Ihmisiä heittämässä tähdenmuotoisia konfetteja ilmaan.

Juhlat elämässäni

Vuoden kierrossa juhlat tuovat vaihtelua arkeen ja melkein jokainen meistä viettää joitakin vuotuisjuhlia. Nyt keräämme kaiken ikäisiltä tietoa siitä, millaisia vuosittain toistuvia juhlia
Suomessa vietetään ja millaista kulttuurillista, katsomuksellista ja uskonnollista moninaisuutta niihin liittyy.

Mitä juhlia sinä vietät? Millaiset juhlaperinteet ovat sinulle tärkeitä ja rakkaita? Kerro sinulle tärkeimmästä vuoden kierron juhlasta tai juhlista.

Vastaa 31.1.2025 mennessä ja voita kirjapalkintoja!

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ja Helsingin yliopisto. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2025. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Ihmisiä heittämässä tähdenmuotoisia konfetteja ilmaan.

Voit halutessasi
käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

 • Milloin ja miksi juhlaa vietetään? Miksi juhla on sinulle tärkeä?
 • Missä vietät juhlaa? Millaisia perinteitä tai tapoja juhlanviettoosi liittyy? Liittyykö juhlaan koristeluja, tuoksuja, musiikkia, arjesta poikkeavaa vaatetusta tai ruokia? Kerro näistä.
 • Liittyykö juhlaan uskonnollisia tai henkisiä merkityksiä? Millaisia ne ovat?
 • Kuuluuko juhlaan lahjoja, lahjoituksia tai hyväntekeväisyyttä – millaista?
 • Keiden kanssa vietät juhlaa vai vietätkö sitä yksin?
 • Poikkeaako tapasi viettää juhlaa oman lähipiirisi tavoista? Miten?
 • Huomioiko työyhteisösi, koulusi tai yhteiskunta laajemmin tämän juhlan? Näkyykö juhla esimerkiksi katukuvassa tai sosiaalisessa mediassa?
 • Liittyykö juhlaan suvussa pitkään jatkuneita perinteitä?
 • Pidätkö tärkeänä, että juhlaperinne säilyy ja välittyy eteenpäin? Miten edistät sitä?
 • Toivoisitko, että juhlan viettäminen muuttuisi jollakin tavalla? Miten?
 • Mitä muuta haluaisit kertoa juhlaan liittyen?

Vastausohjeet ja lisätietoja

Voit kirjoittaa vapaasti ja omalla tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus tai lupa.

Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon ja, että aineiston saa luovuttaa Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kyllä voit. Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika ja ammatti. Yhteystiedot pyydämme kirjoittamaan eri sivulle kuin varsinaisen vastauksen. Merkitse kuoreen tunnus ”Juhlat elämässäni”. Liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.

Otamme vastaan aineistoja perinteen ja kirjallisuuden alalta. Aineistojen luovuttamisesta arkistoomme voit lukea lisää täältä.

Aineistojemme käytöstä voit lukea lisää arkiston käyttösäännöstä.

Kyllä. Voit ladata keruuesitteen tästä (pdf).

Lue vastausohjeet täältä.

Haluatko tietää keruusta lisää? Ota yhteyttä SKS:n arkistoon!

Keruut

Arkisto

+358 201 131 240