeiset kysymykset, isot tieteelliset muutokset ja tärkeimmät tapaukset? Merkittävät onnistumiset ja epäonnistumiset?
  4. Kuvaile oman alasi teoreettista ja metodologista kehitystä: mainitse keskeisiä nimiä ja yliopistoja, tutkimusinstituutteja tai maita, jotka ovat olleet tärkeitä alallasi ja erityisesti suhteessa omaan tutkijan työhösi.
  5. Arvioi tutkimusalasi tai oppiaineesi suhdetta yhteiskunnalliseen kehitykseen: Mitkä yhteiskunnalliset ilmiöt ja tapahtumat ovat vaikuttaneet tieteen tulkintoihin tai tapoihin tehdä tiedettä? Mainitse lähihistorian tapahtumia, ilmiöitä ja ratkaisuja, joilla on ollut yhteys tieteenalaasi.

Vastausohjeet ja lisätietoja

Voit kirjoittaa vapaasti ja omalla tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus tai lupa.

Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon ja, että aineiston saa luovuttaa Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kyllä voit. Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika ja ammatti. Yhteystiedot pyydämme kirjoittamaan eri sivulle kuin varsinaisen vastauksen. Merkitse kuoreen tunnus ”Tieteen historia”. Liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.

Otamme vastaan aineistoja perinteen ja kirjallisuuden alalta. Aineistojen luovuttamisesta arkistoomme voit lukea lisää täältä.

Aineistojemme käytöstä voit lukea lisää arkiston käyttösäännöstä.

Haluatko tietää keruusta lisää? Ota yhteyttä!

Eija Stark

kehittämispäällikkö

Arkisto

+358 50 476 8138

Lue lisää Eijasta

Kuva: Pentti Sammallahti. SKS KIA.