Eija Stark. Kuva: Emma Suominen, SKS

EijaStark

kehittämispäällikköArkisto+358 50 476 8138

Erikoisalueet

  • kulttuuriperinteiden yhteiskuntahistorialliset kytkökset Suomessa
  • kansallisten tieteiden oppihistoria (erit. folkloristiikka ja etnologia)
  • sääty-yhteiskunnan murros ja muuttuvat kerronnan kulttuurit
  • luokkatutkimus
  • sananlaskut ja tarinaperinne

Toimin SKS:n arkistossa kehittämispäällikkönä ja vastuualueeseeni kuuluvat aineistonhallintaan ja keruutoimintaan sekä arkiston viestintään ja sidosryhmätoimintaan liittyvät kysymykset. Myös arkiston digitaaliset palvelut ja asiakkaiden tarpeet niissä sekä perinne- ja muistitietokeruiden suunnittelu kuuluvat työtehtäviini.

Taustaltani olen filosofian tohtori (folkloristiikka) ja tutkijana olen hyödyntänyt moninaisia arkistoaineistoja mm. sananlasku-, tarinaperinne- ja elämäkerta-aineistoja, jotka ovat SKS:n arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelman ydinsisältöjä. Tutkijana erityisalaani on perinneilmiöiden yhteydet yhteiskuntahistorialliseen kehitykseen Suomessa. Olen kirjoittanut suomalaisesta etnisestä folkloresta, kansan kapitalismista ja kulutuskulttuurin synnystä sekä herran ja rahvaan välisestä konfliktista. Olen myös perehtynyt teoreettiseen keskusteluun sivilisaatioprosessista ja arkistoaineistojen kriittisestä luennasta.

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme