Ihmisiä heittämässä tähdenmuotoisia konfetteja ilmaan.

Juhlat elämässäni

Vuoden kierrossa juhlat tuovat vaihtelua arkeen ja melkein jokainen meistä viettää joitakin vuotuisjuhlia. Nyt keräämme kaiken ikäisiltä tietoa siitä, millaisia vuosittain toistuvia juhlia
Suomessa vietetään ja millaista kulttuurillista, katsomuksellista ja uskonnollista moninaisuutta niihin liittyy.

Mitä juhlia sinä vietät? Millaiset juhlaperinteet ovat sinulle tärkeitä ja rakkaita? Kerro sinulle tärkeimmästä vuoden kierron juhlasta tai juhlista.

Ihmisiä heittämässä tähdenmuotoisia konfetteja ilmaan.


Kirjoita vapaasti ja omalla tyylilläsi. Voit halutessasi
käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Milloin ja miksi juhlaa vietetään? Miksi juhla on sinulle tärkeä?
 • Missä vietät juhlaa? Millaisia perinteitä tai tapoja juhlanviettoosi liittyy? Liittyykö juhlaan koristeluja, tuoksuja, musiikkia, arjesta poikkeavaa vaatetusta tai ruokia? Kerro näistä.
 • Liittyykö juhlaan uskonnollisia tai henkisiä merkityksiä? Millaisia ne ovat?
 • Kuuluuko juhlaan lahjoja, lahjoituksia tai hyväntekeväisyyttä – millaista?
 • Keiden kanssa vietät juhlaa vai vietätkö sitä yksin?
 • Poikkeaako tapasi viettää juhlaa oman lähipiirisi tavoista? Miten?
 • Huomioiko työyhteisösi, koulusi tai yhteiskunta laajemmin tämän juhlan? Näkyykö juhla esimerkiksi katukuvassa tai sosiaalisessa mediassa?
 • Liittyykö juhlaan suvussa pitkään jatkuneita perinteitä?
 • Pidätkö tärkeänä, että juhlaperinne säilyy ja välittyy eteenpäin? Miten edistät sitä?
 • Toivoisitko, että juhlan viettäminen muuttuisi jollakin tavalla? Miten?
 • Mitä muuta haluaisit kertoa juhlaan liittyen?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ja Helsingin yliopisto.

Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2025 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus tai lupa. Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika ja ammatti. Yhteystiedot pyydämme kirjoittamaan eri sivulle kuin varsinaisen vastauksen.

Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon. Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 31.1.2025 mennessä alla olevalla lomakkeella

tai

postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki

 • merkitse kuoreen tunnus ”Juhlat elämässäni”
 • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää myös tätä lomaketta.

Oletko opettaja ja keräät juhlaperinnettä yhdessä oppilaidesi kanssa? Lue ohjeet täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia muistitietokeruista

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kuvaile tapahtumia, tilanteita ja tuntemuksiasi niin kuin puhelisit tuttavalle tai ystävälle – suorasukaisesti, kaihtelematta. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.

Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla, joten voit kyllä. Ilmoita julkaisusta arkistollekin, sillä se on hyödyllinen tieto.

Voit lähettää myös aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita, jos niitä ei ole julkaistu.

Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus tai lupa.

Mieluusti! Luovutus ja keruuohjeistamme löydät lisää neuvoja.

Toki! Lähetä vastaus osoitteeseen SKS:n arkisto, PL 259, 00171 Helsinki.

Merkitse kuoreen keruun tunnus. Kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkkisi, syntymäaika, ja suostumus arkistointiin.

Aineiston käsittelyn helpottamiseksi pyydämme kirjoittamaan yhteystiedot eri sivulle kuin varsinaisen vastauksen.

Aineistomme ovat yhteistä, kaikille avointa kulttuuriperintöä. Aineistojamme käyttävät esimerkiksi tutkijat, tietokirjojen tekijät sekä kylä- ja sukuhistorioitsijat. Tavallista on, että meiltä etsitään omien iso- tai isoisovanhempien aineistoja.

Aineistoistamme julkaistaan vuosittain paljon tutkimuksia ja niitä voidaan käyttää pohjamateriaalina myös taiteellisissa esityksissä.

Lue lisää aiheesta Muistitietokeruut-sivultamme!